fbpx

/ Infonurk / Välissuhted / WHO 7th Ministerial Conference on Environment and Health kokkuvõte

5.-7. juulil toimus Budapestis WHO 7th Ministerial Conference on Environment and Health, kus ENLi esindas Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi liige Mari Perens. Konverentsil osalemine oli võimalik, kuna ENL on Youth Health Organization’i täisliige. 

Konverentsil osalesid WHO Euroopa regiooni riikide delegatsioonid ning selle põhieesmärgiks oli võtta vastu Budapesti deklaratsioon. Deklaratsioonis nõustuvad riigid kiirendama üleminekut vastupidavale, tervele, õiglasele ja jätkusuutlikule ühiskonnale, võttes arvesse COVID-19 pandeemiast saadud õppetunde. Deklaratsiooni osaks oli ka „Tervemate inimeste, õitsva planeedi ja jätkusuutliku tuleviku tegevuskava aastateks 2023–2030”, mida riigid saavad kasutada, et kiirendada jätkusuutlike kogukondade loomiseks vajalikke üleminekuid.

Konverentsile eelnes noorte eelüritus 4. juulil, kus oli kohal peale konverentsil osalevate noorte ka Ungaris keskkonnatervise teemadega tegelevaid noori ning kus arutati erinevaid võimalusi keskkonnateemade propageerimiseks ning nende eest seismiseks. Täiendati üheskoos ka noorte Budapesti deklaratsiooni, mis võeti samuti konverentsil vastu ning mis sisaldab nii nõudmisi kui lubadusi noorte poolt keskkonnatervise kolmikkriisi (kliimamuutused, loodusliku mitmekesisuse kadumine ning reostus) vastu võitlemiseks. Noorte osalus konverentsil oli suur, peale YHO delegatsiooni oli kohal noori mitmetest organisatsioonidest, nagu näiteks Youth4Health, EEHYC (European Environmental Health Youth Coalition) ja ka IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations).

Budapesti deklaratsioon on tähtis samm keskkonnatervise kolmikkriisi vastu võitlemiseks, kuid nagu ütles WHO Euroopa Regiooni direktor dr. Hans Kluge, siis deklaratsioon on kõigest retsept, nüüd on meie kord guljašši teha – ehk muutused ellu viia.

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status