fbpx

/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Inspiratsioonipäev lõi silla noortevolikogu ja õpilasesinduste vahel

Foto: erakogu

Tori valla noortele 3.mail toimunud inspiratsioonipäev oli Tori valla noortevolikogu poolt algatatud sündmus, mis tõi kokku noored erinevatest Tori valla koolidest, täpsemalt õpilasesindustest. Juba 2025. aastal toimuvad taas Tori valla noortevolikogu valimised, mistõttu oli väga oluline tuua kokku noored, kes juba osalevad otsustusprotsessides. Oluline on, et Tori valla noortevolikogu poolne algatus ja noorte osalus oleks jätkusuutlikud, et noorte hääl kohalikul tasandil oleks kuulda. 

Inspiratsioonipäev andis võimaluse saada kokku ja luua uusi tutvusi ning arutleda aktuaalsete teemade üle. See päev andis kõigile osapooltele positiivse osaluskogemuse ning seadis uued eesmärgid järgnevateks sammudeks. Inspiratsioonipäev keskendus laiemas plaanis vaimsele tervisele, mis on samas seotud kõikide noori puudutavate valdkondadega. Vaimselt heas seisus noored on positiivseteks eeskujudeks, oskavad märgata, hoolida ja kaasata.

Õpilasesinduse roll on koolides väga oluline. Õpilasesindus on loodud selleks, et olla õpilaste ja noorte hääle kandjaks, hoida kooli mainet, moraali ja põhiväärtusi ning tagada õpilaste/noorte heaolu. Õpilasesinduse roll on ka kooli traditsioone hoida ja kujundada. Õpilasesinduse liige on innustajaks ja eeskujuks õpilastele kooli formaalses ja mitteformaalses õppimises. Õpilasesinduses osalejad saavad olulise osaluskogemuse, mis on esimene kokkupuude osalusmaastikuga. Õpilasesinduste liikmete koostöö Tori valla noortevolikoguga on väga oluline, just õpilasesindustest tuleb järelkasv Tori valla noortevolikogusse.

Inspiratsioonipäeva osalejatena olid kaasatud noored erinevatest valla piirkondadest, mis tagab projekti tulemustele laiahaardelise mõju. Korraldusmeeskonda olid kaasatud kõik Tori valla noortevolikogu liikmed. Inspiratsioonipäeva järeltegevustena paraneb noorte teadlikkus nii iseendast kui oskusest märgata kaaslasi. Seeläbi suureneb soov osaleda ning lüüa kaasa erinevates tegevustes, mis noorte heaolu ja osalemisvõimalusi parandavad. Järeltegevustena saavad nii õpilasesinduste kui noortevolikogu noored oma koolides aga laiemalt ka kogukondades korraldada edasisi sündmuseid, kampaaniaid jne. Palju edu noortele oma ideede teostamisel.

/ Autor

Erika Nõmm

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status