/ Taotle toetust kohalikeks ja rahvusvahelisteks noorteprojektideks kuni 30. aprillini

Kuni 30. aprillini on võimalik esitada SA Archimedes Noorteagentuurile taotlusi kohalike ja rahvusvaheliste noorteprojektide elluviimiseks. 

1. Rahvusvaheliste projektide elluviimist rahastab Euroopa Liidu programm Erasmus+: Euroopa Noored. Toetame projekte, mis

v  edendavad noorte kultuuridevahelist suhtlust ja toetavad mõne noorte jaoks huvitava teema paremat tundmaõppimist

v  aitavad lahendada mõnd noorte jaoks olulist probleemi

v  pakuvad noortele arenguvõimalusi vabatahtliku tegevuse kaudu

v  edendavad noorte osalust ja kaasarääkimist ühiskondlikus elu

v  arendavad noorsootöötajate erialaseid pädevusi

v  tegelevad noortevaldkonna strateegilise arendamisega

Taotlusi saab esitada eesti ja inglise keeles. Tutvu programmi taotlemisprotseduuriga meie kodulehel. Kui aprilli tähtajaks taotlust esitada ei jõua ning vajate täiendavat lisatuge projekti ettevalmistamisel, ootame teid järgmisele Erasmus+ projektikoolitusele Idee24 12.-13. septembril. Lisaks soovitame huvilistel tutvuda meie juhendmaterjaliga „Kuidas teha rahvusvahelist koostööd Erasmus+: Euroopa Noored programmis?“

2. Kohalike projektide elluviimiseks saab taotleda toetust uuest pilootprogrammist „Noortekohtumised“, mis edendab Eesti elavate erineva emakeelega 11-16- aastaste noorte koostööd ja omavahelist suhtlemist
Toetame projekte, mis

v  pakuvad noortele võimalust üheskoos mõnd neile huvipakkuvat teemat paremini tundma õppida

v  toetavad noorte võtmepädevuste arengut ja noorte omaalgatust

v  edendavad eri keelt kõnelevate noorte omavahelist suhtlemist ja teineteisemõistmist

v  aitavad kaasa avatuse ja sallivuse kasvatamisele osalejates ja ühiskonnas tervikuna


Taotlusi saab esitada eesti, vene ja inglise keeles. Täpsemaid juhiseid taotlemisprotseduuri kohta leiate meie 
kodulehelt.Pilootprojekti raames on võimalik toetada umbes sadakond projekti, kus osaleb ligikaudu 2000 noort. 

Kui tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt meie 
konsultantide poole.


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status