/ Eesti Noorteühenduste Liit otsib oma meeskonda uut välissuhete juhti!

Välissuhete juhi ülesanded:

 • Suhtlus ENLi rahvusvaheliste võrgustike ja partneritega (nt Euroopa Noortefoorum, teiste riikide noorteühenduste liidud);
 • ENLi juhatuse kursis hoidmine rahvusvaheliste võrgustike info, pakkumiste, koostöösoovide ja –võimalustega;
 • ENLi esindamine rahvusvahelistes võrgustikes ja vajadusel teiste esindajate tegevuse koordineerimine;
 • Välissuhtluse vabatahtlike ja töögrupi koordineerimine.

 

Välissuhete juhilt ootame:

 • huvi noortevaldkonna ja rahvusvaheliste suhete vastu;
 • kõrghariduse olemasolu või selle omandamist (erandjuhtudel kutsehariduse olemasolu või selle omandamine);
 • väga head kirjalikku ja suulist eneseväljendust ning suhtlemisoskust;
 • kiiret õppimisvõimet;
 • väga head eesti ja inglise keele oskust;
 • kasuks tuleb vene keele oskus;
 • kasuks tuleb varasem kogemus noorteorganisatsiooni töös.

Omalt poolt pakume:

 • mitmekülgset ja väljakutseid pakkuvat tegevust noorte kollektiivis ja arenevas organisatsioonis;
 • võimalust õppida tundma välissuhete valdkonda ja saada kogemus rahvusvahelises suhtluses;
 • reisimis- ja arenguvõimalusi;
 • uusi kontakte ja tutvusi Eestis ja Euroopas;
 • tegevusega kaasnevad kulutused hüvitatakse.

Täpne koormus sõltub omavahelistest kokkulepetest, kuid arvestada võib 2 tööpäevaga nädalas. Silmas tuleb pidada, et esineb suurema koormusega perioode ja pikemaid pause. Tegemist on vabatahtliku tööga, kuid ENL hüvitab välissuhete juhi tegevusega kaasnevad kulud (transport, telefon, vajadusel majutus ja toitlustus), sh pakub võimalust osaleda välisreisidel ja –konverentsidel.

Tööle asumise aeg 1. veebruar 2019.

Kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsioonikiri (“Mina ENLi välissuhete juhina”) märksõnaga “Välissuhete juht” juhatus@enl.ee hiljemalt 28. jaanuariks 2019.

Lisainfo:
Mikk Tarros
mikk@enl.ee
55697391

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab ligi 130 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

/ Materjalid

Töökuulutus

pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status