/ ENLi Teated 402

\"ENL\"

8. aprill 2014
ENLi Teated nr 402

\"\"

UUDISED

¤ ENLi 5+5 punkti valimisea langetamise kohta

Eesti Noorteühenduste Liit pani selguse huvides paika 5+5 punkti selle kohta, miks oleks valimisea langetamine kasulik. 
Loe täpsemalt siit

 

¤ Noorsootöö Loomekogu palub abi!

Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar kutsub üles endiseid ja praeguseid noorsootöötajaid ning vabatahtlikena noortega tegelejaid annetama oma noortega tehtud materjale, et teie väärtuslik looming säiliks ja oleks kättesaadav teadlastele uue põlvkonna kasvatamisel.
Loe täpsemalt siit

 

¤ Tule taotle noorsootöötaja kutset ja osakutset!

Noorsootöötaja kutse esmakordse taotlemise ning laagri juhataja ja -kasvataja osakutse dokumendipõhise taastõendamise dokumentide esitamise tähtaeg on 14. aprill 2014.a.
Loe täpsemalt siit

 

\"\"

TÄHTSAD KUUPÄEVAD

26. aprill – Europarlamendi teemalised osaluskohvikud üle Eesti 
17.-18. mai – Kevadseminar ja üldkoosolek 
28. mai – Rahvusvaheline valimisea langetamise konverents Tallinna Ülikoolis 
23.-26. juuli – Suvekool 
15.-16. august – Arvamusfestival

 

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
7.-8.04 osaleb ENLi vabatahtlik Gertu Borodkina Euroopa Noortefoorumi seminaril \”Youth employment, what next?\” ja Euroopa Komisjoni konverentsil \”Youth Guarantee: Making it happen\”
8.04 kohtusid juhatuse esimees Reet Sillavee ja osaluskogude koordinaatorid Kadi Vahtra ja Kuldar Adel USA suursaadikuga Eestis, et arutada Eesti ja USA osaluskogude koostööd ning omavahelist koostööd ENLi suvekooli raames
9.04 osaleb juhatuse esimees Reet Sillavee Elukestva õppe ja hariduse infrastruktuuri arendamise juhtkomisjoni koosolekul
10.-11.04 osaleb juhatuse esimees Reet Sillavee Oslos Euroopa Noortefoorumi Nordic Baltic Councili kohtumisel
10.04 toimub ENLi kontoris noorsootöö katusorganisatsioonide kohtumine valimisea langetamise teemal
10.04 osalevad juhatuse liikmed Triin Bõstrov ja Liisa Lillemets Suurbritannia suursaadiku vastuvõtul
12.04 toimub mentorprogrammi koolitus Tallinnas
12.-13.04 toimub Noortekogude juhtide ümarlaud Tallinnas

 

Eelmisel nädalal:
31.03 osales juhatuse esimees Reet Sillavee Eesti Avatud Noortekeskuse juhitava projekti \”Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste\” ekspertgrupi kohtumisel, kus arutati erinevaid aspekte seoses projekti parima elluviimisega
31.03 kohtus juhatuse liige Triin Bõstrov Anu Tootsiga, et arutada 28. mail toimuva valimisea langetamise konverentsi sisu
31.03 kohtusid League of Young Voters projektijuht Marju Tamp ja avalike suhete spetsialist Karl Hallik Euroopa Parlamendi Infobüroo ja MTÜ Valimisvaatlus esindajatega, et arutada Europarlamendi valimiste debattide korraldamist
1.04 toimus ENLi kontoris Poliitiliste koja kohtumine Vote@16 teemal
2.04 toimus ENLi kontoris kohtumine EMSLi esindajate ja ENLi tegevjuhi Kaidi Nurmiku ning juhatuse esimehe Reet Sillaveega
3.-4.04 toimus Riigikogu Simulatsioon, kus osalevad juhatuse liige Triin Bõstrov ja noortepoliitika nõunik Harri Puskar
3.04 toimusid liikmekohtumised MTÜ Urban Style\’i ja Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute liiduga, kus osalevad juhatuse esimees Reet Sillavee ja juhatuse liige Liisa Lillemets
4.04 toimus liikmekohtumine Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsiga, mida viivad läbi juhatuse liikmed Liisa Lillemets ja Triin Bõstrov
6.04 osalesid juhatuse liikmed Liisa Lillemets ja Triin Bõstrov Eesti Õpilasesinduste Liidu üldkoosolekul ja juhatuse valimistel Rakveres

