/ ÜRO noordelegaadi programm

Eesti Noorteühenduste Liit koostöös Välisministeeriumiga kuulutab välja konkursi, et leida teine Eesti ÜRO noordelegaat kuni 2021 aasta aprillini!

Kandideerima ootame kõiki 18-24-aastaseid noori, kes tunnevad huvi ÜRO ja selle tegemiste vastu. ÜRO noordelegaadi ülesanne on viia ellu ÜRO-teemalisi koolitunde, tutvustusüritusi üldisele avalikkusele, luua teiste riikide esindajatega kontakte ning esindada Eesti noori ja noorteühendusi ÜRO Peaassambleel 2020. aastal New Yorgis ning võrgustikuüritustel Brüsselis.

Kandideerimise lisatingimused:

  • Kandideerimise hetkel peab kandidaat olema vähemalt 18-aastane ning olla vanuses kuni 24 eluaastat 2021 aprillini.
  • Kandidaadil peab olema Eesti kodakondsus ning tema alaliseks elukohaks on Eesti Vabariik (see tähendab, et kandidaat peab püsivalt elama Eestis 2020 ja esimese poole 2021 aasta jooksul)

Lisaks kandideerimisvormi täitmisele peab kandidaat esitama ka:

  1. Motivatsioonikiri (max. 1 lk A4), mis sisaldab vastuseid küsimusele: “Miks just sina oled parim kandidaat noordelegaadi positsioonile?” ning “Mida soovid saavutada läbi selle programmi? Nii isiklikus kui ka laiemas plaanis?”
  2. Curriculum Vitae (elulookirjeldus) (max. 2 lk A4), mis annab ülevaade senistest tegevustest ning oskustest.

 

Tutvu ka selle aasta noordelegaadi Eva Lennukiga, ÜRO noordelegaadi Facebooki ja Instagrami lehega.

Millega tegeles eelmise aasta noordelegaat Karl-Ander Aleksius ja miks tuleb kandideerida saad teada Terevisiooni loost või Välisministeeriumi videost.

Programmist lähemalt vene keeles rääkis välissuhete juht Aivar Kamal ETV+ hommikusaates.

Kandideerimine on avatud kuni 26. aprillini 23.59.

KANDIDEERI SIIN!

Taustainfo

Aastal 2018 valisid Välisministeerium ja Eesti Noorteühenduste Liit esmakordselt välja Eesti esimese ÜRO noordelegaadi. Tänaseks on noordelegaate olnud juba kolm ning siiani on noordelegaadid tegutsenud üksinda koos ENLi toega. Edaspidi hakkavad Eestit esindama aga kaks noordelegaati samaaegselt ning valituks osutunud kandidaat saab koostööd teha praeguse noordelegaadi Eva Lennukiga.

Vabatahtlik noordelegaat on osa ametlikust Eesti ÜRO delegatsioonist ning osaleb ÜRO peaassambleel, komisjonides ja sotsiaal- ja majandusnõukogus ühe aasta jooksul. Noordelegaat annab oma sisendi noortega seotud teemadel ning osaleb delegatsiooni sisulises töös. ÜRO noortepoliitikas on olulisel kohal noorte kaasamine otsustusprotsessidesse ning noordelegaadi programm ongi üks noorte osaluse vorm.

Iga ÜRO liikmesriik otsustab iseseisvalt, kes saab võimaluse oma riigi noori esindada. Delegaat tegeleb ka Eestis parajasti oluliste ÜROga seotud teemadel laiema üldsuse teadlikkuse tõstmisega. Aastal 2020 on prioriteetsed teemad inimõigused, jätkusuutlik areng ja Eesti tegevused Julgeolekunõukogus aastatel 2020-2021. 

Lisainfo

Mikk Tarros
Eesti Noorteühenduste Liit
Arendusnõunik
E-mail: mikk@enl.ee
Tel: + 372 661 6487
GSM: + 372 55 697 391
Aadress: Estonia pst. 5a 10143 Tallinn

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status