Projektikonkursi „Ideepuhur“ eesmärk on toetada noorte omaalgatust ning ettevõtlikkust pakkudes neile võimalusi ühiskondlike ja sotsiaalsete kitsaskohtade lahendamiseks. Noorte poolt algatatavate tegevuste fookuses on kohaliku kogukonna edendamisega seotud ideed, mis toetavad erinevate pädevuste arendamist mitteformaalses õpikeskkonnas.

Konkursi fookusteemad on:

 • noorte vaimne tervis,
 • kultuuridevaheline suhtlemine ja kogukondade vaheline lõimumine (sh eestikeelsele haridusele ülemineku toetamine),
 • loodus- ja tehnoloogia valdkondade teadmiste ja oskuste arendamine,
 • rohepöörde ja keskkonnahoiu võimalused kohalikul tasandil.

Esita oma idee SIIN!

 • Projektikonkurss on avatud noortele üle-Eesti vanuses 7-26;
 • Ühe projekti maksimaalne toetussumma on 2000€;
 • Projektiidee tuleb esitada 17. septembriks 2023 (kell 23.59);
 • Esialgse ideekavandi esitamise järgselt võtab sinuga ühendust Ideepuhur mentor, kellega idee hindamiseks läbi mõtestada ja tagasiside põhjal täiendada;
 • Esialgse idee esitamisel saab vormis märkida, kui ei soovi konkursi poolt määratud mentorit või kui soovitakse idee edastada otse lõpp-hindamisele. Viimasel juhul projektile tagasisidet ei saadeta;
 • Nõustatud idee tuleb esitada 1. oktoobriks 2023 (kell 23.59);
 • Projektitegevused peavad olema lõppenud 31. detsembriks 2023, aruanne peab esitatud olema kuu aega peale projektitegevuste lõppu, hiljemalt 31. jaanuariks 2024;
 • Aruanne esitatakse projekti analüüsina. Aruande juurde kuuluvad kuludokumendid, pildimaterjal ja kogemuslugu;
 • Projekti toetusleping sõlmitakse juriidilise isikuga (kohalik omavalitsus, noortekeskus, kool, MTÜ vms);
 • Projektiideid hindab hindamiskomisjon vastavate hindamiskriteeriumite alusel;
 • Hindamiskriteeriumite alusel moodustub pingerida, mille põhjal selguvad toetuse saajad;
 • Tagasiside toetuse mitte-saajatele laekub taotluses märgitud e-posti aadressile kümne tööpäeva jooksul tulemuste avaldamise kuupäevast.

“Noorte omaalgatuste toetamine aastatel 2023-2024″ on osa Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilisest partnerlusest. Noorte omaalgatuste projektikonkurss viiakse ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt ning rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt.