fbpx

/ Projektid / / ÜRO noordelegaadi programm

ÜRO noordelegaadi programm sündis aastal 2018, mil esmakordselt valisid Välisministeerium ja Eesti Noorteühenduste Liit esimese ÜRO noordelegaadi. Vabatahtlik noordelegaat on osa ametlikust Eesti ÜRO delegatsioonist ning osaleb ÜRO peaassambleel, kolmanda komisjoni ja vastavate nõukogude töös ühe aasta jooksul. Noordelegaat annab oma sisendi noortega seotud teemadel ja tõstab Eesti noorte teadlikkust ÜRO kohta.

Kes on ÜRO noordelegaat ja mida ta teeb?

ÜRO noordeleaat on vabatahtlik noor, kes on osa ametlikust Eesti ÜRO delegatsioonist ning osaleb ÜRO peaassambleel, 3. komisjonis ja sotsiaal-ja majandusnõukogus ühe aasta jooksul. Samuti osaleb noordelegaat nii palju kui vaja ka delegatsiooni sisulises töös. Noordelegaat annab tavaliselt oma sisendit just noortega seotud teemadel.

Samuti on noordelegaadi tööks:
– esindada Eestit rahvusvahelistel üritustel.
– luua kontakte, et arendada koostööd teiste riikidega.
– hoida Eesti noori kursis ÜRO tegevustega ja uudistega.

Varasemad ÜRO noordelegaadid

Linda Luts –  2021. (alates septembrist) ja 2022. aastal

Norman Vester – 2020. aastal

Eva Lennuk – 2020. aastal

Karl Ander Aleksius – 2019. aastal

Kätlin Kuldmaa – 2018. aastal

Miks selline programm loodi?

ÜRO noortepoliitikas on olulisel kohal noorte kaasamine otsustusprotsessidesse ning antud noordelegaadi programm ongi üks noorte osaluse vorm. Ka mitmed erinevad ÜRO resolutsioonid toetavad sellist noorte kaasamist näiteks Peaassamblee 72. istungjärgul vastu võetud resolutsioon. Põhjus, miks noorte kaasamine on tähtis poliitiliste otsuste tegemisse on ilusti kokku võetud järgmises lauses, mis pärineb 2030 Agendast ehk tegevuskavast. „Inimkonna ja meie planeedi tulevik on meie kätes. See on ka tänapäeva noorema põlvkonna kätes, kes annab tõrviku kord edasi tulevastele põlvedele.” (2030 Agenda, punkt 53)

Lisainfo

Triin Roos
Eesti Noorteühenduste Liit
juhatuse esimees
E-mail: triin@enl.ee
GSM: + 372 5330 6234
Aadress: Estonia pst. 5a 10143 Tallinn

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status