/ Infonurk / Noorteühendused / #edukas #persoonibränd

Selle aasta esimene ENLi koolituspäev “Mõjus võrgustik 2021” on möödunud suurepäraste emotsioonidega! Liisi Toom (pildil), persoonibrändi kontseptsiooni arendaja, persoonibrand.ee portaali blogija ja kommunikatsioonijuhtimise strateeg, viis möödunud pühapäeval läbi põneva persoonibrändi koolituse.

Toom alustas ja lõpetas koolituse lihtsa, kuid väärtusliku mõttega. Ta küsis: “Millised hashtagid kirjeldavad sind?” Nende abil saab defineerida oma persoonibrändi. Persoonibränd kõlab iseenesestmõistetavalt – inimene turundab ennast. Teades, kui palju suunamudijaid tegutseb sotsiaalmeedias, võib eeldada, et seda ilmselt persoonibränd tähendabki. “Mõjusa võrgustiku” koolituspäeval avanes osalejatele aga suurem arusaam persoonibrändist.

Mis on persoonibränd?

Toom selgitab seda, “kui isiku oskustest, kogemustest, iseloomust, hoiakutest ja meie eneseväljendusest kujunenud kuvand selle kohta, kus me oleme ja mida teeme (Toom, 2016).” Rõhuasetus on sisul, mida soovitakse oma sihtgrupiga jagada. Brändimine nõuab eneseteadlikkusega sisuloomist – arusaam iseendast peab olema selge. Teades, kes sa oled ja mida sa tahad teha oma elus, kiirgab sinu persoonibränd teisteni.

Persoonibrändimisega võiks tegeleda igaüks

Mis on eduka persoonibrändi saladus? Persoonibrändi mõju valem näeb välja järgmine: usaldus + ulatus = mõju. Sina oled oma brändi juht, sest läbi brändimise esindad sa iseennast. Sinu tegemised loovad sideme jälgijatega, mis toob kaasa usalduse. Selle saavutamisele järgneb ulatus. Brändimisel on oluline teada, milline on sinu sihtgrupp ehk kellele sa tahad jagada oma oskusi ja mõtteid. Ulatus algab hetkest, mil jagad oma tegemisi sõpradega. Sõbrad jagavad infot edasi oma sõpradele, nemad jagavad omakorda oma tuttavale ning niiviisi hakkab info veerema kui lumepall! Kui usaldus ja ulatus on paigas, siis nende tulemusel saavutadki mõju.

Kuidas mõju mõista?

Tänapäeval on infoajastu asendunud maineajastuga. See tähendab, et inimesed otsivad usaldusväärseid allikaid tohutus infovoos, millega oleme ümbritsetud. Infot tuleb iga päev meeletus koguses, mille tõttu valime hoolikalt, keda ja mida usaldada.

Persoonibrändimise mõju saavutamiseks tuleb silmas pidada 3A reeglit:

  1. Ausus iseenda vastu;
  2. Ausus teiste vastu;
  3. Avatus maailma suhtes.

Brändimisel tuleb meeles pidada, et kõikidele ei saa meeldida ning see ei tohiks olla eesmärk. Oluline on endale truuks jääda ja järgida oma väärtusi. Aususe ja avatusega luuakse oma ringkonna ja jälgijaskonna, kes soovivad olla kursis persoonibrändi tegemistega. Igas eluvaldkonnas võib esineda tagasilööke – nii ka brändimisel. Brändimise edu võti lasub järjepidevusel ja ambitsioonil midagi maailmaga jagada. Edasiviivaks jõuks võiks olla eesti vanasõna: “Parem üks sõber kui kümme vaenlast.”

Liisi Toomi persoonibrändi mudeli järgi omavad tähtsust neli võtmeküsimust:

  • Kes sa oled?
  • Mida sa oskad?
  • Mida maailmas vaja on?
  • Kus ja kuidas olla nähtav?

Kui nendele küsimustele on sul selged ja kindlad vastused olemas, jääb alles vaid tegutseda ja luua oma persoonibränd!

Brändisaadik

Toom rääkis koolitusel veel ühest olulisest mõistest – brändisaadikust. Brändisaadik on isik, kes esindab ja turundab organisatsiooni. Ta on organisatsiooni kehastus ja sõnumikuulutaja. Kas iga organisatsioon vajab brändisaadikut ning kes sellele ametipostile sobib? Siinkohal on oluline laskuda organisatsiooni juurtesse. Psühholoogias tuntud enesemääramise teoorias räägitakse kolmest mõistest: kompetents ehk oskused, autonoomsus ehk vabadus ja sidusus, mida kasutatakse motiveerimisel ja motivatsioonide mõistmisel (Ryan ja Deci 2000, 68). Organisatsiooni jätkusuutliku arenguks on eelnevad mõisted põhjapanevad alustalad. Kui noortele jäetakse vabadus tegutseda oma vabal tahtel, siis on noored motiveeritud rohkem panustama ühingu ühtse eesmärgi nimel. Brändisaadikul peab olema vaba tahe turundada organisatsiooni.

Iga organisatsiooni eesmärgid, missioon ja visioon on erinevad. Seega paljud ühendused ei pruugi leida vajadust laiemale turundusele. Brändisaadikuks olemine on kindlasti põnev ja organisatsiooni arendav nähtus, kuna see annab võimaluse tugevdada ja laiendada ühingu jälgijaskonda.

Millised hashtagid kirjeldavad sind?

See on väga oluline küsimus, millele aeg-ajalt mõelda, kui kuulud organisatsiooni või tegeled persoonibrändimisega. Kasvõi visualiseerides olulisi märksõnu endast või organisatsioonist, jõuad sammukese lähemale oma eesmärkidele. Ehk leiad, armas lugeja, mõne # siit artiklist, et leida oma edasiviiva jõu.

Kui sind teema huvitab, siis erinevaid nippe ja strateegiaid persoonibrändi kujundamiseks leiad portaalis persoonibrand.ee.

 

Allikad:

 

Ryan, Richard M. ja Deci, Edward L. 2000. Enesemääramise teooria ja sisemise motivatsiooni, sotsiaalse arengu ja heaolu hõlbustamine. American Psychologist, 55 (1): 68-78.

Toom, Liisi. 2021. Persoonibrändi koolitus.

Toom, Liisi. 2016. Persoonibränding – Sinu isiklik teejuht maine kujundamisel. Persoonibrändi portaal, https://persoonibrand.ee/persoonibranding-sinu-isiklik-teejuht-maine-kujundamisel/

Autor: Carlotta Põdra

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status