fbpx

/ Infonurk / Valimised / ENL otsib juhti ja asejuhti!

Kui soovid anda oma panuse, et Eestis tegutseksid tugevad noorteühendused ja osaluskogud ning et noorte hääl oleks ühiskonnas kuulda, siis kandideeri Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimeheks või aseesimeheks!

Juhatuse liikmete peamisteks ülesanneteks on organisatsiooni töö juhtimine, personalitöö korraldamine, tegevuste ja eelarve planeerimine ning elluviimine ja organisatsiooni esindamine nii Eestis kui välismaal. ENLis on kaks juhatuse liiget ning täpsem ülesannete jaotus selgub omavahelise kokkuleppe tulemusena. 

Juhatuse liikmete kohad on seotud tegevjuhi ja liikmete valdkonna arendusjuhi kohtadega. Ehk siis kandideerides juhatuse esimeheks, kandideerid tegevjuhi kohale ning kandideerides asejuhiks, kandideerid liikmete valdkonna arendusjuhiks. Tegemist on tasustatud positsioonidega, täpsema informatsiooni leiad altpoolt. 

Konkurss juhatuse esimehe/tegevjuhi ametikohale

Tegevjuhi peamised tööülesanded on:

 • organisatsiooni strateegiline juhtimine ja töö planeerimine;
 • organisatsiooni stabiilise rahastuse tagamine (erinevate projektide kirjutamine ja muude rahastusallikate leidmine), projektide elluviimine vastavalt tegevuskavale ja järelevalve;
 • eelarvete koostamine ja täituvuse jälgimine;
 • ENLi korrektse raamatupidamise ja dokumendihalduse tagamine koostöös raamatupidajaga, sh majandusaasta aruande koostamine;
 • arvete, kuluaruannete ja lähetuskorralduste ettevalmistamine raamatupidajale, maksete kinnitamine;
 • erinevate lepingute (töölepingud, rahastuslepingud jne) koostamine;
 • rahvusvaheliste suhete valdkonna juhtimine;
 • ENLi esindamine Eestis ja rahvusvaheliselt, sh erinevates komisjonides ja töörühmades osalemine;
 • partnerlusuhete hoidmine ja arendamine;
 • huvikaitse valdkonna töö planeerimine koostöö juhatuse aseesimehe ja huvikaitse spetsialistiga.

Lisaks mainitud tööülesannetele vastutavad juhatuse liikmed kogu organisatsiooni heaolu eest ja see eeldab, et inimene on valmis täitma ka kõiki muid võimalikke ülesandeid. 

Juhatuse esimehe/tegevjuhi töös on oluline varasem kokkupuude mõne noorteorganisatsiooni ja/või osaluskoguga, projektide kirjutamise ja rahvusvahelise koostöö kogemus, baasteadmised raamatupidamisest, dokumendihaldusest, tööõigusest ja huvikaitsest. 

Juhatuse esimehe/tegevjuhi brutopalk on 2625 eurot, võimalik on teenida erinevate projektidega lisatasu.

Kandideerimiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus ning CV ja motivatsioonikiri (kuni 2 lk).  Digitaalselt allkirjastatud dokumendid tuleb saata hiljemalt 5. oktoobriks aadressile juhatus@enl.ee

ENLi juhatuse esimehe valib üldkoosolek, kuhu kuuluvad ENLi täisliikmed. Üldkoosolek toimub 14. oktoobril Tartus. Kandidaadil on kohustuslik osaleda üldkoosolekul, et tutvustada end liikmetele (kuni 7-minutiline kõne) ning vastata liikmesorganisatsioonide küsimustele.

Juhatuse esimehe mandaat algab 01.11.2023, tegevjuhina tööle asumine võimalusel 01.11.2023. Mandaat kestab kaks aastat, tööleping sõlmitakse tähtajalisena. 

Lisainfo:
Triin Roos
ENLi juhatuse esimees jaanuar 2021-oktoober 2023
triin@enl.ee 

 

Konkurss juhatuse aseesimehe/liikmete valdkonna arendusjuhi ametikohale

Liikmete valdkonna arendusjuhi peamised tööülesanded:

 • liikmete valdkonna juhtimine ja arendamine, sh kohtumised liikmetega, rahuloluküsitluse läbiviimine, koolitus- ja tugiprogrammide väljatöötamine ning elluviimine;
 • liikmetele suunatud sündmuste ja koolituste korraldamine (üldkoosolek ja arengupäev, Mõjus võrgustik, juhtide klubi, tänusündmus jne);
 • noorteühenduste ja osaluskogude jätkusuutlikku arengut toetavate arendusprojektide kirjutamine ja elluviimine;
 • võrgustikku kuuluvate organisatsioonide omavahelise koostöö arendamine ja soodustamine;
 • uute võimalike liikmete kaardistamine ja nendega suhtlus;
 • teadlikkuse tõstmine noorteühenduste ja osaluskogude tööst võrgustiku sees ja ühiskonnas laiemalt (blogiartiklid, teavituskampaaniad jne);
 • liikmete huvikaitse vajaduste kaardistamine ning huvikaitsetegevuste soodustamine läbi koolituste ja muude arenguprogrammide ja osalusvõimaluste;
 • organisatsiooni sisekommunikatsiooni korraldamine, sh uudiskirja koostamine;
 • ENLi personalivaldkonna juhtimine, sh töötajate värbamine, arenguvestluste läbiviimine, töötajate rahulolu tagamine, ühistegevuste korraldamine jms.

Lisaks mainitud tööülesannetele vastutavad juhatuse liikmed kogu organisatsiooni heaolu eest ja see eeldab, et inimene on valmis täitma ka kõiki muid võimalikke ülesandeid. 

Juhatuse aseesimehe/liikmete valdkonna arendusjuhi töös on oluline varasem kokkupuude mõne noorteorganisatsiooni ja/või osaluskoguga, sündmuste ja koolituste korraldamise kogemus, baasteadmised personali juhtimisest.

Juhatuse aseesimehe/liikmete valdkonna arendusjuhi brutopalk on 2450 eurot, võimalik on teenida erinevate projektidega lisatasu.

Kandideerimiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus ning CV ja motivatsioonikiri (kuni 2 lk).  Digitaalselt allkirjastatud dokumendid tuleb saata hiljemalt 5. oktoobriks aadressile juhatus@enl.ee

ENLi juhatuse aseesimehe valib üldkoosolek, kuhu kuuluvad ENLi täisliikmed. Üldkoosolek toimub 14. oktoobril Tartus. Kandidaadil on kohustuslik osaleda üldkoosolekul, et tutvustada end liikmetele (kuni 7-minutiline kõne) ning vastata liikmesorganisatsioonide küsimustele.

Juhatuse aseesimehe mandaat algab 01.11.2023, liikmete valdkonna arendusjuhina tööle asumine võimalusel 01.11.2023. Mandaat kestab kaks aastat, tööleping sõlmitakse tähtajalisena. 

Lisainfo:
Kaarel Taimla
ENLi asejuht mai 2022 – oktoober 2023
kaarel@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status