fbpx

/ Infonurk / Noorteühendused / ANKEET: Juvente

Juvente on küll  väike, aga suure kaaluga noorteühendus. Oma töös juhivad nad ennekõike tähelepanu meelemürkidevabale elule ja meelemürkide kasutamisest tingitud kahjudele. Noorte peamiseks eesmärgiks on suunata inimesi tarbima vähem meelemürke ning näidata, et ka ilma nendeta on võimalik lõbusalt ühiselt aega veeta. Küsisime Juvente tegemiste kohta Joosep Paasmäelt.

Kirjeldage, millega Juvente tegeleb.

Meie organisatsioon tegeleb meelemürkidevaba (st eelkõige alkoholi-, aga ka teiste meelemürkide vaba) elustiili edendamise ja propageerimisega ühiste tegevuste kaudu ning meelemürkide poolt põhjustatud kahjude kohta teabe levitamisega. Meie eesmärk pole samas sundida kedagi alkoholist ega muudest meelemürkidest loobuma, vaid julgustada inimesi neid vabatahtlikult vähem tarbima, juhtides tähelepanu alkoholist tulenevatele eripalgelistele kahjudele (üksikisiku tervis, sotsiaalne kahju ning keskkonnakahju) ning pakkudes meelemürkidevaba seltskonda ja alternatiivseid tegevusi. Konkreetsetest tegevustest kõige intensiivsemad ja kaalukamad on rahvusvahelised noortevahetused, millles me oleme erinevate katusorganisatsioonide ja projektide kaudu osalenud ja mida me oleme ka ise Eestis kaaskorraldanud (Juvente kuulub rahvusvahelisse alkoholivastasesse ning inimõigusi ja säästvat arengut edendavasse katusorganisatsiooni Movendi International). Samuti kuulume peale ENLi ka Ole Rohkem tudengivõrgustikku, mille üritustes aktiivselt osaleme, ning meil on omajagu ka siseüritusi. Tegelikult on meil erinevaid tegevusvaldkondi nii palju, et neid ei jõuagi kohe kokku lugeda!

Millistes piirkondades Juvente tegeleb?

Hetkel on meie organisatsioon kõige aktiivsem Tartus, aga oleme sel aastal suutnud laiendada oma liikmeskonda Tallinnas ja loodame seda jätkata ja ka saada liikmeid juurde mujalt Eestist.

Keda ootate Juventega liituma?

Me värbame omale liikmeid eelkõige tudengkonna seast (suurel määral võibki meid tudengiorganisatsiooniks nimetada), aga teretulnud on ka teised alkoholivabast elustiilist ja sotsiaalsest aktiivsusest huvitatud inimesed. Täisliikmeks saab astuda 12-30 aastane noor, üle 31-aastased noored (ülemist vanusepiiri ei ole) võivad astuda toetajaliikmeteks.

Milliseid oskusi/kogemusi on Juventega liitunud noorel võimalik omandada?

Noortevahetusel Serbias. Autor: Juvente.

Kõige väärtuslikemaid kogemusi pakuvad ilmselt noortevahetused, milles me viimase 20 aasta jooksul palju kordi oleme osalenud – reisimine ja organiseerimine, kultuuridevaheline kommunikatsioon, kultuuritöötubade ja -aktsioonide läbiviimine ja nendes osalemine (äsja augustis toimus Serbias Novi Sadi linnas rühmade kaupa tänavaaktsioon, kus kutsusime inimesi kainele peole, ning seda võib pidada päris edukaks). Nii välismaal kui Eestis on liikmetel võimalik õppida (sotsiaalmeedia)kampaaniate läbiviimist, pidada ja kuulata ettekandeid, pidutseda meelemürkidevabalt, mängida seltskonnamänge ning sportida ja matkata linnas ja looduses. Kuna oleme suhteliselt väike organisatsioon (umbes 30 liiget), siis on suurel osal meie liikmeskonnast juhatuse liikmeks olemise kogemus, ning seega on neil ka olnud võimalus õppida organisatsiooni juhtimist. Kõige selle kaudu on võimalik ka omandada kodumaiseid ja rahvusvahelisi isiklikke tutvusi ja sõprussuhteid.

Miks peaksid noored just Juventega liituma?

“Meie asi” on see, et pakume huvilistele tudengiorganisatsiooni, kus saab nautida alkoholivaba seltskonda ja kus ei pea end tundma survestatuna tarbima alkoholi, et seltskonda sulanduda või end lõbusalt tunda. See on oluline eriti sellepärast, et Eestis on ka praegugi ikka levinud seltskondlikkuse ja lõbutsemise seostamine alkoholiga, aga samas on üha enam noori, kes ei soovi sotsiaalsetes olukordades üldse alkoholi tarbida. 

Kirjeldage mõnda lahedat sündmust, projekti või viimase aja suuremat saavutust, millega organisatsioonis tegelenud olete. 

Üks suurepärane sündmus oli meil Juvente 20. aastapäeva pidu käesoleva aasta mais, kuhu tuli kohale hulgaliselt pikaajalisi liikmeid ja vilistlasi, kes said tutvuda ka meie uuemate liikmetega ning meenutada olnud aegu ja suuremaid edulugusid (näiteks 2017. aastal Taevaskojas kaaskorraldatud suvelaager ‘’Evergreen’’, kus osales 90 inimest 15 Euroopa riigist). Pandeemia mõttes andis sellele tähtsündmuse tunde ka asjaolu, et saadi üleüldse üle pika aja kollektiivselt näost-näkku suhelda. Seal saime ka vaadata pilte varasematest Juvente üritustest ja ka mängida koos lauamänge, tähistades nii oma organisatsiooni 20. aastapäeva. Samuti on sel aastal toimunud kaks noortevahetust – maikuus Stockholmis (7 päeva) ja augustis Serbias (9 päeva), kus õppisime eelkõige alkoholi füüsiliste ja sotsiaalsete mõjude kohta, samuti omandasime meediateadlikkust, kampaaniate läbiviimise oskusi ja teadmisi erinevate rahvuskultuuride kohta.

Kas Juventel on ka iga-aastaseid traditsioonilisi üritusi?

Meil on igal suvel vähemalt 1 matk ja igal sügisel ka kaine pubiralli ülemaailmse alkoholivaba päeva raames. Ühtlasi korraldame iga aasta kaine jaanipäeva sotsiaalmeedia-kampaaniat, et õhutada inimesi veetma jaanipäeva alkoholivabalt. Selle taga on muuhulgas soov vähendada alkoholi poolt põhjustatud kahjusid, mis kipuvad jaanipäeval ajal eriti suured nt suurema liiklusõnnetuste arvu näol.

Milliste kanalite kaudu on teie organisatsiooni tegevustega võimalik ennast kursis hoida?

Jälgige meid Facebookis ja Instagramis ning hoidke silm peal meie kodulehel

/ VAATA KA

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status