/ ENLi Teated 346

\"ENL\"

25. september 2012
ENLi Teated nr 346

\"\"

UUDISED

# ENL ootab endaga koos toimetama uusi (ja vanu) vabatahtlikke!

Kes teab ja mäletab, siis ENLi Suvekoolis oli meil väga tubli ja asjalik vabatahtlike meeskond, kes toimetas need 4 päeva naerul sui. Suvekool ei ole aga ENLi ainus sündmus, kuhu vabatahtlikke ootame. Neid tuleb veel 🙂
Loe täpsemalt siit

 

# Eesti Noorteühenduste Liit otsib osaluskogude mentoreid!

Tule aita Eesti Noorteühenduste Liidul (ENL) luua Eesti linnadesse-valdadesse soodne pinnas noorte kaasamiseks ja osaluseks, alustame koos uute noortevolikogude loomisega ning arendame edasi olevasolevaid! 
Loe täpsemalt siit

 

# EÜL otsib kommunikatsioonijuhti

Eesti Üliõpilaskondade Liit ootab oma meeskonda kommunikatsioonijuhti, kelle eesmärgiks tagada EÜLi keskkontori, liikmete ja tütarühingute vahel toimiv sisekommunikatsioon ning avalikkuse teadlikkus EÜList ja selle põhitegevustest.
Loe täpsemalt siit

 

# Otsitakse Hea Eeskuju stipendiumi laureaate!

Kas Sina tunned mõnd noort, kelle särasilmsus ja soe süda ning sihikindel töö, on muutnud meie kodupaika paremaks? Võib-olla elab just Sinu kõrvalmajas keegi, kelle pealehakkamine ja entusiasm paneb ka Sind uskuma oma unistustesse. Keegi kes on Sulle eeskujuks? Juba järgemööda viiendat aastat otsime kandidaate konkursile \”Hea Eeskuju\”.
Loe täpsemalt siit

 

# Tallinna linna noortevolikogu valimised

Tallina Spordi- ja Noorsooamet, Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud ning Tallinna Õpilasesindus kuulutavad välja Tallinna linna noortevolikogu koosseisu valimised. Noortevolikogusse võivad kandideerida kõik 14-26-aastased noored, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tallinn.
Loe täpsemalt siit

 

# Avatud on kandidaatide esitamine noorsootöö valdkonna tegijate tunnustamiseks

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatava riikliku programmi \”Noorsootöö kvaliteedi arendamine\” raames välja kandidaatide esitamise noorsootöö valdkonna tegijate tunnustamiseks, mille eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.
Loe täpsemalt siit

 

# Õpilasakadeemia ootab uusi õppijaid

Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia sügissemestri kursustele registreerimine on avatud ja kestab 4. oktoobrini. Oodatud on gümnaasiumiõpilased, kes soovivad end täiendada filosoofia, rahvusvaheliste suhete, filmiõpetuse, rakenduspsühholoogia, matemaatika ja õpetamise valdkonnas. Vene keelt kõnelevatele noortele toimub ka avaliku esinemise kursus. 
Loe täpsemalt siit

 

# Tunnustusauhindade konkurss \”Suured teod\”

Sarnaselt varasematele aastatele korraldab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ka sel aastal tunnustusauhindade konkurssi \”Suured teod\”. Nominente tunnustusauhindade konkursile \”Suured teod\” ja aasta noorsootöötaja tiitlile saab esitada 12. novembrini 2012, kuid ülestäheldusi võib juba praegu teha ja nominente konkursile kasvõi kohe esitama hakata.
Loe täpsemalt siit

 

# Jätkuvad arutelud programmi Euroopa Noored tuleviku üle

Programm Euroopa Noored saab praegusel kujul läbi 2013. aasta lõpuks. Euroopa Komisjon on järgmiseks perioodiks teinud ettepaneku liita programm Euroopa Noored teiste Euroopa Liidu haridusprogrammidega. Programmide ühendamise vastu on enamik Euroopa Liidu liikmesriike. Taani eesistumise ajal leppisid liikmesriigid osaliselt kokku kompromissettepanekus, millega otsustati luua eraldiseisev noortepeatükk. 
Loe täpsemalt siit

