/ Infonurk / Tule tööle! / SPETSIALIST LEITUD: Avaliku poliitika spetsialist – liitu meie tiimiga!

ENLi avaliku poliitika spetsialisti töö eesmärgiks on tagada ENLi aktiivne osalemine noortepoliitika ja seda puudutava seadusandluse kujundamise protsessis. Lisaks aitab avaliku poliitika spetsialist läbi viia valdkondlikke sündmuseid ja koolitusi, annab koolides kodanikuühiskonna külalistunde ning nõustab ENLi meeskonda ja võrgustiku liikmeid noortepoliitika alal.

Igapäevasteks tööülesanneteks on:

 • noortevaldkonna õigusloome pidev monitooring (nii Eesti kui ka Euroopa Liidu tasandil) ning analüüsimine lähtuvalt ENLi seisukohtadest ning mõjust liikmesorganisatsioonidele;
 • noortepoliitiliste seisukohtade väljatöötamine, tutvustamine ning elluviimine;
 • pöördumiste, arvamuslugude jm meediatekstide koostamine koostöös turundus- ja kommunikatsioonispetsialistiga;
 • noortepoliitika valdkonda jäävate koolituste, ürituste, uuringute ja muude projektide korraldamine;
 • ENLi esindajate tegevuse koordineerimine noortepoliitikat kujundavates töögruppides ja ümarlaudades;
 • ENLi esindamine Eestis ja välismaal;
 • ENLi meeskonna ja võrgustiku liikmete nõustamine noortepoliitika valdkonnaga seotud teemade ja projektide alal;
 • kodanikuühiskonna tundide ettevalmistamine ja läbiviimine;
 • noortenõukogude loomine ministeeriumite juurde ja nende tegevuse koordineerimine;
 • huvikaitsevaldkonna ülevaate koostamine võrgustikule kord kvartalis.

Sobiva kandidaadi eeldusteks on:

 • huvi noortepoliitika vastu ja orienteerumine ühiskondlikel teemadel;
 • valmisolek vastavalt vajadusele töötada ka õhtuti või nädalavahetusel;
 • esinemisoskus ja/või varasem kogemus;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • hea ajaplaneerimis- ja enesejuhtimisoskus;
 • initsiatiivikus ja lahendustele orienteeritus;
 • kohusetunne, korrektsus, süsteemsus ning head koostöö- ja suhtlemisoskused;
 • hea analüüsi- ja otsustusvõime;
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui ka kirjas;

Kasuks tuleb:

 • kõrgharidus või selle omandamine;
 • eelnev kokkupuude noortevaldkonnaga (osaluskogud, noorteühingud, noorteprojektid);
 • projektikirjutamise ja läbiviimise kogemus;
 • vene keele oskus;
 • B-kategooria juhiload ja auto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume:

 • täistööajaga (1,0 koormusega) tööd;
 • võimalust panustada noortevaldkonda;
 • vaheldusrikast tööd ja kaasaegseid töövahendeid;
 • nooruslikku kollektiivi ja arenevat organisatsiooni;
 • regulaarseid motivatsioonisündmuseid;
 • mitmekülgseid koolitus- ja arenguvõimalusi ning sporditoetust;
 • brutopalka 1100 €.

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel!

Töökoht asub Tallinnas (Estonia pst 5a). Kandideerimiseks saada CV ja motivatsioonikiri aadressile buroojuht@enl.ee pealkirjaga “Avaliku poliitika spetsialist”. Kandideerimine on avatud 18. aprillini või kuni sobiva kandidaadi leidmiseni.

Lisainformatsioon:
Triin Taal
buroojuht@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status