/ ENLi Teated 354

 

\"ENL\"

5. veebruar 2013
ENLi Teated nr 354

\"\"

UUDISED

¤ ENLi Osaluskooli külastused algavad juba 8. veebruaril!

ENL\’i teadlikkuse kampaania raames on korraldatud külastuste sari \”OSALUSKOOL\”, mille käigus saavad osaluskogude noored, aga ka kõik teised aktiivsed inimesed võimaluse külastada Tallinna ja Tartu kohalikke omavalitsusi, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Valitsust ning Riigikogu.
Loe täpsemalt siit

 

¤ ENLi väärtuste seminarid veebruari teises pooles!

Seminaril Tallinnas ja Tartus leitakse liikmete ühised väärtused ja läbi nende pannakse uus algus arengukava loomisele. Lisaks arutatakse riigi noortevaldkonna arengukava valupunkte.
Loe täpsemalt siit

 

¤ Vasta küsitlusele noorte vajadustest sinu kodukohas

Eesti Noorteühenduste Liit viib läbi küsitlust uurimaks noorte arvamusi ja hinnanguid enda vajadustele. Küsitluse tulemusi kasutatakse noortevaldkonna arengukava tegemisel.
Loe täpsemalt siit

 

¤ ENLi osaluskogude koordinaatori konkurss tulemusteta

ENLi osaluskogude koordinaatori valimised luhtusid, kuna sobivad kandidaadid ei soovinud erinevatel põhjustel ENLiga liituda. Uue konkursi korraldab ENL aprillis.
Loe täpsemalt siit

 

¤ Pressiteade: Viljandimaa noorte osaluskogude esindajad pidasid maavalitsuses aru

Neljapäeval, 31. jaanuaril aset leidnud Viljandi maakonna noorte osaluskogude ja Eesti Noorteühenduste Liidu esindajate kokkusaamisel tutvuti üksteise tegemistega ning rõhutati eeskätt koostöö olulisust.
Loe pressiteadet siit

 

¤ Eesti Üliõpilaskondade Liit võtab tööle hariduspoliitika nõuniku

Eesti Üliõpilaskondade Liit ootab oma meeskonda HARIDUSPOLIITIKA NÕUNIKKU, kelle eesmärgiks on kujundada uuringutel, rahvusvahelisel võrdlusel ja tudengite arvamusel põhinev alus EÜLi kõrghariduspoliitiliste eesmärkide saavutamiseks.
Loe täpsemalt siit

 

¤ Jätkuvad arutelud programmi Euroopa Noored tuleviku üle

Programm Euroopa Noored saab praegusel kujul läbi 2013. aasta lõpuks. Euroopa Komisjon on järgmiseks perioodiks teinud ettepaneku liita programm Euroopa Noored teiste Euroopa Liidu haridusprogrammidega. Programmide ühendamise vastu on enamik Euroopa Liidu liikmesriike. Taani eesistumise ajal leppisid liikmesriigid osaliselt kokku kompromissettepanekus, millega otsustati luua eraldiseisev noortepeatükk. 
Loe täpsemalt siit

 

\"\"

KOOLITUSED, konverentsid, rahastamine

¤ OSALE: Euroopa vabatahtliku teenistuse infopäev-koolitus STEP-IN uutele organisatsioonidele
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo kutsub osalema programmi Euroopa Noored alaprogrammi Euroopa vabatahtliku teenistuse sissejuhataval ühepäevasel infopäev-koolitusel organisatsioonidele.
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Leia partnerid noortevahetuseks! Rahvusvaheline partnerlusseminar REAL DEAL nüüd Eestis!
Programm Euroopa Noored kutsub noorsootöötajaid/sotsiaaltöötajaid/ erinoorsootöötajaid/sotsiaalpedagooge koos noortega kandideerima kaasavate noortevahetusprojektide põnevale ringreisile!
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Algas üle-euroopaline multimeedia konkurss \”Sisserändajad Euroopas\”
Euroopa Komisjon kuulutas kunsti-, graafika- ja kommunikatsioonierialasid õpetavatele koolidele välja üleeuroopalise multimeedia võistluse teemal \”Sisserändajad Euroopas\”. Konkursile oodatakse töid Euroopa Liidu ja Horvaatia kunsti-, ajakirjandus-, audiovisuaalvaldkonna ja kommunikatsioonierialade õpilastelt vanuses üle 18 eluaasta. Konkursil saab osaleda kolmes eri kategoorias: plakat, foto ja video.
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Tasuta koolitus ,,Räägime noortega tervisest\” Tallinnas ja Tartus
Olete oodatud Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud 3-päevasele tasuta koolitusele ,,Räägime noortega tervisest\”. Koolituse eesmärk on toetada läbi noorsootöö noorte sotsiaalseid ja isiklikke vajadusi tervisevaldkonnas. Koolituse sihtrühmaks on noorsootöötajad, noortekeskuste töötajad, huvijuhid, noortega töötavad spetsialistid. 
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Heateo Sihtasutus otsib enda portfelli suure mõjuga algatusi!
Otsime taas eestvedajaid, kes soovivad ära lahendada mõne põletavalt olulise probleemi Eesti ühiskonnas! Heateo toetusportfelli on oodatud kandideerima elujõulise tegevusmudeliga algatused, mis pakuvad uuenduslikke ning pikaajalise mõjuga lahendusi. Võrdselt otsime nii tublisid alustajaid kui ka arenguhüpet teha soovivaid kogemustega organisatsioone.
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Tähtaeg pikendatud! Osale Euroopa Liidu mudeli simulatsioonis Strasbourgis!
Model European Union (MEU) simuleerib Euroopa instituute ja poliitikat. Selle informaalse hariduse projekti on ellu viinud Bringing Europeans Together Association (BETA), kelle eesmärk on selle projektiga anda noortele esmane kogemus Euroopa Liidu keerulisest struktuurist ja otsustusprotsessist. 
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Koomiksite võistlus loob diskussiooni rassismi ja diskrimineerimise teemadel
Maailmahariduskeskus kuulutab välja võistluse, mis kaasab Eesti sisserändajaid ning teise põlvkonna immigrante arutlema diskrimineerimise teemal, et elavdada dialoogi rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimise vastu Euroopas. Auhinnale saavad kandideerida koomiksite joonistajad Euroopast, kellel on sisserändaja taust.
Lisainfot siit

