/ Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja valimised kolmele vabanenud kohale ENLi nõukogus!

Kutsume teid üles esitama oma kandidaate!
 
Nõukogu pädevusse kuulub (ENLi põhikiri, pt 6.1):
6.1.1. enne üldkoosolekule esitamist juhatuse koostatud majandusaasta aruande, tegevuskava, eelarve ja arengukava heakskiitmine;
6.1.2. juhatuse liikmetega lepingute allkirjastamise korraldamine;
6.1.3. ENLi organite nõustamine vastavalt oma kompetentsile.
 
Nõukogu liikmete kandidaate on õigus esitada igal ENL-i liikmel. Nõukogu kandidaadi ülesseadmiseks peab esitama juhatusele järgmised dokumendid (juhatus@enl.ee)
1) kandidaadi kirjalik nõusolek;
2) elulookirjeldus vabas vormis;
3) esitajapoolne motivatsioonikiri;
4) liikme pädeva organi või esindaja kinnitus kandidaadi esitamise kohta.
 

Kandidatuuri esitamise tähtaeg on 27. aprill 2016.

 

 
Kandidaadid ja kandideerimisdokumendid avalikustatakse ENLi koduleheküljel 29. aprillil 2016.
 
Lisainfo: ivo@enl.ee, 5564 5119