fbpx

/ Infonurk / Valimised / Eesti Noorteühenduste Liidu KOV valimiste tegevuste kokkuvõte

Kohalike omavalitsuste valimiste eel oli rahvas põnevil ning ootas huviga, mida kohalikud poliitikud sel korral soovivad oma kogukondades muuta. Ka Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) lõi aktiivselt kaasa teabetöös, et infoküllusest oleks noortel võimalik välja noppida enda jaoks olulisi infokilde. Lisaks oli eesmärgiks esmavalijateni viia võimalikult palju üleüldist teavet valimiste osas ja sellest, mis on noorte võimalused kohaliku elu kujundamisel. 

Enne valimisperioodi algust lõi ENL oma valimisplatvormi ning aitas seda teha ka kuuel osaluskogul (Kuusalu, Pärnu, Mulgi, Tapa, Türi ja Saarde vald). Platvormide eesmärgiks oli kajastada kohalike noorte ettepanekuid, milliseid muutusi tahetakse tulevaselt omavalitsuselt näha. Enamus platvormid rõhutasid koolipsühholoogide kättesaadavuse suurendamist ning kodukohta rohkemate sportimisvõimaluste loomist. Samuti tehti koostööd ka esmavalijatega ning valimisteenistusega, et luua reklaamvideoid. Videote siht oli tuua välja, miks esmavalija peaks hääletama minema ja julgustada seda sõnumiga “noorte häälel on jõud”. Videoid kuvati linnaekraanidel nii Tallinnas, Harjumaal, Pärnus, Narvas, Jõhvis, Viljandis, Rakveres kui ka Põlvas. Lisaks levitati seda erinevates ERRi kanalites, ENL ja Valimisteenistuse Facebookis, Instagramis ja Youtube’is. Koostöös Eesti Noorsootöötajate Kogu ja Avatud Noortekeskuste Ühendusega korraldati neli valimiste teemalist seminari noorsootöötajatele. Seminaridel said osalejad arutada valimiste hea tava ja kutse-eetika teemadel ning teada, kuidas hinnata valimislubaduse usaldusväärsust ja kuidas korraldada debatte jne.

Selleks, et valimistega seotud informatsioon oleks hõlpsasti ühest kohast leitav ja noortele tarbitavam, hakati 2021 aasta märtsist Instagramis Valimiskasti lehel postitama mitmekülgset sisu valimistest. Seda tehti postituste ja story’de näol nii eesti kui ka vene keeles, et teave jõuaks võimalikult paljude noorteni. Tutvustati valimiste süsteemi, erakondade noortekogude programme, valimiste veebilehte ning riigi, Euroopa ja KOVi toimimist. Lisaks postitati erinevate arvamusliidrite poolt öeldud motiveerivaid tsitaate ning ideid, mida kandidaatidelt küsida. Interaktiivsuse loomiseks tehti story’des kodanikuühiskonna teadmisi testivaid viktoriine. Täiendavalt kajastati Valimiskastis Teeviida kogutud poliitiliste noortekogude arvamusi. Targa Valija partnerluse raames tutvustati Instagramis susliku äratundmise tööriista, mille tagamõte oli aidata noortel ära tunda, kas valimislubadus on reaalselt teostatav või on lihtsalt suusoojaks öeldud.

ENLi veebilehe infonurgas kajastati 15. artikli näol teabeinfot erinevatest valimiste aspektidest. Nende hulgas oli laialdaselt juhendeid noortele, kuidas ning mille alusel teha enda jaoks õige valik ja mida üldse võiks kandidaatidelt oodata. Infonurga artiklid ei olnud mõeldud ainult ENLi lehele, vaid neid kajastati ka Teeviida veebilehel. Põhinedes artiklitele, töötati välja juhend noortele valijatele, mis maandaks ärevust enne valima minemist läbi konkreetse to-do listi. Eesti Noorteühenduste Facebooki lehel jõudis juhend üle 34 000 inimeseni ning seda jagati ka ENLi Instagrami story’des ja Valimiskasti Instagramis. Samuti loodi ka valimistegevuste juhend koolidele, milles tutvustati, kuidas läbi viia valimisi tutvustavaid tegevusi koolikeskkonnas. Selleks, et valimiste alast õpetlikku materjali noortele hoomatavamaks ning interaktiivsemaks teha, loodi Kahoot KOV valimiste kohta, mida jagati huvijuhtide, kooli esindajate, õpilasesinduste ja osaluskogudega. Valimistega seotud tegevused jõudsid ka valimiste uudiskirja. Valimiste alast viktoriini tehti ka Narvas korraldatud festivalil.

