fbpx

/ Infonurk / Euroopa Noortedialoog / European Union – Latin America & the Caribbean Foundation III Youth Days 

Minu nimi on Klaara Saar, olen Kuusalu noortevolikogu aseesimees ning 15.-16-11.22 käisin Tšehhis, Prahas European Union – Latin America & the Carribbean (EU-LAC Foundation) III Youth Daysil Eesti esindajana. 

Üritus oli osa Euroopa noorte aastast ja lisaks seotud Youth Council of Latin America and the Caribbean koguga. Ürituse eesmärk oli luua noortevõrgustik ja arutelud Atlandi ookeani mõlemal poole piirkondades elavate noorte vahel. Vestluste eesmärk oli välja tuua mõlema regiooni ühiseid probleeme, mille lahendusteni edaspidi püüelda, et noored oleksid rohkem kaasatud, noorte hääl kuulatud ning noortel oleks võrgustik ja tutvused teiselpool Atlandit elavate noortega. 

Üldisele noorte kaasatusele ja sidemete loomisele lisaks oli ürituselt saadud sisend oluline järgmiseks regioonidevaheliseks kohtumiseks. Ürituse korraldaja oli EU-LAC Foundation, osalejad tulid Ladina-Ameerikast, Kariibidelt ning Euroopast. Hoolimata Euroopa Liidu kaasatusest osales üritusel vähe eurooplasi ning suures osas Ladina-Ameerikast ning Kariibidelt pärit noori (kellest mõned elasid ka ELis või USAs), ühest riigist oli üldjuhul üks esindaja, kokku 40 ringis inimesi. 

Ürituse esimesel päeval toimusid kolm paneeldiskussiooni, teemadel youth participation, incidence & engagement; education, employment & social inclusion; just and fair green & digital transitions. Igas paneelis vestles neli osalejat ürituse osalejate seast, kes olid vastava teemaga professionaalsel tasemel juba varem kokku puutunud. Paneelid kujutasid endast lihtsalt teemade üle arutlemist ning arvamuse avaldamist, mille ajendil toimus järgmise päeva tegevus. Kuna üritusel osales vähe eurooplasi, ei osalenud ka paneelidel ühtegi eurooplast. 

Ürituse teisel päeval toimusid sisendikorjeks veel kaks grupivestlust (inglise keelne ning hispaania keelne grupp) paneelides räägitud teemadel. Grupivestlusel tõime välja konkreetseid probleeme mainitud teema osas enda kodumaal. Nendes vestlusringides tuli selgelt välja erinevus Euroopa ja Ladina-Ameeerika kitsaskohtade vahel. Ühisteks probleemideks olid üldisemad teemad nagu “noored on vähe kaasatud” jms. Kõige drastilisemaks erinevuseks oli see, et Ladina-Ameerikas (Argentiina ja Mehhiko näitel) lahendatakse tihti probleeme surmaga lõppevalt, näiteks igal aastal sureb mõrva käigus mitukümmend (noort) kliimaaktivisti! Küll on hea ikka elu Eestimaal. See-eest vastati ühiselt raske ohkega selle peale, kui rääkisin Eesti õpetajate keskmisest vanusest. Peale grupivestlusi toimus viimase osana plenaaristung, kus toodi välja grupivestluste kokkuvõte ning tehti ürituse reflektsiooniring ja hüvastijätt. 

Hoolimata paneelide ja grupitööle järgnenud plenaaristungil osalemast, kuulasin vestlusi pea terve ürituse vältel läbi Zoomi, et (vajadusel) saada inglisekeelne tõlge hispaaniakeelsele vestlusele. Ootamatu oli mu jaoks ka see, kuivõrd erineval tasemel on Ladina-Ameerika riigid, täiesti erinevate probleemidega Eestist. Õhtupoolikutel käisime kogu seltskonnaga ja väiksemate gruppidega Praha vanalinnas õhtustamas ning kultuurieluga tutvumas. Latiinadele kohaselt ei pääsenud ühelgi õhtul karaokest ja tantsimisest, suureks positiivseks elamuseks oli ka baar Jazz Republic, esinejateks ansambel Grumpy Old Men. Youth Days ürituse korraldajatega vestlesime teel koju veel lennujaamas Eesti ja Mehhiko teemadel vastastikuse sooviga üksteise kodumaasid ka päriselt külastada ning edaspidi sidet hoida. 

Üritus oli meeldejääv: õhkkond oli alati hea, osalejad ja korraldajad olid soojad ning toredad, vestlused teistega olid silmaringi avardavad ja keelelist arengut toetavad. Uute tutvuste üle on eriti hea meel, kuna osalejad olid tõeliselt ägedad, inspireerivad ja tegijad! Kirsiks tordil oli müstilise udulooriga kaetud imeilus Praha vanalinn (täielik kullaauk tänavafotograafidele!). 

Olen ääretult tänulik Maarjale ENList, kes sellise osalusevõimaluse mulle üldse pakkus ning ürituse peakorraldajatele Diegole ja Ana Luciale, kes olid hoolivad ja pühendunud kõigi osalejate suhtes, rääkimata ürituse enda heast korraldusest. Noortealane töö avab uksed maailma!

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status