/ Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja valimised kolmele vabanenud kohale ENLi nõukogus!

Kutsume teid üles esitama oma kandidaate!
 
Nõukogu pädevusse kuulub (ENLi põhikiri, pt 6.1):
6.1.1. enne üldkoosolekule esitamist juhatuse koostatud majandusaasta aruande, tegevuskava, eelarve ja arengukava heakskiitmine;
6.1.2. juhatuse liikmetega lepingute allkirjastamise korraldamine;
6.1.3. ENLi organite nõustamine vastavalt oma kompetentsile.
 
Nõukogu liikmete kandidaate on õigus esitada igal ENL-i liikmel. Nõukogu kandidaadi ülesseadmiseks peab esitama juhatusele järgmised dokumendid (juhatus@enl.ee)
1) kandidaadi kirjalik nõusolek;
2) elulookirjeldus vabas vormis;
3) esitajapoolne motivatsioonikiri;
4) liikme pädeva organi või esindaja kinnitus kandidaadi esitamise kohta.
 

Kandidatuuri esitamise tähtaeg on 27. aprill 2016.

 

 
Kandidaadid ja kandideerimisdokumendid avalikustatakse ENLi koduleheküljel 29. aprillil 2016.
 
Lisainfo: ivo@enl.ee, 5564 5119
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status