Selleks, et noored omaksid pädevust korraldada kandidaatidele debatte, mille kaudu valimisi noortele lähemale viia, pakkus Eesti Väitlusselts koostöös ENLiga osaluskogudele tasuta argumenteerimise ja debati läbiviimise koolitust. Koolitusel osalesid 12 osaluskogu üle Eesti. Eesti Noorteühenduste Liit ja Eesti Õpilasesinduste Liit tegid noortele üleskutse korraldada debatte, mida kajastati pressiteatena ENLi infonurgas. Huvilised said osaleda veebipõhisel infotunnil ning lugeda ENLi koostatud debati korraldamise juhendit. Seejärel toetas ja vajadusel juhendas ENLi tiim osaluskogude korraldatud KOV valimiste debatte, mis toimusid 12 erinevas vallas

Enne valimisperioodi algust loodi koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Õiguskantsleri Kantseleiga valimiste hea tava haridusasutustele, mille põhjal tehti valimiste hea tava arutelu saade. Arutelus osalesid haridus- ja teadusminister Liina Kersna, õiguskantsler Ülle Madise, Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Kristin Pintson ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse kvaliteedijuht Kerli Kõiv. Koostöös Teeviidaga, osales ENLi juht veebiseminaril “Valimised 2021 – milleks, miks ja kuidas?”, kus noored said vastuseid eesseisvatest valimistest kui ka osalusdemokraatiast. Euroopa Tuleviku konverentsi raames toimusid enne valimisi üle Eesti arutelud, kus osalesid lisaks kohalikele kandidaatidele ka noorte esindajad. Tartu arutelu toimus 23.09.2021 ja noori esindas Kaspar Schultz, kes on Eesti esindaja ka Euroopa Tuleviku konverentsil. 29.09.2021 toimus Tallinna arutelu, kus osales Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse liige Triin Roos. 9.10.2021 Võrus toimunud arutelul esindas noori Kääpa kooli 9. klassi õpilane Eliizabet Raju. 14.10.2021 Pärnu arutelul esindas noori Pärnu linna noortekogu liige Triine Kose. Valimiste-eelsel nädalal toimus vestlussaade iga erakonna esindajaga, et saada aimu nende lähenemisest ja arvamusest noortepoliitika kohta. Arutelus osalesid paaridena Kristen Michal (Reformierakond) ja Mart Helme (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond), Joonas Laks (Eestimaa Rohelised) ja Lauri Tõnspoeg (Eesti Tulevikuerakond). Indrek Saar (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) ja Kristina Kallas (Eesti 200) ning Tõnis Lukas (Isamaa) ja Jaanus Riibe (Keskerakond). Samuti toimus vestlussaade vaimse tervise ja koolipsühholoogide teemal, et noored hoomaksid paremini, mida KOV saab lubada ja mida mitte. 

Eesti Noorteühenduste Liit oli aktiivne ka erinevates peavoolu meediakanalites. Postimehes, ERRis, Delfis ja Järva Teatajas oli kajastatud eelnevalt koostatud artiklid kui ka liikmete sõnavõtud. “Terevisioonis” käidi rääkimas noortest valijatest ning valimiste heast tavast koolides. Samuti osaleti ka KUKU raadio saates “Ärataja”, kus vesteldi KOV valimistest ja noortest. ENLi korraldatud valimiste hea tava arutelu ning vestlussaadet “Noored otsustajad” erakondade juhtfiguuridega jõudis vastavalt ka ERRi ja Delfi uudistesse.  

Selleks, et noortel oleks võimalikult kerge saada usaldusväärset informatsiooni kätte, tegi ENL mitmeid samme selle hõlbustamiseks. Jõudes nii peavoolu kanalitesse kui ka oma võrgustikuni, edastati valimisinfot erinevate artiklite, juhendite, debattide, arutelude ja videote näol. Kõik tegevused olid suunatud noorte osaluse tõstmisele, innustades noori osa võtma ja kaasa rääkima kohaliku elu asjades.

/ Autor

Pillemari Lilleorg

pillemari@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status