/ Infonurk / Huvikaitse / Noored tahavad kaasa rääkida tulevikuteemadel!

20. septembril toimus Tallinn Music Weeki raames paneel “Tallinn Euroopas”. Tallinna elust ja olust tulid rääkima mõjukad isikud Eesti poliitmaastikult. Eesti Noorteühenduste Liidust lõi paneelis kaasa juht Triin Roos, et tuua arutellu ka noorte hääl ning perspektiiv. Paneelis arutati teemasid seinast seina, näiteks Tallinna autoliikluse vähendamine paremate rattateede võrgustiku ja lisanduvate trammiteede lisamise abil, rohepööre ja kultuuri edendamine.

Olles just saanud rohepealinna tiitli, on tähtis rääkida ka tuleviku edasiarendustest ja kuidas veelgi rohkem säästa loodust. Suuresti toodi välja, et autode hulka kesklinnas on vaja vähendada just sellel eesmärgil, et teha liiklemist kesklinnas ohutumaks ning säästa keskkonda. Samas märgiti, et autoliiklust ei saa täiesti ära keelata, sest lastega perede vaatepunktist ei ole see reaalne. Lahenduseks pakuti trammiliikluse edasiarendamist nii Lasnamäe ja Mustamäe kui ka Pirita suunas. Lisaks nähti lahendusena ka ratteteede ja -liikluse hõlbustamist veelgi suuremal määral, kui see hetkel on.

Selleks, et teha Tallinna linna jalutamisväärsemaks nii ilu kui ka ohutuse poolest sooviti vähendada autode piirkiirust kesklinnas ning lahendada praeguste superristmikute ülekäiguradade korralduse probleem. Toodi ka välja, et hetkel on teede tasapinnad raskesti ületatavad nii liikumisraskustega ja lapsevankritega inimestele. Rohelise pealinna tiitel loob Tallinnale võimalusi edasisteks uuteks partnerlusteks ning investeeringute võimaluseks ja ülemaailmse tähelepanu saamiseks.

Triin Roos kommenteeris keskkonnateemade kohta: “Noored unistavad asjadest palju suuremalt ja nad ei mõtle iga asja puhul, palju see maksma läheb.” Kuna noored on just need, kes tulevikus peavad väidetavas “kliimaneutraalses” Euroopas elama, siis noortele on tähtis võidelda välja lahendused, mis võimaldavad meil samuti hästi edasi elada keskkonnas, mida hetkel üle koormatakse. “Meie jaoks on oluline et need asjad saaksid tehtud,” lisas ta. Seega on noortele oluline teha samme keskkonnasäästlikuma eluviisini jõudmiseks julgemalt ja unistada aina suuremalt nii kohalikul kui ka riiklikul tasemel.

Kultuurivaldkonna edendamise puhul jäid kõlama sõnad “kultuur on loovus” ehk inimeste loovuse takistamine pidurdab ka rikkaliku kultuuri tekkimist. Seega pakuti välja eemaldada tänavamuusikutel praegune nõue omada linnaluba, et tänavatel esineda. Lisaks arvati, et kultuuri jaoks peaks linna eelarvest veelgi rohkem raha eraldama. Täiendavalt lubati võimaldada noortele tasuta muuseumite ja kultuuriürituste külastust.

Noored räägiksid samuti huviga kaasa nendel teemadel, isegi kui neil tunduvad väga utoopilised ideed. Seega soovitas Triin Roos poliitikutel kutsuda noori rohkem laua taha ja arutada koos, mis oleksid paremad tulevikuvõimalused, sest noorte kaasamine ei maksa mitte midagi. Kuna kultuurivaldkond ühtib hästi noorte teemadega ja ka keskkonna teema on noortele üpris südamelähedane, siis kindlasti on nendel palju erinevaid ideid ja soovitusi, kuidas üheskoos parema tuleviku poole pürgida.

/ Autor

Pillemari Lilleorg

pillemari@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status