fbpx

/ Infonurk / Euroopa Noortedialoog / Koolitus-arutelu “21. sajandi oskused ja kuidas neid arendada noorte osaluse soodustamiseks ja efektiivse projektijuhtimise tarbeks” kokkuvõte

16. detsembril 2022 toimus Narvas, Vaba Lava teatrikeskuses, koolitus-arutelu “21. sajandi oskused ja kuidas neid arendada noorte osaluse soodustamiseks ja efektiivse projektijuhtimise tarbeks”, mis tõi kokku eesti ja vene keelt emakeelena rääkivad noored ning eksperdid. Üritusel osales 31 inimest, enamasti Narvast, kuid ka Tallinnast, Jõhvist, Kohtla-Järvelt, Narva-Jõesuust ja Sillamäelt.

Koolitus-arutelu eesmärgiks oli suurendada noorte ja valdkonnas töötavate spetsialistide 21. sajandi oskuste pädevusi. Koolitusel jagati nii teoreetilisi kui ka praktilisi teadmisi hariduse, digitaalse kodakondsuse, XXI sajandi oskuste ning projektijuhtimise teemadel. Samuti viidi interaktiivsete meetodite abil läbi põnevaid harjutusi ja grupidiskussioon, mis olid suunatud praktiliste oskuste arendamisele ning ootamatute väljakutsetega toime tulemisele. 

Sündmus algas kahe loenguga. Esmalt rääkisid Kogukonna Arengu Ühingu koolitaja Anna Liza Starkova ja Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevjuht Irina Golikova teemal Noorte ja kodanikuühiskonna arengu toetamine läbi hariduse ja digitaalse kodakondsuse edendamise”. Pärast sissejuhatust said osalejad esitada küsimusi ning avaldada oma arvamust digitaalse kodakondsuse tähtsusest, peamiselt sellest, kuidas kaitsta ennast küberkiusamise eest ning kuidas tagada virtuaalmaailmas noortele turvaline keskkond. 

Järgmisena toimusid arutelud töögruppides, mille eesmärgiks oli kaardistada noorte poolsed ettepanekud, kuidas parandada noorte heaolu ja arengu võimalusi. Ettepanekud tehti arvestades, et 2023. aastal toimuvad Riigikogu valimised. Osalejad arutasid noortele kordaminevaid teemasid ja esitasid lahendusvõimalusi järgmiste teemade lõikes: haridus ja koolitus, digitaliseerumine, tööotsing, kultuuridevaheline dialoog ning noored ja osalusdemokraatia. Töögruppide tööd modereerisid järgmised eksperdid: Vassili Golikov, Anna Liza Starkova, Martin Tikk, Irina Golikova ja Artjom Raiski.

Ürituse kolmandaks osaks oli koolitus “Projekti kirjutamine ja juhtimine rahvusvahelise koostöö kontekstis”, mida vedasid Sillamäe Lastekaitse Ühingu programmide juht Vassili Golikov ning Anna Liza Starkova.

Osalejatele pakkus suurt huvi noortele suunatud projektide kirjutamise teema, eriti, mis puudutab projektide  kirjutamist Erasmus+ ja Eesti fondidesse. Korraldajad kasutasid võimalust ning tutvustasid osalejatele ka Eesti Noorteühenduste Liidu poolseid rahastusvõimalusi. ENLi Noorte osaluse fond on suunatud uute osalusvõimaluste loomisele, olemasolevate osalusvormide arendamiseks ja noorte osalusvaldkonna võrgustikutöö toetamiseks. 

Järgmisena anti osalejatele ülesanne kirjutada valmis projektitaotluse kondikava põhinedes saadud teadmistele.

Ürituse tulemused:

  • Arutelu ja koolituse raames said noored osalejad ja eksperdid jagada oma vaateid ja  teadmisi. 
  • Lisaks sellele said osalejad koolitusel omandatud teadmisi kinnitada. Peamiseks koolituse tulemuseks on see, et osalejad õppisid, kuidas rahvusvahelist projekti kirjutada ja juhtida. 
  • Noored jagasid poliitkakujundajatega oma ideid ning arvamusi, kuidas kaasata noori säästvasse areng eesmärkide saavutamisse.

Noorte peamised soovitused: 

  • On vaja arendada haridusasutuste, noorteühingute ning noortekeskuste omavahelist koostööd, eriti noorte kaasamise ja osaluse teemades. Noored pidasid tähtsaks, et neid julgustatakse kaasa rääkima, eriti haridust puudutavatel teemadel. Õppekavad peavad olema paindlikud ning haridusele peab ligipääsema ka kasutades digilahendusi.
  • Lisaks sellele näetakse vajadust toetada mitmekesisust, sallivust ning kultuuridevahelist dialoogi, nii eesti kui ka vene keele õpetamist  ja praktiseerimist. 
  • Noored on mures ka oma tuleviku pärast. Toodi välja, et on väga raske valida elukutset. Selleks, et noortel oleks valikut kergem teha, on vaja tihedamat koostööd tööandjate, ülikoolide/kutsekoolide, töötukassa ja noorte vahel.

Sündmus toimus projekti „Euroopa Noortedialoog 2022-2024“ raames, mida viib ellu Eesti Noorteühenduste Liit ja mida rahastavad Euroopa Liit ning Haridus- ja Teadusministeerium. Lisaks toetas sündmuse korraldamist Briti Nõukogu People to People programmi raames. 

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status