fbpx

/ Infonurk / Muu / Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja juhatuse aseesimehe valimised!

Kandideeri ENLi juhatuse aseesimeheks!

Kui soovid anda oma panuse, et Eestis tegutseksid tugevad noorteühendused ja osaluskogud ning et noorte hääl ühiskonnas oleks kuulda, kandideeri Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse aseesimeheks!

Juhatuse aseesimehe peamised ülesanded on võrgustiku heaolu tagamine ja organisatsiooni igapäevasesse juhtimisse panustamine. Kasuks tuleb varasem kokkupuude mõne noorteorganisatsiooniga, projektide kirjutamise kogemus ja huvi noortepoliitika vastu.

Juhatuse aseesimehe mandaat kestab 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2023.

PS! Kuna hetkel on noorteühenduste edasine rahastus lahtine, peab kandidaat olema valmis töötama ENLis vabatahtlikuna. Siiski eeldame, et kandidaat on rahastuse saamisel valmis tulema ENLi täiskohaga või projektipõhiselt tööle.

Ülesanded:

  • ENLi igapäevase töö koordineerimine, juhtimine ja korraldamine koostöös juhatuse esimehega;
  • liikmete võrgustiku koordineerimine ja arendamine, sh liikmete arvestuse korraldamine, suhtlus liikmetega, koolituste jms korraldamine vastavalt liikmete vajadustele;
  • ENLi esindamine, sh töörühmades ja komisjonides osalemine;
  • ENLi tegevuskava ja aasta eelarve väljatöötamine;
  • kogukonnapraktika programmi koordineerimine.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

  • avaldus;
  • vabas vormis elulookirjeldus;
  • motivatsioonikiri (kuni 2 lk).

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid tuleb saata hiljemalt 14. oktoobriks aadressile pillemari@enl.ee.

ENLi juhatuse liikmed valib üldkoosolek, kuhu kuuluvad ENLi täisliikmed. Üldkoosolek leiab aset 24. oktoobril 2021 Tallinnas. Kandidaadil on kohustuslik osaleda XLII üldkoosolekul, et tutvustada end liikmetele (kõne – maksimaalselt 7 minutit) ning vastata liikmesorganisatsioonide küsimustele.

Lisaküsimuste korral võtke ühendust juhatusega (juhatus@enl.ee).

Triin Roos
ENLi juhatuse esimees
triin@enl.ee
+372 5330 6234

Elizaveta Cheremizina
ENLi juhatuse aseesimees
elizaveta@enl.ee
+372 5681 3939

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status