fbpx

/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond aitas Järva valla noortevolikogu liikmetel oma töös kindlam olla

2022. aasta aprillikuu alguses kuulutas Eesti Noorteühenduste Liit välja selleaastase Noorte osaluse fondi taotlustähtajad – 11. aprill, 18. mai, 18. juuli ja 12. september. Projektifondi suunad on järgmised: noorteühenduste ja osaluskogude vahelise koostöö edendamine,  kommunikatsiooni edendamine organisatsiooni siseselt ja väliselt ning Ukraina noorte toetamine ja nende ideede viimine kohaliku tasandi otsustajateni.

Otsustasime Järva valla noortevolikogus kevadel võimalusest haarata ja enda idee kirja panna. Planeerisime koolituspäeva, mille fookuses oli just olemasolevate osalusvõimaluste arendamine ja suunaks valisime kommunikatsiooni edendamise nii organisatsiooni siseselt kui ka väliselt. Meie projekt oli suunatud Järva valla noortevolikogu liikmetele ning kahepäevase koolituse jooksul toimus mitmeid loenguid ja arutelusid.

Noortevolikogu valis projekti kirjutama minu, volikogu esimehe. Selles ülesandes oli mulle toeks noortevolikogu mentor. Esimese tegevusena mõtlesime noortevolikogu koosolekul ühiselt, millist koolitust sooviksime ellu viia ja mis on selle eesmärk.  Jõudsime järeldusele, et noortevolikogu jaoks on oluline olla silmapaistev terves omavalitsuses, samuti tahtsime paremini mõista erinevaid bürokraatlikke protsesse, sh kuidas teha koostööd valla otsustajatega. Selleks kutsusime enda koolitajateks just meie valla ametnikud ja spetsialistid. 

Kahel koolituspäeval toimus palju erinevaid valdkondi tutvustavaid töötubasid. Järva vallasekretäri abi ning andmekaitse spetsialisti ülesannete täitja selgitas meile, kuidas vormistada korrektseid dokumente. Volikogu esimees õpetas, kuidas kommunikeerida organisatsiooni väljapoole (sh kuidas leida sponsoreid). Järva Valla Noorsootöö keskuse juhataja ülesandeks oli teha ülevaade, kuidas valmistada ette üritust ja kuidas noortevolikogu seda kõige efektiivsemalt teha saaks, selles blokis anti ülevaade ka eelarve koostamisest.

Omavalitsuse avalike suhete spetsialist andis noortevolikogule soovitusi,  kuidas kajastada noortevolikogu tegevust avalikult nii, et info jõuaks kõigi noorteni, mitte ainult noortevolikogu liikmeteni.

Noortevolikogu jaoks oli projekti elluviimine oluline, et saaksime enda teadmisi täiendada. Teame nüüd, kuidas vormistada korrektseid dokumente ja korraldada edukas sündmus, kuidas paremini koordineerida noortevolikogu sise- ja väliskommunikatsiooni ja arenguga silma paista. Need valdkonnad on meie arvates olulisimad, mida osaluskogu sujuvaks tööks edasi arendada.

Peale koolitusi tundsime ennast nendel teemadel kindlamalt ning väga motiveeritult. Hiljem arutasime ka noortevolikogu siseselt liikmetega, kuidas koolituspäev läks ja mida me saaksime veel teha, et olla tugevam osaluskogu. Peame noortevolikogu siseselt väga oluliseks seda, et oleksime teadlikud meie tööd puudutavatest valdkondades ning omaksime häid suhteid valla ametnike ja otsustajatega. 

Noorte osaluse fond oli ideaalne koht, kuhu selline idee esitada. Lisaks oli projekti kirjapanek ja edastamine üsna lihtne protsess. Peale seda, kui idee oli kirja saanud, saime ka enne hindamisprotsessi tagasisidet. See andis hea võimaluse ideid veel täiendada ning juba mõne aja pärast jõudis meie postkasti positiivne rahastusotsus. Mulle kui projektikirjutajale andis see kogemus uusi teadmisi ja pakkus erinevaid väljakutseid. Olen väga tänulik sellise võimalus eest. Mõistsin, et tegelikult ei ole projekti kirjutamine üldsegi nii raske, kui esialgu tunduda võib. Vaja on lihtsalt head ideed ja õiget fondi. Meie Järva valla noortevolikoguga oleme õnnelikud, et  kasutasime võimalust ennast arendada.

Ootame põnevusega uusi võimalusi projektide kirjutamiseks, et saaksime meie enda maagilisi ideid, mis tasapisi juba kooruvad ellu viia. Järgmisel aastal kirjutame Noorte osaluse fondi kindlasti uue projekti, tee seda ka sina!

 

Noorte osaluse fondi järgmine tähtaeg on juba 18. juulil.

/ Autor

Alide Kristine Alba

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status