fbpx

/ Infonurk / Noorteühendused / ANKEET: Noored Sotsiaaldemokraadid

Noorsotside liikmetel on võimalik omandada uusi poliitilisi teadmisi ja kogemusi ning kujundada sotsiaaldemokraatide poliitikat. Noorte Sotsiaaldemokraatide maailmavaatest ja nende tegevustest rääkisime noorsotside president Õnne Paulusega. 

Kirjeldage, millega teie organisatsioon tegeleb? 

Noored Sotsiaaldemokraadid on Eesti suurim vasakpoolne noorteorganisatsioon. Meie igapäevane tegevus hõlmab kaasarääkimist meile olulistel poliitilistel teemadel, ürituste ja meeleavalduste korraldamist, liikmete harimist ning vasakpoolse maailmavaate levitamist. Meie sihiks on jätkusuutlik Eesti, kus riik aitab abivajajaid, tööinimesi väärtustatakse ja kõiki inimesi koheldakse võrdselt. 

Millistes piirkondades teie organisatsioon tegeleb? 

Hetkel on aktiivseimad Tallinna ja Tartu klubid, kuid meie sihiks on jõuda oma tegevuste ja sõnumitega igasse Eesti piirkonda.

Foto: Noored Sotsiaaldemokraadid

Keda ootate endaga liituma? 

Ootame endaga liituma kõiki 14-30-aastaseid noori, keda ühendab vasakpoolne maailmavaade ja tahe mõjutada Eesti poliitikat — olgu selleks tahtmine lüüa kaasa igapäevapoliitikas või soov kohtuda mõttekaaslastega ning osa võtta üritustest.

Milliseid oskusi ja kogemusi on organisatsiooniga liitunud noorel võimalik omandada ja kogeda? 

Liikmetel on võimalik omandada uusi poliitilisi teadmisi ja kogemusi, parandada seeläbi oma analüüsimis- ja argumenteerimisoskusi. Samuti on võimalik võtta osa üritustest ja nende korraldamisest, teha kuuldavaks enda ja teise noorte hääled sõnavõttudega avalikus meedias ning kujundada sotsiaaldemokraatide poliitikat. Paljud tänased aktivistid, arvamusliidrid, omavalitsusjuhid ja ministrid on saanud stardiplatvormi poliitikas osalemiseks just noorsotsidest.

Miks peaksid noored just teie organisatsiooniga liituma? Mis teeb teid eriliseks? 

Eestis on praegu ainult üks poliitiline jõud, mis asub poliitspektril tsentrist vasakul — selleks on sotsiaaldemokraadid. Paljuski on see tänu noorsotside tegevusele. Iseseisva noorteühendusena on meil võimalik olla erakonnale suunanäitajaks, ka sotsiaaldemokraatide nimi võeti omaks noorte eeskujul. Erinevalt paljudest teistest noortekogudest kujundavad meie poliitikat noored ise, mitte erakond.

Milline on teie organisatsiooni maailmavaade? Kus asute parem-vasak spektril? 

Parem-vasak skaalal liigitame end vasakpoolseteks. Meie maailmavaateks on klassikaline sotsiaaldemokraatia, tänapäeval tuntud ka kui demokraatlik sotsialism.

Millise maailmavaatega ja väärtustega noori enda sekka ootate? 

Ootame enda sekka vasakpoolse maailmavaatega noori, kes jagavad meie põhiväärtusi: võrdsus, õiglus ja solidaarsus.

Nimetage kuni 5 asja, mille eest seismine teie organisatsioonile kõige olulisem on. 

  1. Töötajate õigused
  2. Väärikad ja õiglaselt maksustatud palgad
  3. Solidaarne riik
  4. Salliv ühiskond
  5. Hoitud keskkond

Mis teid sisuliselt teistest poliitilistest noorteorganisatsioonidest eristab?

Mitmekülgne liikmeskond. Meie ridadest ei leia ainult heal järjel riigiteaduste tudengeid ja noorpoliitikuid, vaid ka töötavaid või keskharidusega noori, kogukonnaaktiviste ning ametiühingutegelasi. Meil on tugevalt esindatud ka erinevate emakeelte ning soolise- ja seksuaalse sättumusega noored.

Kirjeldage mõnda lahedat sündmust, projekti või viimase aja suuremat saavutust, millega organisatsioonis tegelenud olete. 

Osalesime Telliskivi kirbuturul, kus müüsime taaskasutatud materjalidest isevalmistatud õlakotte. Saadud tulust poole annetasime heategevuseks. Viimase aja suurimateks saavutuseks võib aga lugeda tasuta menstruatsioonitarvete paigutamist Tartu koolidesse või abieluvõrdsuse toetamist erakonna juhatuse poolt. Mõlema puhul mängis olulist rolli just noorte lobitöö.

Kas teie organisatsioonil on ka igaaastaseid traditsioonilisi üritusi? Kui jah, siis palun kirjeldage neid.

Iga-aastaselt tähistame ühingu sünnipäeva ning kutsume kokku kongressi, kes valib organisatsioonile juhtkonna ja toimkondade koosseisud. Eelseisev kongress on tavalisest tähtsamgi, kuna kinnitame ka valimisprogrammi ja riigikogu kandidaadid.

Milliste kanalite kaudu on teie organisatsiooni tegevustega võimalik ennast kursis hoida? Kas teil ilmub ka infokirju või oma väljaandeid?

Noorsotsid on sotsiaalmeedias tugevalt esindatud. Meid saab jälgida nii Facebookis, Instagramis kui Twitteris, samuti jõuavad kõik uudised meie kodulehele. Kord kuus väljastame liikmetele ka kuukirja.

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status