/ Vabaühendused saavad töötajate eesti keele oskuse parandamiseks tuge

Pressiteade

Vabaühendused saavad töötajate eesti keele oskuse parandamiseks tuge

RUS: ??????????? ??????????? ??????? ????????? ??? ????????? ?????? ?????????? ????? ???????????

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) pakub vabaühendustele võimalust esitada ettepanekuid eesti keele õppe korraldamiseks ebapiisava eesti keele oskusega töötajatele ning investeerib parimate ettepanekute elluviimiseks kokku enam kui 60 000 eurot.

Käesolevast aastast korraldab MISA lisaks avaliku sektori töötajatele ka kolmanda sektori organisatsioonide töötajate keeleõpet, et tõsta Eesti elanike teadlikkust mitmekeelsuse eelistest ja luua võimalused erinevate keelte omandamiseks. Ettepanekute vooru korraldamisega soovib MISA arvestada erinevate vabaühenduste individuaalseid vajadusi ning eripärasid. 

„2010. aastal läbiviidud Lõimumiskava monitooringu kohaselt on eesti keelt ebapiisavalt valdavate inimeste kodaniku- ja sotsiaalne aktiivsus madalam, mis omakorda tingib võõrandumise ja usaldamatuse riigi suhtes,“ kommenteeris MISA elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets. 

„Parem keeleoskus aitab efektiivsemalt ühiskonna võimalustest teavet saada ning selle kaudu arendada organisatsiooni ja ettevõtlikkust ning vähendada barjääre kodanikuühiskonnas. Sellest lähtuvalt on programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ üheks alategevuseks kolmanda sektori organisatsioonide töötajate keeleõpe,“ selgitas Odinets. 

Keeleõppe alaseid ettepanekuid on oodatud esitama kultuuriseltside ja noortega tegelevate mittetulundusühingute katus- ja eestkosteorganisatsioonid ning spordialaliidud ja piirkondlikud spordiühendused. Keeleõppe sihtgrupiks on kultuuriseltside, sh rahvuskultuuriseltside ja nende pühapäevakoolide, spordiühingute ja noortega tegelevate vabaühenduste eesti keelest erineva emakeelega töötajad. 

Vabaühenduste ettepanekud, kuidas kõige efektiivsemalt korraldada eesti keele õpet oma organisatsiooni töötajate seas, on oodatud kuni 22. aprillini. Saabunud ettepanekute hulgast valib ekspertidest koosnev komisjon välja parimad, mille elluviimiseks leitakse hanke vahendusel keeleõppe korraldaja. 

Temaatilised infopäevad toimuvad 29. märtsil Kohtla-Järve Kultuurikeskuses (Keskallee 36) kell 14.00 ja 30. märtsil Tallinnas MISA ruumides (Liimi 1) kell 13.00. Infopäevale tuleb registreeruda e-posti teel aadressil tea.kotkas@meis.ee

Eesti keele õpet ebapiisava eesti keele oskusega kolmanda sektori töötajatele toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Keeleõppe arendamine” programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013” raames. 

Lisainfo: 
Tea Kotkas
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Elukestva õppe üksuse koordinaator
Tel             659 9061      
E-post tea.kotkas@meis.ee  

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status