fbpx

/ Infonurk / Välissuhted / Baltic Youth Forum 2023 kokkuvõte

18. augustil 2023 toimus Euroopa Liidu Majas Balti riikide noordelegaatide eestvedamisel Baltic Youth Forum: Youth, Peace and Security. Hürbiidis toimunud üritusel osales kokku 37 noort Eestist, Lätist ja Leedust (ning kaks ka Saksamaalt). Youth, Peace and Security (YPS; eesti k. Noored, Rahu ja Julgeolek) resolutsiooni avas Eesti ÜRO noordelegaat Hanna-Stiina Tornius ning Soome YPS tegevuskava tutvustas UN Youth of Finland ühingu koordinaator ja 2250-võrgustiku kaaskoordinaator Camilla Ojala.

Paneelis „Keeping Peace in the Baltics: Social Cohesion, Security and Youth Involvement“ debateerisid Eesti Välisministeeriumi rahvusvaheliste organisatsioonide büroo direktor Käthlin Saluveer, Integratsiooni Sihtasutuse Arenduskeskuse juht Viola Läänerand-Moisto, Eesti Sisekaitseakadeemia teadur Algo Rämmer ning Läti noordelegaat Euroopa Nõukogu Kongressile Jānis Ieviņš. Arutlust viis läbi Leedu ÜRO noordelegaat Klaudijus Melys. 

Ürituse käigus oli arutluse all, kas Balti riikides oleks vajalik arendada YPS tegevuskava ning milliseid kasulikke osalusvõimalusi see noortele pakkuda võiks. Vaadati ka noorte osalust laiemalt ning toodi tähelepanu just kitsaskohtadele julgeoleku valdkonnas kaasa rääkimisel. Nii panelistid kui ka osalejad tõdesid, et Balti riikides rahu hoidmiseks on vaja vähemusi paremini integreerida ning luua noortele kokkupuutepunkte neist teistsuguse taustaga noortega. 

Töögruppides kogutud sisendist valmib dokument peamiste arutluse all olnud teemade kohta ning noorte pakutud lahendustega, kuidas noorte osalust rahu valdkonnas suurendada. Dokument on inglise keeles ning seda jagatakse lisaks osalejatele ka erinevates kanalites ÜRO noordelegaatide poolt. Sisendit saavad noored kasutada huvikaitses ning ka noordelegaadid oma tegevustes noorte eest seismisel. Noored, Rahu ja Julgeolek teemale on tähelepanu tõmmanud ka Eesti NATO Ühing Arvamusfestivali raames ning loodetavasti selle raamistiku arutamine kui viis noorte osaluse suurendamiseks jätkub.

Loe arutelude kokkuvõtet SIIN.

Sündmuse korraldamist rahastasid Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Välisministeerium, Läti noordelegaadi programm ning Leedu noorteagentuur.
/ Autor

Hanna-Stiina Tornius

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status