fbpx

/ Infonurk / Tule tööle! / Kandideeri ENLi juhatuse aseesimeheks!

Kui soovid anda oma panuse, et Eestis tegutseksid tugevad noorteühendused ja osaluskogu ning et noorte hääl oleks ühiskonnas kuulda, kandideeri Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse aseesimeheks!

Juhatuse aseesimehe peamisteks ülesanneteks on liikmeskonna haldamine ja arendamine, sündmuste ja koolituste korraldamine, võrgustikku kuuluvate organisatsioonide omavahelise koostöö soodustamine ning noorteühenduste alase teadlikkuse tõstmine. Samuti panustab juhatuse aseesimees organisatsiooni juhtimisse ning osaleb erinevate töörühmade ja komisjonide töös. Kasuks tuleb varasem kokkupuude mõne noorteorganisatsiooniga, projektide kirjutamise kogemus ja huvi noortepoliitika vastu.

Juhatuse aseesimehe mandaat kestab 2 aastat

Ülesanded: 

 • ENLi igapäevase töö koordineerimine, juhtimine ja korraldamine koostöös juhatuse esimehega;
 • liikmete valdkonna juhtimine ja arendamine, sh kohtumised liikmetega, rahuloluküsitluse läbiviimine, koolitus- ja tugiprogrammide väljatöötamine ning elluviimine;
 • liikmetele suunatud sündmuste ja koolituste korraldamine (üldkoosolek ja arengupäev, Mõjus võrgustik, juhtide klubi, tänusündmus, suvekooli eriprogramm noorteühendustele jne);
 • noorteühenduste ja osaluskogude jätkusuutlikku arengut toetavate arendusprojektide kirjutamine ja elluviimine; 
 • võrgustikku kuuluvate organisatsioonide omavahelise koostöö arendamine ja soodustamine: 
 • uute võimalike liikmete kaardistamine ja nendega suhtlus; 
 • teadlikkuse tõstmine noorteühenduste ja osaluskogude tööst võrgustiku sees ja ühiskonnas laiemalt (blogiartiklid, teavituskampaaniad jne);
 • ENLi esindamine, sh töörühmades ja komisjonides osalemine;
 • ENLi tegevuskava ja eelarve väljatöötamine koostöös juhatuse esimehega;
 • ENLi dokumendihalduse korraldamine ja eelarve täituvuse tegemine. 

Töö ajast ca 25% kulub juhatuse tööle, 75% liikmete valdkonna arendustööle ning dokumendihaldusele. Juhatuse aseesimehe brutopalk on 1800 eurot, kuid võimalik on teenida lisatasu.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

 • avaldus;
 • CV;
 • motivatsioonikiri (kuni 2 lk).

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid tuleb saata hiljemalt 5. maiks aadressile triin@enl.ee.

ENLi juhatuse aseesimehe valib üldkoosolek, kuhu kuuluvad ENLi täisliikmed. Üldkoosolek toimub 22. mail Tallinnas. Kandidaadil on kohustuslik osaleda XLIII üldkoosolekul, et tutvustada end liikmetele (kuni 7-minutiline kõne) ning vastata liikmesorganisatsioonide küsimustele.

Lisainfo:
Triin Roos
ENLi juhatuse esimees
triin@enl.ee
+372 5330 6234

 

/ Autor

Triin Roos

triin@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status