fbpx

/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Räpina valla noorte aktiiv korraldas NOFi raames kaks koolituspäeva

Räpina valla noorte aktiivi tegusad noored võtsid veel aasta lõpul ette ühe suurema väljakutse. Nimelt selgus noorte omavahelistel aruteludel noorte aktiivi koosolekute käigus, et puudust tuntakse nii mõnestki oskusest ja teadmisest, milliseid võiks endas arendada tõhusamate osalusoskuste ning edasiste tegevuste edukama kulgemise nimel. Mõeldud – tehtud! Noored otsustasid otsida välja just sobivate koolituste pakkujad ning taotleda toetust projekti elluviimiseks Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse fondist. Projekti juhtis noorte aktiivi pikaajaline liige Kristjan Tagel, mõtlemisel aitasid kaasa kõik aktiivi liikmed.

2. detsembri koolituspäeval osalejad koos koolitaja Erkki Kubberiga. Foto: Mirjam Ojasaar

Teadmised ja oskused, mida otsustati endas arendada, olid argumenteerimis- ja väitlusoskus ning kriitiline mõtlemine, aga ka meeskonnatöö- ja liidrioskused koos sündmuskorralduse teadmistega. Sobivaid koolitusi selleks puhuks pakkusid Eesti Väitlusselts (argumenteerimine, väitlusoskus ja kriitiline mõtlemine, koolitaja Aurelia Pärtelson) ning MTÜ Changemakers (meeskonnatöö, liidrioskused ja sündmuskorraldus, koolitaja Erkki Kubber). Parim aeg koolituste läbiviimiseks juhtus tihedate graafikute tõttu olema laupäev. Nii korraldatigi Väitlusseltsi eest veetav koolituspäev 18. novembril ja Changemakersi koolituspäev 2. detsembril. Koolitusi võõrustati Räpina noortekeskuses ning toitlustas OÜ Ruscholz. 

Projekti „Noorte aktiivi liikmete jõustamine juhtimis- ja esinemisoskuste õppimise kaudu“ eestvedaja Kristjan Tagel sõnas: „18. novembril ja 2. detsembril toimunud noorte aktiivi koolitused on oluline samm noortevolikogu loomisel. Vähe sellest, et noored õppisid ja lihvisid olulisi teadmisi väitlemise ja juhtimise osas, oli terve projekt noorte endi korraldatud ning mulle isiklikult andis see mitu õppetundi. Arutelud projekti üle kestsid septembrist novembrini ja need hõlmasid kõiki teemasid kursuste valikust ja kuupäevadest kuni toitlustuse ja osalejate arvuni.“

Räpina valla noorte aktiivi liige Daisy Treier jäi kasulikult veedetud 18. novembri laupäevaga rahule: „Veetsime lõbusa õppimist täis päeva. Praktiseerisime gruppides väiteid ja vastuväiteid ning viisime läbi lühikese väitlusvõistluse teemal, kas valeinfo levitajaid peaks karistama või mitte. Edasi tutvustas koolitaja meile erinevaid viise, kuidas ainult pealkirjaga köita lugeja huvi, et ta tahaks artiklit lugeda ning saime lühitutvustuse kriitilises mõtlemises.“ 

Noorte aktiivi liige Regnar Preeden muljetas 2. detsembri koolituspäevast nii: „Päeva vältel osalesime nii liidrioskuse ja tiimitöö kui ka projekti juhtimise ja sündmuskorralduse töötoas. Alustasime üksteise tundma õppimisega ja liikusime jooksvalt edasi ülesannetega. Esimese töötoa jooksul õppisime grupikaaslaste häid ja halbu omadusi märkama, lahendasime mitmekülgseid probleeme ja tegime isegi natuke teatrit. Teine pool päevast oli sisustatud sündmuste korraldamisega, kus tegime läbi kogu organiseerimise protsessi ja leidsime lahendusi igasugustele probleemidele, mis oleks võinud tekkida. Kõige enam meeldis mulle, kui positiivne oli õhkkond terve päeva vältel. Ei jätaks mainimata ka meie imepärast instruktorit Erkkit, kes teadis igas olukorras tuua teemakohase näite oma elust ning kes inspireeris mind ja loodetavasti ka teisi olema enesekindlamad ja võtma juhirolli.“

Kristjan lisas:18. novembril õppisid noorte aktiivi liikmed olulisi väitlemise ja argumenteerimise oskuseid, et nad oskaks ja julgeks tulevikus oma arvamust avaldada ja ettepanekuid esitada nii (noorte)volikogu ees kui ka isiklikus elus. 2. detsembril õpiti ja lihviti juhtimis- ja planeerimisoskusi, mis kahtlemata tulevad kasuks just aktiivsematel noortel, kes hakkavad läbi noorte aktiivi ja hiljem läbi noortevolikogu üritusi korraldama. Ka need noored, kes ei kavatse hiljem noortevolikoguga tegeleda leidsid, et kursused tulevad neile elus kasuks.“

Räpina valla noorte aktiivi liikmed said nii Noorte osaluse fondi projekti kirjutamisest kui selle tulemusel läbi viidud koolitustest palju kasu ning tänavad toetajaid. Nüüd saab juba julgemalt tulevikule vastu astuda, luua Räpina valla noortevolikogu ning viia ellu juba väikest viisi traditsiooniks saanud noorte osaluskohvik 2024. aastal.

Projekti elluviimist toetasid Eesti Noorteühenduste Liit ja Haridus- ja Teadusministeerium Noorte osaluse fondi raames.

Kristjan Tagel, Daisy Treier ja Regnar Preeden
Räpina valla noorte aktiivi liikmed

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status