fbpx

/ Infonurk / Välissuhted / ENL võtab fookusesse noorteorganisatsioonide mõju hindamise

Noorteühendused ja noortega tegelevad spetsialistid teevad tähtsat tööd ning loovad noortele võimalusi oluliste teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamiseks. Kuid tihtipeale ei osata täpselt mõõta ega hinnata, milline on nende tegevuste mõju ja ühiskonnas loodud väärtus. Ometi on see oskus vajalik, et oma tegevustele tunnustust, toetust või isegi rahastust leida. Selleks, et anda noorteühendustele vajalikud teadmised ja oskused, alustas Eesti Noorteühenduste Liit koostööd nelja Baltikumi organisatsiooniga, et ellu viia Erasmus+ projekt “Baltic : Youth : Impact”.

ENLi partneriteks on Eestist pärit mõju hindamisega tegelev ettevõte Stories For Impact, sotsiaalse ettevõtluse edendajad Latvijas Socialas uznemejdarbibas asociacija (Läti) ja Gerais norais pragaras gristas (Leedu) ning Läti noorteühenduste katusorganisatsioon Latvijas Jaunatnes padome Latvia.

Projekt kestab kokku 17 kuud, 2021. aasta jaanuarist kuni 2022. aasta maikuuni. Projektil on neli faasi:

  1. Esmalt viiakse Balti riikides läbi uuring, et saada ülevaate, mil määral noorteühendused ja noortele suunatud sotsiaalsed ettevõtted oma mõju hindavad ja kuidas seda infot oma kommunikatsioonis kasutatakse. Lisaks otsitakse välja parimad mõju hindamise näited, mida esile tuua ja millest teistel õppida oleks.
  2. Teises faasis koostatakse toolkit ehk tööriistakast, mida saavad organisatsioonid kasutama hakata, et oma mõju edukalt mõõta.
  3. Kolmandana valmistatakse ette juhend, mis aitab sotsiaalse mõju kommunikatsiooni efektiivsemalt planeerida ja läbi viia.
  4. Neljandas faasis vaadatakse tagasi projekti tulemustele ning nende najalt koostatakse soovitused sotsiaalse mõju hindamiseks.

 

Oled ENLi liikmeskonnas? Anna oma sisend!

Selleks, et projekti tegevustest ja loodud materjalidest noorteühendustele ja sidusrühmadele ülevaade anda ning motiveerida neid ka kasutama, korraldatakse 2022. aasta märtsis noortevaldkonnas tegutsejatele Tallinnas seminar. 

ENL hoiab oma liikmeid ja huvilisi projekti tegevustega aktiivselt kursis kodulehe, sotsiaalmeedia ja uudiskirja vahendusel. Kõik projekti käigus loodud materjalid pannakse üles ka ENLi kodulehele.

Projekti elluviimist rahastab Erasmus+ programm.

Lisainformatsioon:
Triin Roos
Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees
triin@enl.ee
+372 5330 6234

 

 

 

 

 

 

/ Autor

Triin Roos

triin@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status