/ Pressiteade: Eesti Noorteühenduste Liit soosib avalikku arutelu valimisea langetamise teemal

 

Eesti Noorteühenduste Liit
1. märts 2011
PRESSITEADE

Eesti Noorteühenduste Liit soosib avalikku arutelu valimisea langetamise teemal

Eesti Noorteühenduste Liidul on hea meel näha, et justiitsministri algatusel on alanud avalik arutelu valimisea langetamise osas. ENLi ettepanekul 2011a Riigikogu valimistel koalitsioonileppesse võetud teema on ENLi arvates üle-Euroopaliselt tähtis. Seda näitavad ka valimisea langetamise arutelud (hetkel käimas Soomes) ja valimisea katseline langetamine teistes EL riikides (nt Taanis).

“Valimisea võimalik langetamine on riikliku tähtsusega küsimus,“ ütles ENLi juhatuse esimees Mailis Ostra ning lisas: “ENLi soov on kogu ühiskonnale pakkuda ühist platvormi teabe ja statistika osas. Oleme antud teemat tõsisemalt uurinud aastast 2008 ja viinud kahel korral läbi ka varivalimised valimisõiguseta noortele.“

ENL kui teema algataja Eestis soovib anda oma panuse ühiskondliku mitmepoolse arutelu tekkimisele ning kutsub omalt poolt peagi kokku ümarlaua, kus loodab valimisea langetamisega kaasnevat arutada kõikide justiitsministri ettepaneku saanud gruppidega. ENL saab omalt poolt aruteludeks pakkuda aastate jooksul tuhandete noorte osalejatega toimunud struktureeritud dialoogi küsitluste kaudu kogutud sisendit, lisaks 2011 detsembris toimunud 1500 osalejaga osaluskohvikute projekti tulemusi – mõlemas projektis on arutatud ka valimisea langetamise teemat.

Ühtlasi kohtuvad ENLi esindajad 14. märtsil Riigikogu noorte toetusrühma esindajatega, et teiste noori puudutavate teemade kõval ka valimisea teemat arutada.

Eesti Noorteühenduste Liit on katusorganisatsioon, mis ühendab üle 60 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status