/ Infonurk / Huvikaitse / Üleskutse kohalike omavalitsuste juhtidele ja noortega tegelevatele ametnikele!

Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Roger Tibar

Head Eesti kohalike omavalitsuste juhid ja noortega tegelevad ametnikud!

Noorte osalus on teema, mida võib ENLi kommunikatsioonikanalite vaheldusel näha üsna tihti. Seda põhjusel, et meie maailmavaateks võib lugeda noori. Oleme oma töös keskendunud noortele ja noorteorganisatsioonidele täisväärtusliku keskkonna loomisele, kus igaühel on võimalik leida endale meelistegevus ning arendada end just selle külje alt, mis talle endale meeldib.

Käimasoleva aasta algul toimus meie valdkonna  üks olulisemaid sündmuseid – noortevaldkonna tänusündmus. Õhtujuht Daniel Levi küsis mu käest laval ühe küsimuse. „Millal on meil igas omavalitsuses noortevolikogu?“ Kõhkluseta (küll ehk mõneti ennatlikult) vastasin, et selle aasta lõpuks. Tegelikult aga ma siiralt usun, et see on ka võimalik. Praeguseks hetkeks on rohkem kui 70. omavalitsuses olemas noortest koosnev nõuandev organ. Tõsi – kõik pole noortevolikogud, sest mõnes piirkonnas pole veel põhimääruse vastuvõtmiseni jõutud. Küll aga üldprintsiibis oleme lõpuks väga lähedal sellele, et saaksime eufooriliselt käed taeva poole tõsta ja öelda, et üks suur samm on tehtud. Kindlasti ei tee me seda üksi. Selleks on aga vaja teie abi, head otsustajad, head juhid.

Kuid noortevolikogu loomine ei ole maratoni finišijooneks. Finišit tegelikult ei tulegi, sest noortega töö ei lõppe kunagi nii nagu ka Tallinn ei valmi kunagi. Küll aga on lisaks noortevolikogu põhimääruse vastuvõtmisele oluline jälgida mõnda nüanssi. Esiteks – noortevolikogu ei hakka toimima lihtsalt noorte kollektiivi kokku kutsumisel. Seda on vaja toetada ning selle jaoks on vaja määrata kas vastutav ametnik või noorsootöötaja. Teiseks on kriitilise tähtsusega tagada osaluskogule ruumid, kus koosolekuid pidada ning mis veel tähtsam – eelarve. Nii saame suurendada noorte eelarve planeerimise oskust ning süsteemset mõtlemist.

Räägin teile ühe loo. Elas kord üks poiss, kes oli küll tegus, kuid osaluse mõttes mitte kõige aktiivsem. Osales huvihariduses, käis koolis ja vabal ajal mängis arvutimänge. Ta ei osanud ette kujutadagi, et tal on võimalus kohalikul tasandil otsustes kaasa rääkida või kujundada elukeskkonda tema ümber. Ta lihtsalt ei olnud harjunud sellega, et keegi tema sisendit tõsiselt võtaks. Ühel päeval tänu heale sõbrale ja noorsootöötajate toele avastas see noormees, et tal on huvid, millest tal polnud aimugi. Ta sai aru, et keegi ei too talle hõbekandikul võimalusi kätte, vaid millegi muutmiseks on vaja anda endast märku ja teha oma hääl kuuldavaks. Selle kõige vaieldamatu osa oli järjepidev tugi noorsootööst. Tänaseks juhib ta Eesti Noorteühenduste Liitu.

Selles jutus on mitu iva.

a) Noorsootöö rahastamine on kriitilise tähtsusega igas omavalitsuse eelarves. Kriisi ajale ei saa see olla üks esimesi valdkondi, mille arvelt kärbitakse. Minu hinnangul eraldab terad sõkaldest 5 aasta perspektiivi silmas pidades see,  millises omavalitsuses praegu noorsootöösse täiendavaid finantsvahendeid leitakse. Täiskohaga noorsootöötaja või 1 asemel 2 võib muuta paljude noortejaoks nende elu.

b) Selleks, et kujundada ühiskondlikult aktiivset kodanikku, on vaja näidata eeskuju ning on vaja pakkuda tugisüsteemi. Üheks selliseks tugisüsteemiks võib ideaalselt olla noortevolikogu. Võin teile kinnitada, et need noored, kes on osalenud noortevolikogu töös ning saanud positiivse osaluskogemuse, on suurema tõenäosusega seotud oma kodukohaga ka tulevikus. See on kasutamata meede KOVi elanike arvu hoidmiseks või ehk isegi suurendamiseks tulevikus kui see noor oma pere looma hakkab.

Neid mõtteharjutusi oleks veel, kuid info kompaktsuse mõttes jõuan oma mõtetega praegu lõpule.

Eesti Noorteühenduste Liit on organisatsioon, kes on valmis igat omavalitsust toetama noortevolikogude loomisel, arendamisel ja taaskäivitamisel. Meil on nüüdseks rohkem kui 10 aasta jagu teavet osalusvaldkonna arendamisest ning inimesed, kes on ise noortevolikogude võrgustikust välja kasvanud.

ENL saab see kuu 18-aastaseks. Nii nagu ka ENL, nii ka ühele 18-aastasele meeldib oma lähikonnaga olla pidevas suhtluses ning nautida võimalusi, mida elu neile pakub.

Oleme meie need, kes ühise koostöö tulemusel pakuvad noortele ägeda keskkonna ühe omavalitsuse arenguloos kaasa rääkimiseks. Ikka noorte heaks.

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status