/ ÜRO noore delegaadi programm

ÜRO noordelegaat 2018 on Kätlin Kuldmaa

Kätlin Kuldmaa on alates 2018. aastast esimeseks Eesti ÜRO nooreks delegaadiks ning esindab noorte huve sügisel ÜRO Peaassambleel. Siin tutvustab ta ennast:

Olen Kätlin Kuldmaa ja esimene Eesti noordelegaat ÜROs. Mõned faktid minust: ma olen 24-aastane, pärit Kanama külast Saku vallas  ja õpin hetkel Tartu Ülikoolis ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks. Esimest korda puutusin isklikult kokku ÜROs töötavate inimestega 2016. aasta suvel Palestiinas vabatahtlikuna töötades.

Olen lootusetu optimist – usun, et  ka üksikisik võib samm sammu haaval maailma paremaks muuta. Leian, et noortel on kõvasti rohkem potentsiaali muutuste ellu viimiseks kui ühiskond neilt hetkel ootab. Usun koostöösse ning leian, et lahendused kus võidavad mõlemad osapooled on võimalikud vaid üksteise kuulamise ja austamise läbi. Koostöös ENLiga loodan selle aasta jooksul tuua ÜRO noortele lähemale – isegi nõnda massiivses organisatsioonis on meie häälel kaal. Rahvusvahelisel tasandil plaanin jagada Eesti edusamme ja õppetunde.

ÜRO noore delegaadi programm …

Aastaks 2018 valisid Välisministeerium ja Eesti Noorteühenduste Liit esmakordselt välja Eesti esimese ÜRO noordelegaadi. Vabatahtlik noordelegaat on osa ametlikust Eesti ÜRO delegatsioonist ning osaleb ÜRO peaassambleel, komisjonides ja sotsiaal- ja majandusnõukogus ühe aasta jooksul. Noordelegaat annab oma sisendi noortega seotud teemadel ning osaleb delegatsiooni sisulises töös. ÜRO noortepoliitikas on olulisel kohal noorte kaasamine otsustusprotsesidesse ning noordelegaadi programm ongi üks noorte osaluse vorm. Iga ÜRO liikmesriik otsustab iseseisvalt, kes saab võimaluse oma riigi noori esindada.  Delegaat tegeleb ka Eestis parajasti oluliste ÜROga seotud teemadel laiema üldsuse teadlikkuse tõstmisega. Aastal 2018 on prioriteetseteks teemadeks inimõigused, jätkusuutlik areng ja Eesti kandidatuur ÜRO julgeolekunõukokku aastatel 2020-2021.