/ Infonurk / Osaluskogud / Kuidas luua edukaid eesmärke?

Kas Sa oled kunagi mõelnud, mida organisatsioon, kuhu kuulud, võiks saavutada viie aasta pärast? Või mis on hetkel poolelioleva tegevuse eesmärk? 

Kui organisatsioon tahab olla edukas, tuleb seada eesmärke, et liikuda õiges suunas. Eesmärkide seadmine ei tule lihtsalt – me ei saa öelda, et “ma tahan…” ja eeldada, et nii läheb. Eesmärkide seadmine on protsess, mis algab eesmärkide mõtestamisest ja lõpeb raske tööga, et neid päriselt saavutada. 

Selleks, et eesmärgid saaksid täidetud, on oluline, et need oleksid motiveerivad – eesmärk, mille saavutamiseks kellelgi huvi pole, jääb tihtipeale saavutamata. Selleks, et olla kindel, kas eesmärk on motiveeriv, kirjuta üles, miks see eesmärk on oluline ja väärtuslik. 

Eesmärkide seadmisel aitab kaasa ka SMARTER mudel, kus: 

S (specific) – KONKREETNE – eesmärk on konkreetselt sõnastatud ja fokusseeritud;

M (measurable) – MÕÕDETAV – tulemus peab olema mõõdetav, et eesmärgi täitmist jälgida;

A (achievable) – SAAVUTATAV – eesmärk peab olema realistlik;

R (relevant) – ASJAKOHANE – eesmärk peab olema kooskõlas hetkeolukorraga;

T (time bound) – AJALISELT MÄÄRATLETUD – eesmärgil peab olema ajaline raamistik; 

E (evaluated) – HINDAMINE – eesmärke tuleb perioodiliselt mõõta ja hinnata;

R (review) – ÜLEVAATUS – eesmärki tuleb aeg-ajalt üle vaadata, et analüüsida, kas olukord on muutunud ning sellest tulenevalt eesmärki muuta

Kui eesmärgid on motiveerivad ja need on püstitatud kasutades SMARTER mudelit, siis on oluline, et need saaksid ka paberile kirja – eesmärgid, mis on ainult meie endi peas, kipuvad lihtsamini ununema. Nähes igapäevaselt eesmärke, oleme rohkem suunatud nende täitmisele. Oluline on siinkohal, et eesmärgid ei saa olla pelgalt koht, kuhu me tahame püüelda, vaid eesmärgiga peab käima kaasas ka plaan, kuidas jõuda ideaalsesse olukorda. 

 

/ Autor

Sigrid Laurikainen

sigrid@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status