fbpx

/ Infonurk / Huvikaitse / Mis on Noorte Keskkonnanõukogu?

Keskkonnateemad on tänapäevamaailmas väga palju tähelepanu pälvinud. Kes ei teadnud, siis Eestis on lausa olemas Noorte Keskkonnanõukogu, mis tegutseb Keskkonnaministeeriumi juures. Selleks, et tuua Noorte Keskkonnanõukogu tegemisi lähemale intervjueeris blogitiimi liige Linda Lees ENLi juhatuse aseesimeest ja Noorte Keskkonnanõukogu liiget Elizaveta Cheremisinat ja Noorte Keskkonnanõukogu liiget Carolyn Metsa. Artikli tegemist alustati aprillis ja lõpetati oktoobris. Artiklist leiad täpse info, millega Noorte Keskkonnanõukogu tegeleb ja kuidas sinna üldse kuuluda.

Mis organisatsioon on Noorte keskkonnanõukogu?

Noorte Keskkonnanõukogu on 2019. aasta 5. juunil Keskkonnaministeeriumi juurde loodud nõuandev kogu. Meie eesmärk on nõustada ministeeriumit otsuste tegemisel, esindada noorte ja noorteorganisatsioonide keskkonnaalaseid huve nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil. Me tahame anda Eesti noortele võimaluse tõstatada nende jaoks olulisi keskkonnaalaseid probleeme, olla kaasatud keskkonnateemalistesse aruteludesse ja keskkonnapoliitika kujundamisesse ning panustada erinevate tegevustega noorte keskkonnaalaste teadmiste suurendamisse.

Kuidas nõukogu tegutseb?

Noorte Keskkonnanõukokku kuulub hetkel kaheksa liiget (Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Bioteaduste Üliõpilaste Selts, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts, Tartu Ülikooli Looduskaitsering, Fridays For Future Eesti).  Liikmed on organisatsioonid, kuid igast organisatsioonist kuulub nõukokku kaks esindajat. Nõukogul on eesistuja organisatsioon, mis valitakse pooleks aastaks. Eesistuja ülesanded on kutsuda kokku koosolekuid, koordineerida infovahetust ministeeriumi ja nõukogu liikmete vahel ning olla kontakt organisatsioon nõukoguvälistele organisatsioonidele.

Igal kuul toimuvad korralised nõukogu koosolekud ning samuti lisakohtumised ministeeriumi või partneritega. Kogu tegutsemine on vabatahtlik ning sooviga oma organisatsiooni ja nõukogu eesmärke täita. 

Miks on see nõukogu vajalik?

Noorte Keskkonnanõukogu on vajalik, et tuua noorte hääl otse otsustajateni ja teha seda kuuldavaks. Samuti, et suurendada noorte ja kogu ühiskonda keskkonnaalaseid teadmisi ning näidata, et igal noorel on võimalus kaasa rääkida.

Miks just ENL nõukogu loomise algatas?

ENLi üks suur eesmärk on luua noortenõukogu iga ministeeriumi juurde, sest igal pool on teemasid, mis puudutavad noori. Hetkel on noortenõukogu olemas Haridus- ja Teadusministeeriumis, Keskkonnaministeeriumis ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Läbirääkimised käivad ka Kultuuriministeeriumiga.

Mis on praegu nõukogu jaoks suurimad eesmärgid või plaanid?

Alates 2021. aastast oleme suurema rõhuasetuse pannud noorte keskkonnateadlikkuse suurendamisele. Sellega seoses viisid Noorte Keskkonnanõukogu liikmesorganisatsioonid kevadel läbi koolitusi koolidele neljal erineval teemal: keskkond ja teadlik tarbimine, kliimamuutused, õhu- ja veesaaste mõju inimtervisele ning mikroplast. Kolme kuuga jõuti kahesaja õpilaseni ning tagasiside nii õpilastelt kui õpetajatelt oli väga positiivne. Mõistsime, et koolituste järele on nõudlus suur ning juba sellel sügisel alustame samuti koolides käimisega, seekord siis füüsiliselt seoses projektiga “Noortelt noortele – kliima- ja keskkonnateadlikkuse suurendamine formaal ja mitteformaal õppe toel”. Tegemist on 1Planet4All projektiga, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon ja Eesti Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi. Samuti toimub juba novembri alguses COP26 (ÜRO kliimamuutuse konverents), millest soovime noorte teadlikust tõsta ja kuhu läheb Eesti noori läheb esindama Noorte Keskkonnanõukogu ja FFF liige Kertu Birgit Anton.

Kes Noorte keskkonnanõukogusse kuuluda saavad?

Noorte Keskkonnanõukogusse on oodatud kõik organisatsioonid, kellel on soov kaasa rääkida keskkonnateemadel. Oleme avatud uutele liikmetele ning kindlasti tasub võtta meiega ühendust huvi korral. 

Mida noored saavad parema keskkonna jaoks individuaalselt ära teha?

Keskkonna hoidmiseks tasub iga oma tarbimine, harjumus, mõte ja tegu selle teema prismast läbi mõelda. Taaskasuta, tarbi mõistlikult, asenda plastikut, sorteeri ning ole enda keskkonnasõbraliku käitumisega eeskujuks teistele!

Loe Noorte Keskkonnanõukogu tegemiste kohta rohkem siit.

/ Autor

Linda Lees

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status