/ Kandideeri ENLi esindajaks Erasmus+ noortevaldkonna hindamiskomisjoni

Hindamiskomisjon on Sihtasutuse Archimedes juures tegutsev Erasmus+ programmi projektitaotluste ja akrediteerimisavalduste valiku kogu.

ENLi esindaja osaleb noortevaldkonna hindamiskomisjoni töös, mille eesmärk on teha Sihtasutusele Archimedes toetusotsuste ettepanekuid. 

E+ noortevaldkonna hindamiskomisjoni kooslekud toimuvad reeglina 3 korda aastas. 2015. aastaks planeeritud koosolekud toimuvad 09.04. ja 01.07.2015. Kolmanda koosoleku aeg detsembris täpsustatakse II komisjoni koosolekul.

ENLi esindajaks on oodatud kandideerima kõik, kel on projektide hindamiseks vajalikud oskused ning aeg ja huvi. Vajalik on hea inglise keele oskus, kuna osa projekte esitatakse hindamiseks inglise keeles.

Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus hiljemalt 19. märts 2015 aadressile kaidi@enl.ee, kus tuleb muuhulgas välja tuua vähemalt järgmine:

  • kokkupuude ENLi, noorteorganisatsioonide ja noortevaldkonnaga;
  • teadmised, oskused ja kogemused, mis tulevad kasuks hindamiskomisjoni töös osalemiseks.

Esindajad valib avalduste põhjal ENLi juhatus ja otsus tehakse teatavaks hiljemalt 23. märtsil 2015.

Lisainfo:
Reet Sillavee
reet@enl.ee
5332 1364

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status