/ ENLi Teated 508

ENL

13. detsember 2016
ENLi Teated nr 508

ENLi UUDISED

¤ Parim Noorteprojekt 2016 – AGORA

Noorteprojekt “Agora” on Rõuge valla noortevolikogu poolt ellu viidud valimisea langetamisest tulenev projekt. Projekti käigus selgitati välja noorte arvamus poliitikutest, analüüsiti valimisreklaame ning arendati noorte kriitilist mõtlemist. Projekti tulemusi tutvustati ning seotud tegevusi viidi ellu Võrumaa erinevates omavalitsustes, vallavolikogude istungitel, Riigikogus ning ENLi Suvekoolis.

 

Eesolevate kohalike omavalitsuste valimiste valguses on väga oluline noori sel teemal harida ning tõsta nende teadlikkust valimistest. Kuna projekti oli kaasatud ka väliskogemuse jagajatena esindajad Maltast, oli projekt kindlasti laiahaardelisem ning sisukam. Projekti elluviinud 15-18 aastastest noortest koosnev 20 liikmeline meeskond jõudis projekti käigus vähemalt 350 noore ning 50 poliitikuni.

 

Suured tänusõnad ja õnnitlused Rõuge Noortevolikogule ning projekti eestvedajale Joanna Kurvitsale!

¤ Parim Koostööprojekt 2016 – RAHVUSVAHELINE NOORTEPÄEV ARVAMUSFESTIVALIL

Seekordne Parim Koostööprojekt sai teoks Paides Arvamusfestivalil Järvamaa Noortekogu, Paide Avatud Noortekeskuse ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ühistööna. Projekti eesmärgiks oli noorte arvamuskultuuri arendamine, et noored avaldaksid paremini oma mõtteid ning areneksid ühiskondlikult. Noortepäeval anti kõigile võimalus avaldada oma arvamust nii verbaalsel kujul kui ka näiteks kunsti abiga. Nõuandeid ning ideid sai noored ammutada oma ala ekspertidelt, kellelt oli võimalik silmast-silma küsida just neid küsimusi, mis hetkel meelel.

 

Noortepäevast sai osa tuhatkond noort üle Eesti ning lisaks jõuti ka mitmete poliitikute, omavalitsusjuhtide ja teiste noortevaldkonna tegijateni. Lisaks aitasid sündmuse kohalik ning üleriigiline kajastus meedias kindlasti juhtida tähelepanu noortevaldkonnale ning populariseerida noortekogude tegevust.

 

Suured tänusõnad ning õnnitlused Järvamaa Noortekogule ning projekti eestvedajale Riin Luksile!

¤ Organisatsiooni Särts – LIIA KASS

Selle aasta oktoobrist MTÜ Noored Toredate Mõtetega noorsootöötajana töötav Liia Kass on aktiivne ja energiline noor. Oma aktiivsuse ja energilisusega on ta panustanud Tartu valla kooliväilsesse noorsootöösse juba aastaid. Liia eestvedamisel on Tammistu kultuurimajas noortel oma ruumid ning iga aastaselt palju põnevaid üritusi, millest osa saada. Lisaks on Liia juhtimisel Tartu Noortevolikogu uus koosseis käinud abiks Memme-taadi peol ning korraldamas Noorsootöö Pärlite galat. Põnevatele üritustele lisaks on Liia ka suuresti aidanud läbi viia Tartu valla noorsootöö kvaliteedi hindamist.

 

Liia teeb kõik selleks, et noorsootöö tema koduvallas areneks edasi ja et valla noortel tekiks rohkem erinevaid osalemise võimalusi.

 

Suured õnnitlused Liia Kassile!

¤ Noortesõbralikum Meediaväljaanne – VALGAMAALANE

 

Ajaleht Valgamaalane on olnud maakonna noortevaldkonnale toeks juba aastaid. Võib väita, et Valgamaa noortel on vedanud, kuna ajaleht Valgamaalane on maakonna noortevaldkonnale olnud toeks juba aastaid. Noorte sündmused on tänu maakondlikule lehele jõudnud enamate inimesteni ning lisaks meediakajastuse pakkumisele on ajaleht alati andnud ka noortele võimaluse praktiseerida enda meediaalaseid teadmisi. Tänu sellele on näiteks suveajal saanud ajalehes töötamise kogemuse nii Valgamaalt pärit ajakirjandustudengid või lihtsalt ajakirjandushuvilised noored, samuti on oma oskusi saanud praktiseerida noored fotograafid.

