/ Tallinna linna noortevolikogu valimised

Tallina Spordi- ja Noorsooamet, Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud ning Tallinna Õpilasesindus kuulutavad välja Tallinna linna noortevolikogu koosseisu valimised.

Noortevolikogusse võivad kandideerida kõik 14-26-aastased noored, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tallinn.

2012. aastal valitakse noortevolikogusse 21 liiget kolmest huvirühmast: õpilased, üliõpilased ja noorteühendused. Igast huvirühmast valitakse seitse esindajat ning huvirühma valimisi korraldab vastav esindusorganisatsioon: õpilased -Tallinna Õpilasesindus, üliõpilased – Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud ja noorteühendused – Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

Kandideerimiseks noortevolikogusse tuleb noorel esitada kandideerimisavaldus noortevolikogu veebilehel www.tallinn.ee/noortevolikogu oleval elektroonilisel vormil. Noortevolikogusse kandideerimise tähtaeg on 22. oktoober kell 12.00.

Valiku kandidaatide osas teevad Tallinnas tegutsevad õpilas-, üliõpilaskondade ja noorteühenduste volitatud esindajad 22.- 28. oktoobril toimuvatel valimiskoosolekutel.

Tallinna linna noortevolikogu on Tallinna Linnavolikogu juures tegutsev Tallinna noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu. Noortevolikogu eesmärk on kaitsta noorte huvisid linnas, rääkida kaasa linna noorsootöö korralduslikes küsimustes, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori linnaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

Lisainformatsioon www.tallinn.ee/noortevolikogu

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status