/ ÜRO noordelegaadi programm

 

Eesti Noorteühenduste Liit koostöös Välisministeeriumiga kuulutab välja konkursi, et leida Eesti uus ÜRO noordelegaat!

Kandideerima ootame kõiki 18-24-aastaseid noori, kes tunnevad huvi ÜRO ja selle tegemiste vastu. ÜRO noordelegaadi ülesandeks on viia ellu ÜRO teemalisi koolitunde, tutvustusüritusi üldisele avalikkusele, luua teiste riikide esindajatega kontakte ning esindada Eesti noori ja noorteühendusi ÜRO Peaassambleel 2020. aastal New Yorgis ning võrgustikuüritustel Brüsselis.

Kandideerimine oli avatud kuni 24. novembrini 2019. Suured tänud kõikidele, kes avaldasid soovi saada ÜRO noordelegaadiks. Kõikide kandidaatidega võetakse personaalselt ühendust kuni detsembri alguseni.

Millega tegeles käesoleva aasta noordelegaat Karl-Ander Aleksius ja miks tuleb kandideerida saad teada Terevisiooni loost või Välisministeeriumi videost.

Programmist lähemalt vene keeles rääkis välissuhete juht Aivar Kamal ETV+ hommikusaates.

Taustainfo

Aastal 2018 valisid Välisministeerium ja Eesti Noorteühenduste Liit esmakordselt välja Eesti esimese ÜRO noordelegaadi. Vabatahtlik noordelegaat on osa ametlikust Eesti ÜRO delegatsioonist ning osaleb ÜRO peaassambleel, komisjonides ja sotsiaal- ja majandusnõukogus ühe aasta jooksul. Noordelegaat annab oma sisendi noortega seotud teemadel ning osaleb delegatsiooni sisulises töös. ÜRO noortepoliitikas on olulisel kohal noorte kaasamine otsustusprotsesidesse ning noordelegaadi programm ongi üks noorte osaluse vorm. Iga ÜRO liikmesriik otsustab iseseisvalt, kes saab võimaluse oma riigi noori esindada. Delegaat tegeleb ka Eestis parajasti oluliste ÜROga seotud teemadel laiema üldsuse teadlikkuse tõstmisega. Aastal 2020 on prioriteetseteks teemadeks inimõigused, jätkusuutlik areng ja Eesti tegevused Julgeolekunõukogus aastatel 2020-2021. 

Lisainfo

Mikk Tarros
Eesti Noorteühenduste Liit
Juhatuse aseesimees 
E-mail: mikk@enl.ee
Tel: + 372 661 6487
GSM: + 372 55 697 391
Aadress: Estonia pst. 5a 10143 Tallinn

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status