fbpx

/ Infonurk / Euroopa Noortedialoog / Euroopa Parlamendi täiskogu kokkuvõte 16.-19. jaanuar

Selleks, et hoida Eesti noori paremini kursis Euroopa Parlamendis toimuvaga, avaldame koostöös Euroopa Parlamendi Eesti bürooga ülevaate Euroopa Parlamendi täiskogu istungist, mis toimus 16.-19. jaanuaril. 

Võitlus korruptsiooniga

Parlamendi president Roberta Metsola tutvustas esmaspäeval, 16. jaanuaril toimunud täiskogu istungi avamisel parlamendiliikmetele samme läbipaistvuse suurendamiseks. Kuu aega on möödunud korruptsioonisüüdistustest mõndade parlamendiliikmete vastu, mistõttu arutas Euroopa Parlament sellekohaseid arenguid. Euroopa Komisjoni volinik Ylva Johansson avas arutelu ning toonitas, et vaid läbipaistvuse ja vastutuse suurendamisest korruptsioonivastases võitluses ei piisa.

Kolmapäeval, 18. jaanuaril toimunud salajasel hääletusel valiti uueks asepresidendiks Marc Angel (S&D, Luksemburg), kes võtab üle Eva Kaili koha parlamendi viienda asepresidendina.

Rootsi eesistumine

Rootsi peaminister Ulf Kristersson tutvustas Strasbourgis Rootsi eesistumise prioriteete Euroopa Nõukogu eesistujariigina. Kristerssoni sõnul on Rootsi peamine prioriteet Euroopa turvalisuse tagamine läbi Ukraina toetamise, aga ka ELI geopoliitilise tähtsuse tõstmise.  Lisaks on eesmärkideks sügavam ELi koostöö organiseeritud kuritegevuse peatamisel ja töö ühise migratsioonipoliitika elluviimise kallal.

Ukraina

Mõttevahetuses Euroopa Ülemkogu presidendi Charles Micheli ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga toonitasid parlamendiliikmed Ukraina toetamise jätkamist.

Parlamendiliikmed arutasid Euroopa turvalisus, välis- ja kaitsepoliitikat. Nad pidasid tähtsaks sõjalise abi suurendamist Ukrainale ning ärgitasid Saksama kantsler Olaf Scholzi langetama vajalikku otsust Ukrainale Leopard 2 tankide saatmiseks. Ühe olulise muutusena tõstatati vajadus saada ELile alaline koht ÜRO Julgeolekunõukogus.

Neljapäeval võttis parlament vastu resolutsiooni, milles nõutakse Venemaa poliitilise ja sõjalise juhtkonna vastutusele võtmist Ukraina ründamise eest. Uus tribunal täidaks tühimiku rahvusvahelises kohtusüsteemis ja täiendaks Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tööd, sest see ei saa uurida Venemaa sissetungi Ukrainasse.

Videomängud

Parlament nõuab videomängude kasutajate paremat kaitset sõltuvuse ja manipulatsioonide eest ning rõhutab videomängude valdkonna uuendusmeelsust ja tähtsust Euroopa Liidus. Kolmapäeval vastu võetud raportis märgitakse, et tuleb suurendada vanemlikku kontrolli selle üle, kui palju aega ja raha lapsed mängudele kulutavad.

Iraan

Parlament nõuab tungivalt Iraani inimõiguste rikkujate sanktsioneerimist ja islami revolutsioonilise kaardiväe kuulutamist terroriorganisatsiooniks. Kuna Iraani režiim eirab jõhkralt oma kodanike inimväärikust ja demokraatlikke püüdlusi ning toetab Venemaa Föderatsiooni, peab EL karmistama riigile kehtestatud sanktsioone, seisab vastu võetud resolutsioonis.

Euroopa Parlamendis tööd saad jälgida Facebookis, Instagramis ja Twitteris!

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status