fbpx

/ Infonurk / Euroopa Noortedialoog / Noortedialoog Euroopa komisjoni asepresident Valdis Dombrovskisega

10. detsembril toimus Brüsselis Euroopa Noortedialoogi raames kohtumine Euroopa komisjoni asepresident Valdis Dombrovskisega, kelle vastutuseks on inimeste hüvanguks toimiv majandus (loe lisa). Dialoogist võttis osa kokku 13 noort 11 Euroopa riigist, nende hulgas ka Tallinna noortevolikogu esimees Johannes-Emmanuel Allas. 

Noortedialoog algas sessiooniga, mis tutvustas Euroopa majandust ja hetkeolukorda. Eksperdid rääkisid noortega majandusprognoosidest ja eelmise aasta majandustulemustest, sh inflatsioonist. Seejärel toimus kahetunnine dialoog Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskisega, mille raames said noored esitada talle küsimusi ja pakkuda välja omapoolseid lahendusi. 

Peamisteks dialoogi teemadeks olid: 

  1. praeguste finants- ja majandustingimuste mõju madalama sissetulekuga inimestele;
  2. vajadus muuta fiskaaleeskirju ja -poliitika, et edendada fiskaalpoliitika kooskõlastamist ja integreerimist Euroopa Liidus;
  3. ajutise taastamis- ja vastupanurahastu vahendite muutmine alaliseks;
  4. blockchain tehnoloogia potentsiaal; 
  5. paremate näitajate ja kriteerimite loomine, et mõõta, kuidas Euroopa Liidu riigid ja teised teevad tulevikuinvesteeringuid (struktuurireformid, roheline ja digitaalne üleminek);
  6. stiimulid versus karistusmeetmed, mis suunaksid valitsusi ja tööstussektorit tegema vajalikke tulevikuinvesteeringuid (roheline majandus, roheline transport, oskuste arendamine jne);
  7. koostöö tugevdamine sarnaselt mõtlevate riikidega kaitstes samal ajal meie põhiväärtusi. 

Dialoogi videosalvestust saad vaadata Facebookis

Johannese meelest oli see dialoog vajalik nii noortele kui asepresidenile, sest selle kaudu jõudis noorte arvamus Euroopa Komisjonini. Valdis Dombrovski lubas noortele, et kõik nende mõtted said kirja pandud ning leiavad tulevikus ka kasutust. 

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status