fbpx

/ Infonurk / Noorteühendused / ANKEET: Eesti Gaidide Liit

Eesti Gaidide Liit on noorteorganisatsioon, mis pakub oma liikmete igapäevaellu vaheldust läbi kohalike ja rahvusvaheliste tegevuste. Üheskoos kasutatakse võimalusi astuda oma mugavustsoonist välja, et nii vaim kui oskused areneksid ja rikastaksid igapäevaelu. Muidugi veedetakse koos aega ka lihtsalt lõkketule ääres mõnuledes, kuid kõigest muust loe juba allolevast intervjuust.

Kirjeldage, millega Gaidid tegelevad?

Eesti Gaidide Liit on noorteorganisatsioon, mille missiooniks on toetada noorte potentsiaali avanemist ning kujundada hoolivaid ja keskkonnasõbralikke, iseseisvaid ja vastutustundlikke ühiskonnaliikmeid. Meie peamisteks tegevusteks on nädalavahetuse- ja suvelaagrid igas vanuses lastele ja noortele, lisaks hoiab gaidisädet kindlasti ka iganädalaste ringide, mida nimetame koondusteks, korraldamine vabatahtlike gaidijuhtide poolt.

Millistes piirkondades Gaidid tegutsevad?

Tegeleme aktiivselt 13 Eesti maakonnas, kuid keskused on kujunenud Harjumaale, Tartumaale, Läänemaale ja Pärnumaale. Just nendes neljas keskuses tegutseb mitu laste- ja noorterühma, kuid meiega on võimalik liituda ükskõik, kus.

 Keda ootate endaga liituma?

Meie organisatsiooni kandvaks jõuks on kahte tüüpi liikmed, kellest esimesed on lapsed ja noored, kellele õues tegutsemine ja uute oskuste omandamine sära silma toob. Teiseks ja praegusel hetkel võib-olla olulisemakski liikmeks on vabatahtlik gaidijuht, kes on vähemalt 16 aastat vana ning valmis ühel päeval aktiivse gaiidjuhina gaidlust vedama.

Lipuvalves Toompeal. Autor: Eesti Gaidide Liit.

Milliseid oskusi ja kogemusi on Gaididega liitunud noorel võimalik kogeda?

Eesti Gaidide Liidu ametlik koolituskava sisaldab minimaalselt kahe nädalavahetuse koolitust, mille teema ja sihtgrupp igal aastal muutub. Koolituskava väliselt, igapäevaselt gaidluses tegutsedes õpid aga seltskonna ees enesekindlalt esinema, kohapeal liftikõnesid koostama, erinevatest maailma paikadest pärit kaaslastega arvestama, võimalikult vähese varustusega reisima ja toitu valmistama sellest, mida metsa alt leiad. Valdkonnad, mis on gaidile südamelähedased, on loodus, taaskasutus, sõprus, reisimine ja matkamine ning palju muud.

Miks peaksid noored just Gaididega liituma?

Meie organisatsiooni võlu peitub kindlasti suures liikmeskonnas ning võimaluses luua sõprussuhteid üle terve maailma, sest kuulume ka rahvusvahelisse katuseorganisatsiooni. Lisaks saab meiega kogeda midagi, mis erineb kindlasti igapäevaelust ning astuda oma mugavustsoonist välja, et seda tuleviku tarvis laiendada.

Kirjeldage mõnda lahedat sündmust, projekti või viimase aja suuremat saavutust, millega Gaidid tegelenud on.

Rannajoonematk. Autor: Eesti Gaidide Liit.

Üks suur projekt, mis leidis aset eelmisel aastal, oli Eesti rannajoone matk. See oli jalgsirännak, mis kestis üle kuu ning pakkus kõikidele soovijatele võimaluse läbida kas terve Eesti rannajoon või oma lemmiklõik koos maailma parima seltskonnaga. Lisaks oleme koolitunud ja viime läbi “Olen see, kes olen” programmi, mille eesmärgiks on noorte mina-pildi ja enesekindluse tõstmine.

Kas Gaididel on ka iga-aastaseid traditsioonilisi üritusi?

Meie organisatsioon erineb paljudest teistest ka selle poolest, et meie tegevuskava ongi läbivalt traditsiooniline. Pea iga kuu toimub üritus, millest neli kõikidele liikmetele suunatud, teised kas gaidijuhtidele, noortekogule või gaiderkogule, mis koosneb juba kogenud gaididest. Traditsiooniliste ürituste sisu erineb ürituseti, kuid lastele suunatud üritustel leiab alati aset matk, meisterdamine ning mõni õpituba. Täiskasvanutele mõeldud ürituste juurde kuulub pea alati koolitus, mõni aktiivsem tegevus, näiteks kanuumatk, ronimine või muu selletaoline ning meie kõigi lemmikuks on õhtused saunatamised.

Milliste kanalite kaudu on Gaidide tegevusega võimalik ennast kursis hoida? Kas teil ilmub ka infokirju või oma väljaandeid?

Meie tegemistega on võimalik kursis olla läbi Facebooki, Instagrami, kodulehe või 2 korda aastas ilmuva Ristikheinalehe, mis on meie täitsa oma ajakiri.

/ VAATA KA

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status