fbpx

/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Tallinnas korraldati õpilasesinduste foorum, mille eesmärgiks oli tõsta teadlikkust huvikaitsest

Neljapäeval, 4.mail viis Tallinna Linna Noortevolikogu ellu Noorte osaluse fondi toel projekti “Tallinna koolide õpilasesinduste foorumi”, kus osales üle 80 õpilase 40st Tallinna koolist. Foorumi eesmärk oli tõsta õpilasesinduste teadlikkust huvikaitse võimalustest. Miks just see teema? Noortevolikogu viis 2023.aasta kevadel Tallinna linna koolide õpilasesinduste liikmete seas küsitluse, mille tulemustest selgus, et 47,5% vastanutest (N= 139) ei tea, kuidas õpilasesindused võiks huvikaitset oma koolis või kogukonnas teostada.

Tallinna Haridusameti noorsootöö osakonna juhataja Marko Ool osalejaid tervitamas

Tallinna Haridusameti noorsootöö osakonna juhataja Marko Ool osalejaid tervitamas

Avamisel esinesid Tallinna uus abilinnapea Andrei Kante, Noorsootöö osakonna juhataja Marko Ool ja Tallinna Noortevolikogu esimees Johannes-Emmanuel Allas. Katsetasime foorumil ka TedTalki formaati, kus esinejad pakkusid osalejatele meeldejäävaid ja kasulikke sõnavõtte, mis oli inspireeriv algus kogu päevale. Õpilasesinduste teemat esitles Tallinna Läänemere Gümnaasiumi õpilasesinduse liikme Anastasia Veršinina. Rohelise pealinna tõi fookusesse Tallinna Strateegiakeskuse esindaja Kristiina-Sandra Saumann. Sellest, kuidas leida ja hoida motivatsiooni koolielus, õpingutes ning isiklikus arengus esitles Elizaveta Cheremisina HARNOst. Viimaseks oli teema, mis keskendus Tallinna Linna Noortevolikogu tegevusele, nende saavutustele ning plaanidele tulevikuks. Seda teemat esitles Noortevolikogu esimees Johannes-Emmanuel Allas. Iga teema oli hoolikalt valitud, et pakkuda õpilasesinduste liikmetele teadmisi ja inspiratsiooni, mida nad saavad oma koolides ja kogukondades rakendada. Foorumil kogusime ka sisendit ÕE juhendmaterjalide koostamise jaoks.

Teiste seas viis töötuba läbi aasta noor vabatahtlik Evelina Hassanova, kes rääkis projektide kirjutamisest

Foorumil toimus lisaks sellele kuus erinevat töötuba, kus õpilased said osaleda neist neljas, valides endale kõige rohkem huvi pakkuvad teemad, nende seas näiteks visuaalne kommunikatsioon, huvikaitse ja läbirääkimised. Kaasasime töötubasid läbi viima oma ala eksperdid, kes rääkisid nendel teemadel, mis on noorte jaoks huvitavad ja vajalikud. Töötoad olid praktilised, kus osalejad pidid aktiivselt panustama rühmatöös, aruteludes ja lahenduste leidmises. See arendas nende analüütilist mõtlemist, probleemide lahendamise oskust ja loomingulist lähenemist. Samuti said osalejad süveneda õpilasesinduse töö arendamisele ning huvikaitse teostamisele koolis. Projektis osalenud noored omandasid mitmeid kogemusi, oskusi ja hoiakuid läbi projektis toimunud tegevuste. Korraldajad said praktilise kogemuse ürituse planeerimisel ja läbiviimisel, sealhulgas ajakava koostamisel, eelarve haldamisel, meeskonnatöös ning probleemide lahendamisel. Õppisime efektiivset projektijuhtimist ja ressursside optimaalset kasutamist.

Tallinna koolide õpilasesinduste liikmetele suunatud foorum oli edukas ning üritust kajastasid ka Tallinna uudised. Peagi avaldatakse õpilaste täidetud küsimustiku analüüs ja tulemused sotsiaalvõrgustikes. Foorumi korraldajad tänavad kõiki osalejaid ja toetajaid, tänu kellele said projektitegevused ellu viidud.

 

/ Autor

Johannes-Emmanuel Allas

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status