/ Infonurk / Noorteühendused / ANKEET: AEGEE-Tartu

AEGEE-Tartu liikmete jaoks on sõna kodu sünonüümiks Euroopa. AEGEE ehk Association des États Généraux des Étudiants de l´Éurope ehk Euroopa Tudengite Foorum ühendab noori üle terve Euroopa. AEGEE tegevust tutvustas meile lähemalt AEGEE-Tartu haru sekretär Sandra Vilumaa.

Kirjeldage, millega AEGEE-Tartu tegeleb?

AEGEE-Tartu on rahvusvaheline, salliv ja avatud kogukond, mille missioon on pakkuda noortele arenguvõimalusi ja kogemusi nii kohalikul kui üleeuroopalisel tasandil.  Korraldame iganädalaselt harivaid üritusi, mille raames tutvume erinevate Euroopa kultuuridega, jagame ja süvendame teadmisi aktuaalsetel teemadel nagu vaimne tervis ning säästlik areng ja veedame koos lõbusalt aega. 

Keda ootate endaga liituma? Kas liitumiseks peab olema tudeng?

Ootame endaga liituma avatud ja aktiivseid noori vanuses 18-35. Liitumiseks ei pea olema tudeng.

Milliseid oskusi ja kogemusi on AEGEE-Tartuga liitunud noorel võimalik omandada?

Oluline osa AEGEE-Tartust on võimalus kuuluda töögruppidesse ning saada meeskonnatöö, tiimijuhtimise ja projektikorraldamise kogemusi  turvalises ja toetavas keskkonnas. Tegeleda saab näiteks ürituskorralduse, avalike suhete, rahastuse ja liikmehaldusega. Euroopa tasandil saab samuti kuuluda rahvusvahelistesse töögruppidesse või osaleda üle Euroopa toimuvatel üritustel, kuhu võib kandideerida kasvõi kohe pärast liitumist. Igal liikmel on võimalus tegeleda sellega, mis tal kõige rohkem silma särama paneb, panustades just nii palju aega, kui tema elutempoga sobib. AEGEEs leiab oma koha igaüks!

Suveülikool. Autor: AEGEE-Tartu.

Kirjeldage mõnda lahedat sündmust, projekti või viimase aja suuremat saavutust, millega AEGEE-Tartus tegelenud olete.

Eelmisel kevadsemestril korraldasime neljapäevase rahvusvahelise ürituse, kus Euroopa noored said mitteformaalse õppe kaudu arendada oma strateegilise planeerimise oskusi. Suvel külastasid meid kultuurivahetuse raames Firenze noored, kes said tutvuda Tartuga ning kogeda eesti kultuuri ja keelt. Sellele lisaks korraldasime kahenädalase aeglase elustiili teemalise suveülikooli, mida olime pikalt oodanud ja ette valmistanud sügisest saati.

Kas AEGEE-l on ka iga-aastaseid traditsioonilisi üritusi?

Suveülikool on AEGEE pikaajalisim projekt, mille käigus on võimalik veeta kaks nädalat mõnes Euroopa paigas koos rahvusvahelise seltskonnaga, osaleda temaatilistes töötubades, avastada kohalikku kultuuri ja astuda välja mugavustsoonist. Ka AEGEE-Tartu korraldab iga-aastaselt suveülikooli, kus tutvustame Euroopa noortele Eestit, meie loodust ja kultuuri. Liikmetel on võimalus ka Eesti suveülikoolis kaasa lüüa alates niisama lõbutsemisest ja sõprussuhete loomisest kuni rahvusvahelise projekti korraldamiseni. 

Milliste kanalite kaudu on teie organisatsiooni tegevustega võimalik ennast kursis hoida? Kas teil ilmub ka infokirju või oma väljaandeid?

Meie tegemistega saab end kursis hoida AEGEE-Tartu Facebooki ja Instagrami kaudu. Liikmed saavad iga kuu alguses infokirja, mis aitab kõigist toimunud ja tulevastest vahvatest sündmustest teadlik olla. Samuti annab meie aeglasele elustiilile keskenduv SLOW-tiim välja ajakirja ja podcasti AEGA ON. Lisaks saab kasulike nippide ja põnevate lugudega tutvuda meie koduleheküljel asuvas blogis.

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status