fbpx

/ Infonurk / Noorteühendused / ANKEET: Kesknoored

Eesti Keskerakonna Noortekogu ehk Kesknoored peavad tähtsaks, et noored saaksid kaasa lüüa nii poliitika kujundamisel kui ka lihtsalt enda vaba aja sisustamisel ning enese arendamisel. Sellest, mida ühe suure erakonna noortekogu noortele pakkuda saab, küsisime Kesknoorte esimehelt Kristi Rüütlilt.

Kirjeldage, millega Kesknoored tegelevad.

Keskerakonna Noortekogu on tsentristliku maailmavaatega kuni 30-aastaste noorte vabatahtlik poliitiline ühendus, kes osaleb läbi oma liikmete igakülgse eneseharimise, noorte koostöö ning avatud ühiskondliku dialoogi demokraatliku Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu arendamisel. Meie missiooniks on kaasata noori kui täisväärtuslike kaasarääkijaid nii praeguste kui ka tulevaste poliitiliste otsuste juures.

Suvepäevad. Autor: Kesknoored

Millistes piirkondades te tegutsete? 

Tallinnas, Tartus, Viimsis, Maardus, Viljandis, Kohtla-Järvel, Valgas, Hiiumaal.

Keda ootate endaga liituma?

Noortekogu liikmeks võib olla iga 14-aastane kuni 30-aastane Eesti Vabariigi kodanik või püsivalt Eesti Vabariigis elav Euroopa kodanik. 

Milliseid oskusi ja kogemusi on Kesknoortega liitunud noorel võimalik omandada?

Liitudes Keskerakonna Noortekoguga saab luua endale häid kontakte, tutvuda tipp-poliitikutega. Saab teadmisi erinevatest valdkondadest nt riigijuhtimine, valimiskampaaniate läbiviimine, turundus, sotsiaalmeedia haldamine, ettevõtmine, investeerimine jne. Pakume koolitusi vastavalt noorte huvidele.  Samuti saab pidevalt kohtuda poliitikutega ning nende kogemuselt ka teadmisi omandada. 

Miks peaksid noored just teiega liituma? Mis teeb teid eriliseks?

 Me oleme mitmekülgne noorteorganisatsioon. 

  • Kui sa soovid Eestis või mõnes linnas midagi paremaks muuta, siis liitudes meiega sul on see võimalus olemas. Meie erakonna poliitikud on alati valmis noorte ideid kuulama ning koos need ellu viia. 
  • Keskerakonna Noortekogu annab sulle suurepärase võimaluse alustada oma poliitilist karjääri juba noorelt. Päris paljud noortekogu vilistlased on saanud tipp-poliitikuteks: Riigikogu liikmed, Riigikogu esimees, ministrid, Euroopa energeetika volinik, linnaosavanemad jne. Ning ka tänaste kesknoorte seas on Tallinna volikogu fraktsiooni nõunik, Maardu volikogu aseesimees, mitmeid linnaosakogu liikmeid, abilinnapeade referendid, mitut endist ministri nõuniku jne
  • Keskerakonna Noortekogu kaudu saad sa sadu uusi toredaid sõpru.
  • Keskerakonna Noortekogu pakub sulle aastaringselt kvaliteetset meelelahutust klubide väiksemate ürituste ja Noortekogu suuremate ettevõtmiste näol.
  • Keskerakonna Noortekogu kaudu saad sa tutvuda paljude kuulsate poliitikutega.
  • Keskerakonna Noortekogu erinevatel üritustel osaledes saad sa reisida läbi terve Eestimaa ning külastada ka välisriike.

Milline on Kesknoorte maailmavaade? Kus asute parem-vasak spektril?

Tsentristlik maailmavaade.

Millise maailmavaatega ja väärtustega noori enda sekka ootate?

Keskerakonna Noortekogu ühendab tsentristliku maailmavaate alla ennekõike liberaalse ja sotsiaaldemokraatliku suunaga noored ning teeb tööd poliitilise kultuuri taseme tõstmise nimel. Juhindume oma ideoloogias ja tegudes demokraatliku õigusriigi põhimõttest, et riik on inimese, mitte inimene riigi jaoks.

Nimetage kuni 5 asja, mille eest seismine teie organisatsioonile kõige olulisem on.

Meil on oluline, et noorte hääl oleks ühiskonnas paremini kuulda ning seda nii kohalikes omavalitsustes kui ka riigi tasandil. Meie jaoks on väga olulised hariduse teemad, noorperede, spordi ja kultuuri teemad jt noorte teemad.

Mis teid sisuliselt teistest poliitilistest noorteorganisatsioonidest eristab?

Me oleme väga mitmekesine noortekogu, tegeleme mitte ainult poliitikaga vaid ka koolitame noori teistes valdkondades ning pakume noortele ka meelelahutust. Keskerakonna Noortekogu on koht kus saab endale uusi sõpru ja teadmisi ning selle kõrval ka muuta Eesti elu paremaks. 

Kirjeldage mõnda lahedat sündmust, projekti või viimase aja suuremat saavutust, millega tegelenud olete. 

Suurim saavutus oli juunis Viljandi ja Kohtla-Järve klubide avamine.  Juulis toimusid väga lahedad suvepäevad. Meil oli orienteerumine Toila pargis, mille käigus pidime lahendama ülesandeid ja lõpus aru saama kes selles pargis tegi kuriteo. 

Kas teie organisatsioonil on ka iga-aastaseid traditsioonilisi üritusi?

Üle-Eestilisi suurüritusi on kolm: Suvepäevad (kohtume poliitikutega, korraldame meeskonna mänge, meelelahutus), talvekool (Kohtume poliitikutega, korraldame Riigikogu simulatsiooni) ja kongress (valime noortekogule uue esimehe ja juhatuse). Need kolm üritust on noortekogule väga olulised, sest siis me saame üle pika aja taas kõik koos kokku, nendel üritustel osalevad noored üle Eesti ning korraldame me neid ka iga kord erinevas Eesti paigas. Suvepäevad ja Talvekool on head motivatsiooni üritused, mida noored alati väga ootavad.  Toimuvad ka väiksemad üritused (iga piirkond eraldi), mida korraldame traditsiooniliselt iga aasta: Vabariigi aastapäeva tähistamine, taasiseseisvuspäeva tähistamine, spordiüritused, kohtumised poliitikutega jne.

Milliste kanalite kaudu on Kesknoorte tegevustega võimalik ennast kursis hoida?

Infot saab leida meie kodulehelt ja sotsiaalmeedia kanalitest Facebookist ja Instagramist

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status