/ ENLi Teated 466

\"ENL\"

17. november 2015
ENLi Teated nr 466

\"\"

ENLi UUDISED

¤ Käimas on suur koostööprojekt \”Ühised Noored\”!

Võimas koostööprojekt \”Ühised Noored\” koondab 8 noorteorganisatsiooni, kes on loonud 3 tugipaketti riskilastele ja -noortele – 2 ennetamaks riskipiirkonnas elavate noorte langemist riskitegevustesse ning 1 taaskaasamaks noori, kes juba on õigusrikkumise toime pannud. 

Projekt \”Ühised Noored\” on rahastatud EMP toetuste programmist „Riskilapsed ja -noored“, mida viivad ühiselt ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium ja Justiitsministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning doonorpartneriks Norra kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liit.Lisainformatsioon projekti kohta http://www.enl.ee/et/EMP-Uhised-Noored, programmi kohta http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook’istwww.facebook.com/RiskilapsedJaNoored.


Vaata projekti ja selles osalevaid organisatsioone tutvustavaid videoid
siit

¤ Head rahvusvahelist õppurite päeva!

Täna tähistatakse 76. rahvusvahelist õppurite päeva!
Soovime kõigile õppuritele indu ja aktiivsust. Unistage suurelt ja tegutsege sihikindlalt.
Tutvu päeva tekkeloo ja tänase Eesti statistikaga
siin

\"\"

TÄHTSAD KUUPÄEVAD

11. detsember – ENLi jõulupidu

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
16.11 osales juhatuse aseesimees Triin Bõstrov projektikonkursi „Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid“ aruandluse infopäeval 
17.11 osaleb noortepoliitika nõunik Kaisa Lõhmus alkoholipoliitika rohelise raamatu aastakoosolekul
18.11 osalevad juhatuse esimees Reet Sillavee ja osaluskogude koordinaatorid Ivo Visak ja Timo Torm osalusvaldkonna koosolek HTM-is
21.11
koolitab osaluskogude koordinaator Timo Torm Tsooru noori

Eelmisel nädalal:
13.11 kohtusid juhatuse esimees Reet Sillavee, juhatuse aseesimees Liisa Lillemets ning noortepoliitika nõunik Kaisa Lõhmus Haridus- ja Teadusministeeriumiga
14.-15.11 ENLi sügisseminar ja XXIX üldkoosolek
15.11 Arengusprindi III moodul
15.11 EMP projekti koolitus

\"\"

SÜNDMUSED, koolitused, konverentsid

¤ SAAD TARGEMAKS: Eesti noortegarantii
Eesti noortegarantii on riiklik tegevuskava, milles sisalduvate erinevate tegevustega soovitakse aidata noori, et nad saaksid töötuks jäämisel või koolist lahkumisel võimalikult kiiresti tagasi tööle, oma haridusteed jätkata või olla muul moel ühiskonda aktiivselt kaasatud.
Tutvu lähemalt siin

¤ OSALE: Võrdõigusvoliniku kantselei pakub õigusnõustamist võrdse kohtlemise teemal

Võrdõigusvolinik võtab õigusnõustamiseks vastu inimesi igas maakonnas, kes kahtlustavad, et neid või nende lähedasi on koheldud ebavõrdselt nende soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, rassi või nahavärvuse, usutunnistuse, veendumuste, vanuse, puude, ametiühingu liikmelisuse või seksuaalse sättumuse tõttu.

Lisainfo siin

¤ OSALE: Kutse kärajatele
Kärame vabaühenduste ja riigi raha ümber. Valitsus on juhendi heaks kiitnud, ministeeriumid ütlevad, et nad seda järgivad ja kõik justkui korras. Ometi ei näi vabaühendusi puudutavad rahastamisotsused alati läbipaistvad, toetused võrdselt kättesaadavad või siis kõik rahastamismudelid mõjusad. Hasartmängumaksu toetustega seotud muredest ja katuseraha dilemmadest räägime aastast aastasse. 
Lisainfo siin

¤ OSALE: Ida-Virumaa Noortefoorum 2015

Ida-Virumaa Noortefoorum on mõeldud 14-25 aastastele tegusatele ja aktiivsetele noortele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamisse ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha. Noortefoorumi eesmärgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima. Arutleda koos kriitiliselt teemal Eesti kodanikuks olemine ja leida potentsiaalselt efektiivseid väljundeid aktiivseks kodanikuks olemisel.

Lisainfo siin

ENL väljastab igal nädalal ülevaatliku elektronkirja ENLi Teated.
Teated on kättesaadavad ka ENLi kodulehel
Kui soovid saada ka listi kirju, kirjuta sellest aadressile enl@enl.ee

 

\"ENL\"

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status