 

\"\"

KOOLITUSED, konverentsid, rahastamine

¤ OSALE: Ettevõtlusseminarid \”Noored tuleviku ettevõtjad\”
Refominoored on korraldamas ettevõtlusseminare teemal \”Noored tuleviku ettevõtjad\”, mille fookuses on üldise ettevõtlusõppe rakendamine koolide õppekavades. Seega – ootame Teie kui ka teiste aktiivsete organisatsioonide esindajaid antud teemal vestlema nii Tartusse kui Pärnusse.
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Eesti ANK LOGO ideekavandi konkurss
Eesti ANK on kaasaegse visuaalse identiteedi otsingutel ning kutsub kõiki tublisid ja tegusaid looma eestkosteorganisatsioonile esinduslikku ja pilkupüüdvat logo kavandit.
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: HUKK-AP avaseminar
Avaseminaril räägime huvitegevuse hetkeolukorrast, avame läbi erinevate näidete ja ettekannete huvitegevusse riskinoorte kaasamise võimalused ja olulisuse, vaatame lahenduskeskselt otsa takistustele, mis pärsivad huvihariduses osalemist, tutvustame projekti HUKK-AP tausta, eesmärke ja tegevusi. 
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Koolitus \”Kevadine inspiratsioon\”
Saabunud on kevad, kõik on uus ja värske. On viimane aeg ka iseendale ühe suurepärase koolituspäevaga värskenduskuur teha.
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: ELi laienemise teemaline artiklivõistlus \”Mida tähendab teie jaoks laienenud EL?\”
Euroopa Komisjon on algatanud artiklivõistluse pealkirjaga \”Mida tähendab teie jaoks laienenud EL?\”, mille sihtrühmaks on ELi liikmesriikide ja laienemisprotsessis osalevate riikide noored. Võitjad saavad auhinnaks kahepäevase reisi Brüsselisse ja e-lugeri.
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Rahvusvaheline noorte esseekonkurss: \”My Role as a Citizen of Earth\”
UNESCO korraldab esseekonkursi kuni 25-aastastele noortele. Parimate esseede kirjutajaid autasustatakse tseremoonial Jaapanis! 
Lisainfot siit

 

¤ VÄLISMAALE: Tai stipendiumiprogramm kooliõpilastele
The Regent´s School-Thailand\’i asutaja ja juhatuse esimees, Eesti aukonsul dr Virachai Techavijit pakub ka sel aastal Eesti õpilastele stipendiume õppimiseks Tai rahvusvahelises erakoolis The Regent´s School Bangkok. Stipendium katab kuni 80% õpingute maksumusest ning on mõeldud õppimiseks International Baccalaureate\’i diplomiõppe 2aastase programmi järgi.
Lisainfot siit

 

¤ RAHASTUS: Noorte kodanikuteadlikkuse ja sallivuse projektid saavad toetust
38 000 euro suuruse projektitoetusega rahastatakse tegevusi, mis laiendavad eesti ja vene õppekeelega õpilaste teadmisi Eesti ühiskonnast ning väärtustavad Eesti kodakondsust ja kodanikuks olemist.
Lisainfot siit

 

¤ RAHASTUS: KÜSK otsib arenguprogrammi elluviijat
KÜSK kuulutab välja projektikonkursi, et leida arenguprogrammi läbi viiv organisatsioon. Arenguprogrammi eesmärk on tõsta sotsiaalvaldkonnas avalikke teenuseid osutavate vabaühenduste võimekust vabatahtlike kaasamise kaudu.
Lisainfot siit

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status