fbpx

/ Infonurk / Euroopa Noortedialoog / Noortekonverents “Näeme Narvas” trotsis sügisesi tormituuli

Eesti Noorteühenduste Liidu poolt korraldatud noortekonverents “Näeme Narvas!” kujunes 7. oktoobril Narva linnas üheks tormilisemaks noortesündmuseks, kuhu kogunes paarsada noort ja noortevaldkonna entusiasti. Selle konverentsi eesmärk oli julgustada noori osalema ühiskonnaelus, tõsta nende teadlikkust erinevatest osalusvõimalustest ning kaasata Ida-Virumaa noori aktiivsemalt ühiskondlikesse protsessidesse. “Näeme Narvas!” oli rohkem kui lihtsalt konverents – see oli võimalus uute teadmiste omandamiseks ja uute sõprade leidmiseks noorte seas, kes samuti otsisid võimalusi, kuidas panustada oma kogukonda. 

Foto autor: Fotostuudio Positiiv Narva Loomemaja fotograaf

Päev algas noorteorganisatsioonide ja -ühenduste laadaga, kus osales üle 20 erineva organisatsiooni noortevaldkonnast. Noored said tutvuda nende organisatsioonide tegevuse ja põhimõtetega ning leida endale sobiva suuna enda arendamiseks või liitumiseks. Sellele järgnes noortekonverentsi avamine ja Euroopa Noortedialoogi konsultasioon Eesti Noorteühenduste Liidu esimehe Triin Roosi juhtimisel.

Päeva teises pooles oli igal osalejal võimalus valida üheksa erineva töötoa vahel, mille eesmärk oli pakkuda osalejatele praktilisi oskusi ja teadmisi. Töötubade valik põhines noorte endi vajadustel ja huvidel ning neid juhendasid oma valdkonna inspireerivad esinejad ja eksperdid. Töötubade hulgas olid teemad, mis käsitlesid läbirääkimiste kunsti (MTÜ Georg Merilo läbirääkimiste kool), muukeelsete noorte kaasamist (MTÜ VeniVidiVici), raamatupidamise aluseid ettevõtluses (FMJ OÜ, Kaie Moisa), noorte tagasitoomist Narva linna pärast õpinguid (Narva noortekeskus), ürituste ja projektide korraldamist (IZUM youth club, Veera Jegorova), debatte (Eesti Väitlusselts), mängu kui mitteformaalset õppimise meetodit (Tartu Ülikooli Narva kolledž), kuidas jõuda ideest teostuseni (Eesti Noorteühenduste Liit) ning valimis- ja kandideerimisea langetamist (Eesti Noorteühenduste Liit). 

Üks konverentsi huvitavamatest osadest oli noorte jaoks paneeldiskussioon teemal “Kuidas noorte hääl ühiskonnas kuuldavaks teha?”, kus osalesid Katri Raik (Tartu Ülikooli Narva kolledži esindaja), Deniss Laršenko (Narva Volikogu liige), Ustinia Orlova (Narva Noorteparlamendi aseesimees) ja Birgit Villum (Tartu Ülikooli Narva Kolledži Noorsootöö programmijuht). Diskussiooni käigus puudutati olulisi teemapunkte nagu kuidas tuua esile noorte häälte nähtavust ühiskonnas, noorte endi rolli oma häälte kuuldavaks tegemisel, noorte kaasamist otsustusprotsessidesse ja teisi noortevaldkonda puudutavaid olulisi teemasid. Paneeldiskussioon oli interaktiivne ja võimaldas noortel oma küsimusi ja mõtteid esitada kohapeal anonüümselt ning saada vastuseid oma muredele ja ideedele. 

Foto autor: Fotostuudio Positiiv Narva Loomemaja fotograaf

Paneeldiskussiooni käigus osalejad jõudsid mitmetele olulistele järeldustele ja rõhutasid seda, et koolijuhid peaksid õppima, kuidas kaasata õpilasesindust otsustusprotsessidesse ja kuulata noorte häält, mitte piirduda vaid formaalse esindamisega. Lisaks väljendati muret koolikiusamise ja sotsiaalmeedias toimuva veebikiusamise pärast, mis tänapäeva ühiskonnas on järjest aktuaalsem. Samuti tõsteti esile vajadust levitada olulist teavet kohalikes omavalitsustes laiahaardelisemalt, et kasvaks teadlikkus. Toodi välja vajadus kohalikul tasandil pakkuda noortele eestikeelset koolivälist tegevust, seda Narva linna näitel ja eestikeelsele haridusele ülemineku valguses. Samuti rõhutati volikogu ja noortevolikogu vahelise infovahetuse ja koostöö tähtsust. Paneeldiskussiooni ajal esitati noorte poolt panelistidele 135 küsimust, mis näitas noorte suurt huvi nendel teemadel kaasa mõelda. Noortekonverentsile “Näeme Narvas!” pani punkti meelelahutusprogramm, kus esines noortebänd “UE”.

Osalejate tagasiside põhjal meeldisid neile eelkõige töötoad ja noortedialoog. Noored tundsid, et just need osad konverentsist olid väga kasulikud ja huvitavad, sest nende raames oli noortel võimalik avardada silmaringi, jagada mõtteid eakaaslastega ja arendada erinevaid eluks vajalikke oskusi. Samuti tõid nad esile paneeldiskussiooni olulisusе, mille teemavalikutel oli võimalik noortel kaasa rääkida. Kokkuvõtteks oli “Näeme Narvas!” noortekonverents märkimisväärne sündmus, mis varustas osalejaid uute teadmiste, oskuste ja inspiratsiooniga. See kinnitas veendumust, et noored on olulised muutuste eestvedajad ja nende hääl on ühiskonna arengus hindamatu väärtusega. 

Täname kõiki korraldajaid, vabatahtlikke, toetajaid ja osalejaid selle inspireeriva sündmuse eest! Noortekonverents toimus projekti „Euroopa Noortedialoog 2022-2024“ raames, mida viib ellu Eesti Noorteühenduste Liit ja mida rahastavad Euroopa Liit ning Haridus- ja Teadusministeerium. Täname toetuse eest ka teisi koostööpartnereid: Tere AS #terepiim, Kiviõli seikluskeskus, Toila Spa, Changemakers ja Victoria bastioni kasematid.

 

 

 

/ Autor

Evelina Hassanova

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status