/ Infonurk / Osaluskogud / Soovitused noortele, kuidas kirjutada hea projekt, millele ka kindlasti rahastust saada

 

Minu isiklik kogemus noortevaldkonnas ja üldiselt projektide maailmas on olnud puhtalt praktiline. Mina polnud kunagi õppinud noorsootööd ega kavatse just praegusel hetkel sellega siduda oma tulevast eriala, aina olen läbinud paar projekti kirjutamisega seotud teemalist koolitust. Ent minu kogemus kolme sisuka aasta näol oma linna noortevolikogus tegutsemisel ja aktiivgrupis projektide kirjutamisel laseb mul jagada, mida mina olen selle aja vältel õppinud projekti kirjutamise valdkonnas. 

Mida kujutab endast hea projekt?

Esmalt, projekti kirjutamine on üpris pikaajaline protsess, mis algab probleemi lahendamise sisemisest tahtest ja heast ideest. Olenemata igasugustest asjaoludest, hea projekti kirjutamine nagunii vajab kõigilt asjaosalistelt kindlat ajaressurssi ja pühendumist, mis omakorda tekitab kõrget vastutustunde taset, teadlikkust ja keskendatust, mis aitabki projekti kirjutamiseks aega varuda, seda selleks, et oleks võimalus projekti ilma häirivate teguriteta täies ulatuses läbi arutada ning edasi liikuda selle vormistamisele, taotlemisele jne. Pühendus ei välista ka n-ö kiindumust, selles mõttes, et see annab projekti kirjutamisega seotud aspektide edasiminekule hoogu ja elavuse juurde – kui Sina põled tegutsemisihast ja silmad kilavad, kui isegi mõtled oma projekti ja selle teostamise peale, siis töö sujub kiiremini ja tulemus ongi tõhusam!

 

Hea projekti eelduseks ongi kirglikud ja peaasi teemat hästi valdavad inimesed, kes tajuvad igasuguseid päevakajalisi probleeme just selles valdkonnas, millega tegemist on, ning oskavad ka noorte mõttelendu õigesse rööpasse suunata. Siis oleks kasulik mõelda selle peale, et korraldada kohtumised asjatundjatega või lihtsalt viibida nendega pidevas kontaktis, et täpsemalt ja kriitilisemalt mõista ja käsitleda valdkonna kitsaskohti. Seega luua projekt, kasutades juba teisi uudseid lähenemisi ja mooduseid mingi probleemiga tegutsemiseks. 

Mis kõvasti mõjutab projekti kirjutamist?

Esiteks, projekti koostamine ja kirjutamine paljuski sõltub valitud suunast. Kahtlemata on vaja hoolikalt uurida kas oma kodukandi kitsaskohti või siis võiks ka projekti kirjutamisel läheneda probleemile laiemalt ja välja selgitada, mida teistes linnades/riikides samas valdkonnas juba tehtud ja läbi viidud on just teie valitud probleemi lahendamiseks ja leevendamiseks, kuna minu meelest iga realiseeritud projekt soodustab silmatorkavate viltulöömiste korvamist. Saaksin välja tuua samuti asjaolu, et ei tasu karta keskenduda suurtele rahvusvahelistele tegevustele ja kampaaniatele selleks, et näidete najal sattuda nagu rusikas silmaauku. Pea meeles, et kui on projekti teema hoopis uuest vinklist vaadelnud ja edasi risti-rästi läbi kaalutud, siis kõlapind on võimsam!

 

Teiseks, ajaliselt raamistatud projekt tähendab, et on olemas täpne algus ja lõpp, seega alaliselt toimuvat tegevust või mõne noorteorganisatsiooni põhitegevust igal juhul ei saa Sina nimetada projektiks. Edukalt planeeritud projektis üsna suurt rolli mängib mitte ainult “betoon”, s.o teoreetiline ja praktiline õpe, vaid ka sellele kaasnevad igasugused süsteemid, sealhulgas osalejate refleksioon, mõistlikud ajavahemikud, mis on mõeldud kas kommunikeerimiseks, puhkamiseks, tutvustamiseks, söömiseks või ideede jagamiseks, ajurünnakuks, tähelepanu juhtivad metoodikad, meeskonnaliikmete refleksioon jne.

