fbpx

/ Infonurk / Muu / Euroopa Liidu noordelegaadiks kandideerimine

Ootame kõiki noori vanuses 18-25 kandideerima Euroopa Liidu noordelegaadiks. Hetkel on Euroopa Noortedialoogi ja Euroopa Noortekonverentsi fookusteemaks keskkond, seega eelistame noort, kellel on huvi just keskkonna teemade nügimise vastu. 

Euroopa Liidu noordelegaat:

  • esindab Eesti noori kaks korda aastas toimuval Euroopa Noortekonverentsil;
  • aitab ellu viia Euroopa Noortedialoogi projekti (tegevused sisendi kogumiseks ja koolituste korraldamine);
  • kujundab noortelt saadud sisendi põhjal seisukohti ja ettepanekuid nii Euroopa Komisjonile kui Eesti poliitikakujundajatele;
  • osaleb erinevatel Euroopa Liiduga seotud sündmustel nii Eestis kui välismaal;
  • kommunikeerib oma tööd noordelegaadina ja Euroopa Liidus toimuvat ENLi kanalites (kodulehet, blogi, Facebook, Instagram) ja meedias (arvamuslood, intervjuude andmine jne).

“Euroopa Noortedialoogi” projekti näol on tegemist Euroopa Komisjoni poolt algatatud ja rahastatud projektiga, kuhu on kaasatud kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. Projekti üldiseks eesmärgiks on luua kahekõne Euroopa Liidu noorte ja poliitikategijate vahel, et anda sisendit Euroopa noortepoliitikasse ning samuti riikliku ja kohaliku tasandi noortega seotud küsimustesse. Samuti toimuvad projekti raames erinevad sündmused, mille eesmärgiks on noori kaasata ja neilt sisendit saada või siis koolitada. 

PS! Tegemist on vabatahtliku positsiooniga, kuid noordelegaadi tööga tekkinud kulud hüvitatakse. Mandaat kestab juuni 2022 kuni juuni 2023.

Kandideerimine on avatud kuni 29. maini või sobiliku kandidaadi leidmiseni. Esimene välisvisiit toimub 11.-13. juuli Tšehhi, kus toimub Euroopa Noortekonverents. Esita kandideerimisavaldus SIIN

Euroopa Liidu noordelegaadi programmi koordineerib Eesti Noorteühenduste Liit ning rahastajateks on Euroopa Komisjon ning Haridus- ja Teadusministeerium. Nõuga on toeks ka Euroopa Komisjoni esindus Eestis. 

Lisainfo: Triin Roos, Eesti Noorteühenduste Liidu juht/ Euroopa Noortedialoogi projektijuht, triin@enl.ee.

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status