fbpx

/ Infonurk / Valimised / Osaluskohvikud keskenduvad Riigikogu valimiste noorte platvormi sisendikorjele

Eesti Noorteühenduste Liit korraldab 2011. aastast koostöös osaluskogudega Osaluskohvikuid. See on sündmus, kus arutelulaua ümber kogunevad noored, ametnikud ja otsustajad, et leida aktuaalsetele probleemidele üheskoos lahendused ning arutada, millises suunas oleks vaja parema tuleviku nimel liikuda. Osaluskohvikud on aastatega muutunud aina populaarsemaks. 2014. aastal jõuti aruteludega 1800 inimeseni Eestimaa eri paigus, 2019. aastal osales aruteludes juba vähemalt 6000 inimest. 2021. aastal jäi sündmus kahjuks pandeemia laialdase leviku tõttu ära, kuid see eest nüüd on Osaluskohvikud tagasi ja veelgi suurema eesmärgiga – koguda Eesti noortelt sisendit 2023. aasta kevadel toimuvate Riigikogu valimiste platvormi jaoks. 

Selle aasta Osaluskohvikute sisendikorje on suunatud 2023. aasta Riigikogu valimisteks. Seega on sisendikorje noorte seas palju praktilisem ja jõuab päris poliitikaks. Osaluskohvikus esitletakse kuni kuute erinevat teemat, neli riikliku teemat Eesti Noorteühenduste Liidu poolt ning üks-kaks teemat, mis puudutavad konkreetset maakonda või omavalitsust, kus sündmus aset leiab. Neljaks teemavaldkonnaks, kuhu Riigikogu valimiste platvormi jaoks sisendit kogutakse, on: demokraatia, haridus ja tööhõive, keskkond ja jätkusuutlik majandus ning noorte heaolu. Teemad on laiad just selleks, et noortel oleks võimalik välja tuua väga erinevaid probleeme ja lahendusi, just neid asju, mis neile korda lähevad. Lisaks kogutakse platvormi koostamisel sisendit ENLi võrgustikku kuuluvatelt organisatsioonidelt, noorteühendustelt ja osaluskogudelt, keda on kokku üle 130. Nii valmib suve alguseks noorte ootuste platvorm 2023. aasta Riigikogu valimisteks, mis annab ülevaate Eesti noorte ja noorteorganisatsioonide ootustest riigi arengu osas. Platvormi tutvustatakse nii avalikkusele kui kõikidele erakondadele, et tagada, et noorte ja noorteorganisatsioonide ootused jõuavad erakondade valimisplatvormidesse ning hiljem ka koalitsioonileppesse. 

Osaluskohvikute raames arutatakse ka ühel-kahel kohalikul teemal ning selleks, et sisendi saaks realiseerida, koostatakse reaalne tegevusplaan ideede elluviimiseks. Juuni esimeses pooles toimub refleksioonisündmus, kus kohaliku osaluskogu, õpilasesinduse ja valla esindajad saavad kokku, et analüüsida, mida on jõutud juba teha ning kui midagi pole jõutud veel teha, koostatakse uus plaan. Peamine on see, et ideed ei jääks vaid ideedeks, vaid saaksid ka ellu viidud. 

Küsimusele, miks peaks sel aastal Osaluskohvikutest osa võtma, vastas Eesti Noorteühenduste Liidu juht Triin Roos, et üksi on palju keerulisem end maakondlikul või riiklikul tasandil kuuldavaks teha, kuid koos on see ju palju lihtsam. 

“Eesti Noorteühenduste Liit on aastaid koos osaluskogudega Osaluskohvikuid korraldanud, kuid Riigikogu valimisteks noorte ootuste platvormi koostamine on esmakordne. Platvormi koostamine annab igale noortele, ükskõik millises Eestis nurgas ta elab, võimaluse kaasa rääkimiseks. Oma arvamust ja ideid jagades saame arendada Eestist riigi, kus noortel on veelgi parem elada, õppida ja end huvipakkuval alal arendada,” ütles ENLi juht Triin Roos. 

2022. aasta Osaluskohvikud toimuvad 25. märtsil 16 erinevas Eestimaa paigas – igas maakonnas üks v.a Harjumaa, kus toimub ka Osaluskohvikut, üks Tallinnas, teine Rae vallas.

Osaluskohvikutes kasutatakse kahte mitteformaalset õppemeetodit – ,,Maailmakohviku meetod” ja ,,Mis on kõige alus?”. Need formaadid aitavad leida olemasolevatele probleemidele lahendusi, kaasates osapooli ja otsides ühiselt tulevikku mõjutavaid uudseid ideid. Lauaarutelude ring kestab ca 30-40 minutit ning lauajuhi ülesandeks on viia läbi tutvumisring, juhatada sisse teema ning toetada noori ja otsustajaid aruteludes. Lauas arutletavad tähtsaimad mõtted paneb kirja protokollija. Seejärel jätkuvad lauaarutelud ,,Mis on kõige alus?” formaadiga, kus lauas olevad inimesed analüüsivad lauajuhi toel kindlaid mõtteid, mis on varasemates aruteludes välja tulnud. Esialgu analüüsitakse mõtteid individuaalselt ning pannakse paika, mis on olulisimad sammud plaani elluviimiseks. Seejärel tutvustatakse oma plaane kogu laudkonnale ja koostatakse ühiselt rakendusplaan mõtte elluviimiseks kohalikul, maakondlikul või riiklikul tasandil. 

Osaluskohvikute projekti korraldab Eesti Noorteühenduste Liit koostöö osaluskogudega. Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist.

Lisainfo:
Triin Roos
Eesti Noorteühenduste Liidu juht / Osaluskohvikute projektijuht
triin@enl.ee / +372 5330 6234

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status