/ Struktuurse dialoogi Kreeka konsultatsiooniperioodi tulemused

Eelmisel nädalal toimus Kreeka eesistumisaja Euroopa Noortekonverents, kus kohtusid Struktuurse Dialoogiga kokku puutunud noored ja ministeeriumite esindajad ühisteks aruteludeks. Läbikäivaks teemaks oli noortes ettevõtike hoiakute ja mõtteviisi arendamine ning kolme riigi eesistumisele kohaselt noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamine.

Kokku osales 27 riigi peale konsultatsioonis 15000 noort, neist üle 1800 Eestist. Päris rohkelt meie konsultatsiooniga tulnud mõtteid jõudsid töörühmade alusinfosse. Samuti saab täitsa rahul olla konverentsi tulemusena valminud ettepanekutega. Loodame, et need kannavad edasises töös vilja.

Loe lähemalt:
Eesti raport;
alusinfo sündmusel toimunud töörühmade aruteludeks, mis koostati riiklike raportite põhjal;
konverentsi tulemusena valminud ettepanekud.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status