\"\"

KOOLITUSED, konverentsid, rahastamine

# OSALE: 101 Last Toompeale eelfoorumid! 
Taas on aeg koguneda aruteludeks Eesti Õpilasesinduste Liidu ja Lastekaitse Liidu koostöös korraldatava noortefoorumi \”101 last Toompeale\” raames. Sel aastal võtame luubi alla riigieksamid. Täpsemalt vaatame üle tasemetööd, üleminekueksamid, gümnaasiumide lõpueksamid ning ülikooli sisseastumiskorra.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Liitu JustFilmi meeskonnaga! 
Ettevalmistused selle aasta Just Filmiks juba käivad ja loomulikult on ka Sinul võimalus kaasa lüüa! Valik on Sinu ja valik on lai!
Lisainfot siit

 

# OSALE: Eesti Seksuaaltervise Liidu noored vabatahtlikud on erinevates Eestimaa paikades teadmisi jagamas 
Seoses rahvusvahelise rasestumisvastaste vahendite (RVV) päevaga on Eesti Seksuaaltervise Liidu (ESTL) noored vabatahtlikud viies Eesti linnas jagamas teavet kõigile soovijatele. Nõu saab nii rasedusest hoidumise kui ka teistes seksuaalsuse ja tervisega seotud küsimustes.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Koolitus \”Tähtsamad fondid ja omatulu teenimine vabaühendustes\” 
Koolituse edukas läbimine annab Teile selge ülevaate rahastajatest, vajalikud nipid taotluste kirjutamiseks ning tõenäoliselt ka motivatsiooni, et oma võimalusi kasutada. Teid koolitavad: Kai Krashevski, Aune Lillemets, Markus Alfred Kõiv.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Esita teaduslik lühiartikkel TalveAkadeemia konkursile 
Järjekordselt on TalveAkadeemia välja kuulutamas teaduslike lühiartiklite konkurssi, mis käsitleb säästva arengu probleemistikku võimalikult laiahaardeliselt. Sellest tulenevalt võib konkursile saata töid kõikidest valdkondadest nagu loodus, sotsiaal, majandus, kultuur jne. Lubatud on ka kursuse- või lõputöödel põhinevad artiklid. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Abiturientide esseekonkurss teemal \”Taasiseseisvunud Eesti on sama vana kui ennesõjaaegne: kuidas edasi?\” 
Esseekonkursi tööde laekumise tähtaeg on 14. oktoober 2012. Esseekonkursi 1. koha auhind 600.- eurot, 2. ja 3. koht 300.- eurot. Konkursi võitjad kuulutatakse välja 5. novembril 2012. Pidulik stipendiumite üleandmine toimub korp! Sakala 103. aastapäeva raames korraldatud perekonnaõhtul 9. novembril. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Kutse esseevõistlusele \”Ajalugu, mis ühendab Eestit\” 
Noorteühing Avatud Vabariik kutsub gümnasiste ja üliõpilasi osalema esseevõistlusel \”Ajalugu, mis ühendab Eestit\”. Kümne parima töö autorid pälvivad auhindu, peapreemiaks on uhiuus tahvelarvuti iPad3. Töid saab esitada ajavahemikul 14. september – 18. oktoober 2012.a.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Noorte tööhõive teemaline ümarlaud 
Targa töö ühing koostöös Tööandjate keskliiduga korraldab projekti \”Nupp tööle!\” raames noorte tööhõive teemalise ümarlaua tööandjatele ja noortega tegelejatele, sh tööhõive projektide rakendajatele 02.oktoobril kell 10 Tööandjate majas (Kiriku 6, 10130 Tallinn). Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Koolitus \”Aktiivõpe: meetodisõltuvusest vabaks\” 
Koolitusel otsitakse vastust küsimusele, kuidas kasutada aktiivõppe meetodeid, kuid olemasolevatest mitte liigselt sõltuda. Koolitus koosneb kahest osast (kumbki kestab 1,5 päeva).
Lisainfot siit

 