 

Valgamaalane märkab, kaasab ja tunnustab noori, noorte sündmusi ja noorsootöötajaid ning sellega on nad suuresti panustanud Valgamaa noortevaldkonna tegemistesse.

 

Suured tänusõnad ja õnnitlused ajalehele Valgamaalane!

 

TÄHTSAD KUUPÄEVAD

16. detsember – ENLi aastalõpu tunnustussündmus Lennusadamas
16.-17. detsember – ENLi Talveakadeemia
16.-17. detsember
– Maakondlike noortekogude juhtide III ümarlaud

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
12.12 kohtus ENLi juhatus ENLi kontoris poliitiliste noortekogudega
14.12
koolitab osaluskogude koordinaator Timo Torm Lääne-Saare valla noortevolikogu
15.12 osaleb juhatuse esimees Ivo Visak õiguskantsleri kantseleis Noorte Valimisvalvurite teemalisel kohtumisel
16.-17.12 ENLi aastalõpu tunnustussündmus Lennusadamas
16.-17.12
ENLi Talveakadeemia
16.-17.12 Maakondlike noortekogude juhtide III ümarlaud

Eelmisel nädalal:
5.12 osales juhatuse esimees Ivo Visak tunnustuskomisjoni koosolekul Haridus- ja teadusministeeriumis 
7.12
kohtus juhatuse esimees Ivo Visak Vladimir Sveti ja Lastekaitse Liiduga Noorte Valimisvalvurite teemal
8.12 osalesid juhatuse esimees Ivo Visak ja juhatuse aseesimees Kristjan Tedremaa Samsung Digi Passi lõpuüritusel
8.12 kohtusid juhatuse esimees Ivo Visak ja välissuhete juht Kristen Aigro Helsingis Alliantsiga

Kodanikuhariduslikud loengud ja simulatsioonid:
9.12
Võhma Kool

SÜNDMUSED, koolitused, pakkumised jm

¤ HEAD EESKUJUD: Järvamaa Noortekogu tunnustas kohalikke omavalitsusi
Kohalikke omavalitsusi, mis lisaks teistele noorsootöö tegevustele nagu huviharidus, jalgpallitrenn või noortekeskus, toetavad ka noorte osalust otsustusprotsessis ja on enda südameasjaks võtnud noorte kaasamise,tunnustas Järvamaa Noortekogu “Kaasan noort” aumärgisega. 
Järvamaal pälvis autasu viis kohalikku omavalitsust: Järva-Jaani vald, Türi vald, Koeru vald, Väätsa vald ja Paide linn.

Vaata fotoalbumit siit

¤ OSALE: Lahe Koolipäev ootab Sind oma meeskonda!
Siin on Sulle hea võimalus aidata kaasa Eesti ühe suurema noortekonverentsi korraldamisel. Seesuguse suure noortekonverentsi juures on palju korraldamist ning erinevaid valdkondi milles kaasa saad lüüa.

Kandideerimisvorm koos lisainfoga siin

¤ KASULIK: Vabad kontoriruumid 0-üüriga ajaloolises Tudengimajas
Tallinna Tudengimajas, Raekoja plats 16, on pakkumisel kolme toaga kontoriruum. Organisatsioonile ligipääs kontoriruumidele 24/7. Kontor sissekolimiseks vaba alates 01.03.2017. Kontoriruumidesse on oodatud organisatsioon, mis tegeleb tudengitega või on suunatud noortele. Ruumid antakse organisatsioonile 0-üüriga, kuid üürnik kannab kommunaalkulud. 

Lisainfo siin


¤ OSALE: Changemakers Academy
Changemakers Academy on Briti Nõukoguga koostöös korraldatav konkurss Tallinna ja Harjumaa gümnaasiuminoortele, mille eesmärgiks on anda osalejatele põneva ja arendava isikliku kogemuse seoses sotsiaalse ettevõtluse ja selleks vajalike oskustega. Sul on võimalus osa saada ägedast turunduspraktikast ning reisist Inglismaale.
Lisainfo
siin

 

ENL väljastab igal nädalal ülevaatliku elektronkirja ENLi Teated.
Teated on kättesaadavad ka ENLi kodulehel
Kui soovid saada ka listi kirju, kirjuta sellest aadressile enl@enl.ee

 

ENL

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status