fbpx

/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Soov saada uusi kogemusi viis Sauekad Tartusse

12. ja 13. juulil käisid Saue Valla Noortevolikogu liikmed käisid noorte osaluse projekti “Kogemused noortelt-noortele” raames õppevisiidil Tartus. Projekti eesmärk oli anda edasi teadmisi kogenud noortekogu liikmetelt noorte huvikaitsega ning omavalitsuse tööga alles tutvuvatele noortele, kasvatada Saue valla noortevolikogu meeskonna koostöövõimet ning avaliku esinemise oskust, et komisjonide töös julgelt kaasa rääkida. Projekti käigus sooviti anda noortele võimalus õppida teiste kogemustest ning luua kontakte inimestega, kes oskaksid anda nõu noortevolikogu töö ja toimimise teemadel.

Foto: erakogu

Esimene päev veedeti AHHAA-keskuses, kus toimusid koolitused nii sisekommunikatsiooni kui kohaliku omavalitsuse toimimise teemadel. Peale selle avastati AHHAA-keskuse näituseid. Projekti raames tehti koostööd Tartu Linna Noortevolikoguga. Kohtumise teemadeks on sisendikorje võimalused, noorte ja otsusetegijate koostöö, noortevolikogu toimimine ja noortevolikogude koostöövõimalused. Koostöö eesmärgiks oli tutvuda pikemat aega tegutsenud noortevolikoguga ning saada ülevaade nende töökorrast, selleks käisime esmalt koos lõunatamas, kus saime suhelda privaatsemalt. Meile tehti ekskursioon Tartu linnavalitsuses ja peale seda pidasime maha avaliku arutelu Autovabaduse puiesteel, kus lahkasime noortevolikogude tööd ja probleeme, mis selles tekivad. Kõneleti ka noorte näilisest kaasatusest.

Projekt andis meile palju juurde. Õppisime üksteist paremini tundma, mis muudab noortevolikogu tegutsemise ajal suhtlust kergemaks ja töötamist sujuvamaks. Noored saavad uute teadmiste omandamise läbi tegeleda teadlikumalt näiteks sisendikorjega. Õppesõit Tarusse võimaldas meil õppida teistelt noortelt, kellel on meiega ühine eesmärk – seista oma kogukonna noorte arvamuse eest. 

 

/ Autor

Aliise Litvinov

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status