/ Infonurk / Osaluskogud / Eriline Sügisseminar 2021

Eesti Noorteühenduste Liit on juba mitu aastat korraldanud Sügisseminari, kus saavad kokku osaluskogud, et end arendada. Selle-aastane Sügisseminar toimus 10. oktoobril, kuid erinevalt varasematele aastatele toimus see sel korral hübriidlahendusena, kus osa inimestest jälgis toimuvat kodust ja osa kogunesid vallakeskustesse või noortekeskustesse ülekannet ühiselt vaatama. Sel korral osales erinevatel viisidel kokku umbes 70 aktiivset noort üle Eesti. 

Peamised arutlusteemad olid sel aastal seksuaalne ahistamine ning sisekommunikatsioon. Päev algas hetkel ühiskonnas aktuaalset teemat käsitleva seksuaalkäitumise koolitusega. Seda viis läbi kodanikuaktivist ja Instagramikonto @seepoleokei omanik Marianne Ubaleht. Koolitusel tuli välja, et seksuaalne ahistamine on ühiskonnas jätkuv probleem ning sellega peavad iga päev kokku puutuma paraku paljud inimesed, kuid eriti just naised. Kui keegi veel mõistega kursis pole, siis seksuaalne ahistamine on igasugune mittesoovitud pealetükkiva tähelepanu osutamine. Füüsilise ahistamise alla käivad mittesoovitud puudutused, kallistused ja suudlused. Mitteverbaalne ahistamine on piltide saatmine, seksuaalse alatooniga märkused, somplimendid (komplimendid, mida ei saa võtta kui komplimente).

PS! Kui oled ahistamisega kokku puutunud, külasta lehte https://abiksohvrile.just.ee/et/lapsele/lastemaja.

Kahe suure loengu vahel olid ka virgutusharjutused, mida viis läbi Triin Tibar Liikuma Kutsuvast Koolist. Näiteks said osalejad mängida mängu, kus tuli puudutada pead, õlgu ja varbaid. Veel olid harjutused pastakaga ja plaksutused.

Päeva lõpetas sisekommunikatsiooni koolitus, mis rääkis osalistele paremast kommunikatsioonist enda osaluskogu siseselt. Seda koolitust viis läbi pikaajalise osaluskogu taustaga Laura Kiviselg. Mis on aga kommunikatsiooni probleem? Kõigepealt tuleb mõelda, mis on kommunikatsioonis sinu jaoks lihtsam ning mis raskem teema. Mis sul sõnumite saatmisega seostub? Ideaalne sõnum on igatahes konkreetne, lühike ent samas piisavalt informatiivne, suunatud ja lihtne. Tihti ununeb ära ka see, et meeskond on oluline. Sõprus on hea, aga ollakse ja tehakse tööd eesmärgiga. Ole hea kuulaja, anna paarilisele tagasisidet ehk konstruktiivset kriitikat. Kui tekib konflikt, mõtle see esmalt enda jaoks läbi. Kust see algas, kes on osapooled? Mõtle läbi konflikti käigus tekkinud tunded. Ära unusta inimestele öelda ka häid sõnu. Ka komplimendil ja pühendatud tähelepanekul on vahe sees. Tunnustusel on edasiviiv jõud. Märka head, märgi head, siis saad head. Kõik need head mõtted tulid koolitusest välja ning kindlasti panid kõik osaluskogud need ka kõrva taha!

Täname kõiki koolitajaid, osalejaid, toetajaid ja korraldajaid ning loodame, et vastutustundliku käitumise tulemusel saame varsti ka füüsiliselt kokku tulla!

/ Autor

Linda Lees

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status