 

¤ VÄLISMAALE: Magical Mystery tour Lätis kutsub leidma partnereid noortevahetuseks
Programm Euroopa Noored kutsub noorsootöötajaid/sotsiaaltöötajaid/ erinoorsootöötajaid/sotsiaalpedagooge koos noortega kandideerima kaasavate noortevahetusprojektide põnevale ringreisile!
Lisainfot siit

 

¤ VÄLISMAALE: MFÕ võimalusi ja mõju tutvustav koolitus \”Power of Non Formal Education\”
Koolituse eesmärk on suurendada mitte-formaalse õppimise (MFÕ) mõju ja MFÕ meetodite kasutamist töös noorte jõustamisel nii kohalikul tasandil kui Euroopas laiemalt.
Lisainfot siit

 

¤ VÄLISMAALE: Balkani ja Baltikumi koostöö: projektide arendamise koolitus koos õppevisiidiga Bosnia-Hertsegoviinas
Kas Sa soovid rohkem teada noorsöötööst nii Balkani riikides kui Balti riikides? Kas Sa oled valmis tegema antud piirkondade vahel koostööd? Töövahendiks noortevahetused? Kui jah, siis käesolev tegevus on mõeldud Sulle!
Lisainfot siit

 

¤ RAHASTAMINE: Innovest saab toetust taotleda 16-24-aastaste noorte ning töötute lapsevanemate tööjõuturule toomiseks 
28. jaanuaril kuulutasid SA Innove ja Sotsiaalministeerium avatuks Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru \”Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine\”. Taotluste esitamise tähtaeg on 4. märts 2013 kl 17.00. Toetuse andmise eesmärgiks on kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine ning töötute ja mitteaktiivsete hõivesse toomine.
Lisainfot siit


¤ RAHASTAMINE: Eesti Noorteühenduste Liit avab taas projektifondi 
Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) kuulutab välja 2013 aasta I vooru osaluskogude projektifondi konkursi osaluskogude loomiseks ja arendamiseks
Lisainfot siit


\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
4.02 osales ENLi juhatuse esimees Mailis Ostra E3\’e kohtumisel, kus vaadati üle koostöölepe ja viidi sisse uuendused ning alustati ühtse koostööpartnerite andmebaasi loomist
5.02 kohtus ENLi personali- ja haldusjuht Kaidi Nurmik TÜÜLi esindusega, et arutada võimalikke Tudengimaja kasutamise soodustusi ENLi liikmetele
6.02 kohtub ENLi personali- ja haldusjuht Kaidi Nurmik Asko Taluga, et arutada täpsemalt mentorkoolituse põhipunkte
6.02 kohtub ENLi juhatuse esimees Mailis Ostra Alo Raiestega, et arutada Noortekaardi tulevikku
7.02 kohtuvad ENLi personali- ja haldusjuht Kaidi Nurmik ja avalike suhete spetsialist Karl Hallik L&L Reklaami esindajatega, et arutada võimalikke reklaamtrükiteenuste soodustusi ENLi liikmetele
8.02 toimub ENLi osaluskooli esimene visiit Vabariigi Valitsusse
8.02 toimub ENLi nõukogu koosolek

 

Eelmisel nädalal:
29.01 osalesid noortepoliitika nõunik Edvard Ljulko ja avalike suhete spetsialist Karl Hallik Põltsamaal Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse kontoris katusorganisatsioonide (Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Noorsootöötajate Ühendus, Eesti Huvijuhtide Liit, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus) ja Haridus- ja Teadusministeeriumi Noorteosakonna kohtumisel, kus arutati peamiselt noortevaldkonna arengukava koostamise edasist protsessi
31.01 osalesid osaluskogude koordinaator Liina Rüütel ja raamatupidaja Mailika Suurpere maakondlikul visiidil Viljandimaal
31.01-2.02 osales ENLi nõukogu liige Gerd Tarand Brüsselis League of Young Voters Capacity Building kohtumisel

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status