 

Minu arust projektide kirjutamisel mängib ka hiiglaslikku rolli struktuur ja kohustuste/ülesannete jaotus. Selle all mõistetakse seda, et heal projektil on alati planeerimise ehk väljatöötlemise faas, põhitegevuse läbiviimine ja siis järeltegevused. Surmkindlalt on vaja planeerimisfaasis läbi mõelda kõik projektiga seotud aspektid, st leida rahastusallikad, tegeleda toimumiskoha ja toitlustuse ettetellimisega ning reklaamiga osavõtjate leidmiseks ja üldiselt projekti kajastamiseks. Sellel arenemisastmel ikka tasub veel mõelda võimalike apsude ja viisidele nende vältimiseks. Projekti põhitegevuseks oleks sel juhul projekti läbiviimine ja järeltegevusteks ongi tulemuste levitamine, tegevuste analüüs ja rahastajale aruandluse esitamine.

Sageli võib tekitada asjaosalistel küsimusi, millistele projektidele rahastust jagatakse ning millistele mitte. Kuidas kirjutada hea projekt, millele ka kindlasti rahastust saada?

 

  • Projekt peab olema eelkõige hästi läbi mõtestatud ja evima konkreetset eesmärki nii projekti teostajate, ühiskonna ehk mingi sihtgrupi kui ka rahastajate jaoks. 
  • Eranditult iga noorteprojekti puhul on päris oluline noorte kaasamine projekti planeerimisse, läbiviimisesse ja järeltegevustesse. Kindlasti tuleb kasuks uuenduslike ja huvitavate ideedega välja tulemine. 
  • Ära unusta arvestada reaalsete võimalustega, kui palju aega, raha ja energiat võtab ideede teostamine ning kuidas korraldada protsessi nii, et tasakaalus püsida.
  • Vali fond, mille eesmärgid ja esimused on kooskõlas sinu projekti ideede ja tegevustega. Juhul, kui fond on suunatud, näiteks, keskkonnateemaliste projektide toetamisele, ent Sinu tegevuste teemaks on ju lõimumine, siis pole mõtet taotleda teistsugusse suunda liikudes, kuna siin Sulle üldse pole võimalik rahastust saada. Kui Sina ei tea, kuhu fondi peaks mõnda projekti kirjutama, siis uuri esmalt internetist fondide lehekülgedel olevaid tingimusi. Probleemide ja arusaamatuste korral on alati võimalik saada fondi koordinaatoritelt sisulist tagasidet ja nõustamist, ning sellest võimalusest kinnihaaramine suurendab tõenäoliselt rahastuse saamist. 
  • Arvesta samuti sellega, et hea projekti põhitaotluse koostamine võib keskeltläbi võtta aega circa 4-6 kuud või rohkemgi.
  • Taotluse kirjutamise puhul ära kasuta mingit spetsiifilist sõnavara. Projektide hindajad naljalt soovivad lugeda ilusasti kõlavaid kuid tegelikult sisutühjasid lauseid. 
  • Hea vihje Sulle – aasta alguses on projekti jaoks toetuse taotlemine kindlam, aasta lõpus aga peab juba rohkem õnne olema.

Kust võiksid rahastust saada?

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fond ongi valmis toetama noorte osaluse arendamist, otsusetegemise protsessidesse kaasamist ja noortevaldkonna ühenduste omavahelist koostööd. Ideeviit aktiivselt toetab noorte teadlikkuse tõstmist erinevate päevakajaliste teemade kohta. Nopi Üles hea meelega soodustab kohalikul tasandil noorte omaalgatust. Lisaks rahastust võib leida projekti tegevuste valdkonda koordineerivatelt asutustelt – näiteks aitab Integratsiooni Sihtasutus erinevatele integratsiooniteemaliste projektidele kaasa. Peale selliste fondide tasub kindlasti tutvuda ka kohaliku omavalitsuse poolt pakutava toega.

 

Autor: Dariа Dmitrijeva

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status