/ Infonurk / / ÜRO noordelegaadi programm

Eesti Noorteühenduste Liit koostöös Välisministeeriumiga kuulutab välja konkursi, et leida viies Eesti ÜRO noordelegaat kuni 2022. aasta lõpuni!

Kandideerima ootame kõiki 18-24-aastaseid noori, kes tunnevad huvi ÜRO ja selle tegemiste vastu. ÜRO noordelegaadi ülesanne on viia ellu ÜRO-teemalisi koolitunde, tutvustusüritusi üldisele avalikkusele, luua teiste riikide esindajatega kontakte ning esindada Eesti noori ja noorteühendusi ÜRO Peaassambleel, komisjonides ning sotsiaal- ja majandusnõukogus.

Kandideerimise tingimused:

  • Kandideerimise hetkel peab kandidaat olema vähemalt 18-aastane ning olema 2022. aasta lõpuks  vanuses kuni 24 eluaastat.
  • Kandidaadil peab olema Eesti kodakondsus ning tema alaliseks elukohaks peab olema Eesti Vabariik (see tähendab, et kandidaat peab püsivalt elama Eestis kuni 2022. aasta lõpuni).

Lisaks kandideerimisvormi täitmisele peab kandidaat esitama ka:

1. Ingliskeelne motivatsioonikiri (max. 1 lk A4), mis sisaldab vastuseid küsimustele:

Miks just sina oled parim kandidaat noordelegaadi positsioonile?

Mida soovid saavutada läbi selle programmi? Nii isiklikus kui ka laiemas plaanis?

2. Ingliskeelne Curriculum Vitae (elulookirjeldus) (max. 2 lk A4), mis annab ülevaade senistest tegevustest ning oskustest.

Kandideerimine on avatud kuni 12. septembrini 23.59.

KANDIDEERI SIIN!

Taustainfo

Aastal 2018 valisid Välisministeerium ja Eesti Noorteühenduste Liit esmakordselt välja Eesti esimese ÜRO noordelegaadi. Vabatahtlik noordelegaat on osa ametlikust Eesti ÜRO delegatsioonist ning osaleb ÜRO peaassambleel, komisjonides ja sotsiaal- ja majandusnõukogus ühe aasta jooksul. Noordelegaat annab oma sisendi noortega seotud teemadel ning osaleb delegatsiooni sisulises töös. ÜRO noortepoliitikas on olulisel kohal noorte kaasamine otsustusprotsessidesse ning noordelegaadi programm ongi üks noorte osaluse vorm.

Iga ÜRO liikmesriik otsustab iseseisvalt, kes saab võimaluse oma riigi noori esindada. Delegaat tegeleb ka Eestis parajasti oluliste ÜROga seotud teemadel laiema üldsuse teadlikkuse tõstmisega. 

Tutvu ka selle aasta noordelegaadi Linda Lutsuga ÜRO noordelegaadi Facebooki ja Instagrami lehel.

Millega tegeles eelmise aasta noordelegaat Karl-Ander Aleksius ja miks tuleb kandideerida saad teada Terevisiooni loost või Välisministeeriumi videost.

Programmist lähemalt vene keeles rääkis välissuhete juht Aivar Kamal ETV+ hommikusaates.

Lisainfo

Triin Roos
Eesti Noorteühenduste Liit
juhatuse esimees
E-mail: triin@enl.ee
GSM: + 372 5330 6234
Aadress: Estonia pst. 5a 10143 Tallinn

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status