fbpx

/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Viljandimaa osaluskohvik tõi kokku noored ja otsustajad

Foto: erakogu

Viljandimaa osaluskohvik 2023 koosnes sel korral kahest sündmusest – kahepäevasest arenguseminarist ning osaluskohvikust. 2-päevane arenguseminar keskendus noortevolikogu meeskonna jätkusuutlikuse tagamisele ning noorte osaluskohviku korraldamisele. 

Kahepäevase arenguseminari esimesel päeval läbisid noored OÜ Laste Aeg meedia- ja digipädevuskoolituse, kus õppisid muu hulgas meediakirjaoskuse, valeinfo liikide ja sotsiaalmeedia algoritmide kohta olulisi teadmisi. Näiteks said osalejad ise läbi mängida ajakirjanduses lahvatanud skandaali, et näha, kuidas meedias kõneaine tekib ja edasi kandub. Teisel päeval liitus Viljandi valla noortevolikogu liikmetega ka Põhja-Sakala valla noortevolikogu esindaja, kellega koos keskenduti noorte kaasamisele ning Viljandimaa osaluskohviku korraldamisele, läbiti Urmo Reitavi juhendatud noorte kaasamise koolitus. Kahetunnise koolitusega läbiti näiteks vajaduste ratta ja Roger Hart’i noorte osaluse redeli teemad. Kahepäevaselt arenguseminarilt omandatud sündmuse planeerimise ja läbiviimise oskused rakendati Viljandimaa osaluskohviku korraldusprotsessis. 

Viljandimaa Osaluskohvik 2023 sündmusel kogunes oma arvamust avaldama ning diskuteerima 67 osalist. Ühise laua ümber arutleti nii piirkonna murekohtade kui ka Eesti tuleviku teemadel. Arutelude käigus kaardistati noorte mõtted, probleemid ja potentsiaalsed lahendused, mis on oluliseks sisendiks Viljandimaa noortevolikogudele, kes on kohalikus omavalitsuses noorte hääle kandjad. Noorte ning otsustajate vahetu arutelu andis osalejatele positiivse kogemuse ja võimaluse aru saada teise osapoole nägemuse kõnealustel teemadel.

Laudkondade aruteludest kogutud sisendist panime kokku ülevaate:

  • Foto: erakogu

    Riigigümnaasium igas omavalitsuses? (lauajuht Anne Põldsaar) laua peamisteks arutelukohtadeks oli hea hariduse tähendus, noorte gümnaasiumihariduse valikud ning neid mõjutavad tegurid. Kuid kõlama jäi samasugune mõte: maagümnaasiumid peavad säilima, et noorel oleks ligipääs ja võimalus hariduse omandamiseks!
  • Sotsiaalmeedia vs vaimne tervis (lauajuht Heli Luik) laua peamisteks arutelukohtadeks oli julgus rääkida muredest, kelle poole saab pöörduda, sots.meedia mõjust noorele. Aruteluringidest jäi kõlama mõte: noortele räägitakse aina enam abi leidmisest, kuid kardetakse abi küsimisel anonüümsust ja info levikut.
  • Majanduse mõju noortele  (lauajuht Kairi Ong) laua peamisteks mõttekohtadeks olid rahaga toime tulek, raha kogumine/investeerimine, üldine mõju. Kuid peamiselt jäi kõlama mõte, et noortele võiks rohkem teadmisi jagada majanduse toimimisest ning kuidas on võimalik toetuseid küsida.
  • Väike Eesti suures maailmas (lauajuht Liis Särg) laua peamisteks arutelukohtadeks olid võrdlused teiste riikidega, kuidas Eesti silma paistab ning millised on vahetusõpilaste kogemused. Aruteluringidest jäi kõlama mõte: noored peaksid kogema nii palju kui võimalik ning tuleb uskuda ja soovida.
  • Sõltuvusel pole vanust (Lilian Vorobjov) lauas peamisteks teemadeks olid kogemuslood, sõltuvuse tekkimise vanus ja mõjutegurid. Peamine mõte aruteluringidelt: noorte sõltuvused on suurel määral mõjutatud lapsevanemate halbadest harjumustest.

Võrreldes eelmisel aastal osaluskohvikut korraldades suurenes osalejate arv, mis näitab, et noorte huvi diskuteerida ning kaasa rääkida on suurenenud. Viljandimaa osaluskohvikult saadud sisend saadetakse otsustajatele ning see millises mahus ja kuidas seda rakendatakse näitab aeg.

/ Autor

Inganora Makko

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status