/ Edenda vabatahtlikkust noorte seas!

Pakkumus on välja kuulutatud eesmärgiga valida välja projekti elluviija, kes koostöös erinevate partnerorganisatsioonidega (neist vähemalt üks soovituslikult Ida-Virumaalt): 
1) pakub NEET noortele vabatahtliku töö kaudu töökogemust ja osalemist ühiskonnas ning 
2) kasvatab ühiskonnas teadlikkust vabatahtliku tegevuse väärtusest ja vabatahtlikuna tegutsemise võimalustest.


* Pakkumise lähteülesanne ja esitamise tingimused

 

Pakkumine esitada hiljemalt 22. aprilliks 2013.a. kell 15.00 digitaalselt allkirjastatuna e-aadressil kysk@kysk.ee või paberkandjal SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, 10149 Toompuiestee 33a.

Täiendav info: Agu Laius, tel 6556424, 5082997; e-kiri: agu.laius@kysk.ee