# OSALE: Vabatahtlike ettevalmistuskoolitus PREP-IN saatvatele organisatsioonidele 
PREP-IN koolituse eesmärgiks on tõsta saatvate organisatsioonide poolt tehtava vabatahtliku ettevalmistuse kvaliteeti. Koolitus on mõeldud kõigile akrediteeritud saatvatele organisatsioonidele, kuid kindlasti ootame koolitusest osa võtma äsja akrediteeringu saanud organisatsioonide esindajaid.
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: 640 € noortele hea terviseprojekti elluviimiseks 
Tervise Arengu Instituut kuulutab välja konkursi TEIP ehk Tervist edendava idee projekti. Konkursile ootame 12-19aastaste noorte endi kirjutatud ideeprojekte, kuidas muuta oma kodukoht meeldivamaks paigaks ning vanemate, koolikaaslaste, õpetajate käitumisviise tervislikumaks. 
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: Avanes projektikonkurss lõimumisarutelude korraldamiseks 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) avas projektikonkursi lõimumist käsitlevate arutelude korraldamiseks. Konkursi \”Lõimumist käsitlevad arutelud\” üldeesmärk on Eestis elavate Euroopa kolmandate riikide kodanike kaasamine lõimumistegevuste kavandamisse ja nende integratsiooni toetamine Eesti ühiskonda. 
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: Noorte konkurentsivõime toetamiseks avanes projektikonkurss 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kuulutas välja projektikonkursi kolmandate riikide kodanikest noorte konkurentsivõime tugevdamiseks tööturul. Konkursi eelarve on 90 000 eurot. Konkursil osalemise tähtaeg on 27. september.
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: Toetusvoor noorte eesti keele õppeks peredes ja laagrites 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) avas projektikonkursi, mille eesmärgiks on toetada kolmandate riikide kodanikest ja määratlemata kodakondsusega noorte eesti keele õpet pereõppe ja noortelaagrite kaudu. Konkursi eelarve on 123 000 eurot ning taotluste esitamise tähtaeg on 28. september. 
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: Muudatused programmi Euroopa Noored taotlemises 2012 
Uuel aastal on muutunud taotlustähtajad, prioriteedid, taotlusvorm ja rahastustingimused. Programmi eelarve on kasvanud ning suurenenud on võimalused rahastada koostööprojekte Ida- ja Kagu-Euroopa ning Vahemere-äärsete riikidega. 
Lisainfot siit

 

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
21.-25.09 osales ENLi osaluskogude koordinaator Liina Rüütel St. Peterburis 9. Euroopa noortevaldkonna ministrite nõukogu noortekonverentsil
24.09
 toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel alaealiste mõjutusvahendite seaduse arutelu, ENLi esindas Eesti 4H liige Liisa Lillemets, lisaks oli kohal Maarja Rand Eesti Skautide Ühingust
24.09 toimus ENLi kontoris ENLi nõukogu koosolek
27.09 osaleb ENLi noortepoliitika nõunik Edvard Ljulko SA Innove korraldatud karjääriteenuste koostöökogu kohtumisel
27.09 osalevad ENLi personali- ja haldusjuht Kaidi Nurmik ja noortepoliitika nõunik Edvard Ljulko liikmekohtumisel Eesti Gaidide Liiduga
28.09 külastavad osaluskogude projektijuhid Liina Rüütel ja Jaanika Aasa Hiiumaa osaluskogusid
29.09 toimub ENLi osaluskogude projektijuhtide Liina Rüütli ja Jaanika Aasa eestvedamisel maakondlike osaluskogude juhtide koosolek
29.-30.09 toimub ENLi meeskonna väljasõit, mille käigus pannakse paika 2013. aasta esialgne tegevuskava

 

Eelmisel nädalal:
17.09 osales ENLi noortepoliitika nõunik Edvard Ljulko SA Innove koosolekul, kus arutati ENLi ettepanekuid Karjääriteenuste kontseptsiooni 2020
18.09 külastasid ENLi kontorit TPSi tudengid, et tutvuda ENLi kui organisatsiooniga 
18.09 külastasid ENLi osaluskogude koordinaatorid Liina Rüütel ja Jaanika Aasa Järvamaa osaluskogusid
19.09 külastasid ENLi osaluskogude koordinaatorid Liina Rüütel ja Jaanika Aasa Läänemaa osaluskogusid 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status