/ Infonurk / Noorteühendused / ANKEET: YFU Eesti

YFU on organisatsioon, mis ühendab noori üle terve maailma. Kas teadsid, et peale vahetusaastale mineku ja vahetuspereks olemise saad YFU tegemistes kaasa luua ka vabatahtlikuna? Kõigest rahvusvahelisest ja lokaalsest, millega YFU tegeleb, vestleme lähemalt YFU arendustegevuste projektijuhi Hele Maasiga.

Kirjeldage, millega YFU tegeleb.

YFU Eesti tegeleb peamiselt gümnaasiuminoorte vahetusaastale saatmisega ning välisõpilaste Eestisse vastuvõtmisega. Meie missioon on aga veelgi suurem ning põhieesmärk on läbi noorte soodustada avatud ühiskonna teket, mis on tolerantne erinevate inimeste ja kultuuride vastu. Sellest tulenevalt korraldame erinevaid koolitusi nii Eestis kui välismaal ning aitame erinevate laagrite ning kohtumiste kaudu vahetusõpilastel ja -peredel mõtestada vahetusaasta mõju.

Oma tegevused planeerime pidades silmas YFU peamisi eesmärke, milleks on: mitmekesise maailmavaate toetamine, noorte ettevõtluse arengu toetamine, vahetusõpilaste ja -perede enesearengu võimaluste pakkumine, julgustamine osaleda aktiivselt kodanikuühiskonnas.

Millistes piirkondades YFU tegeleb?

YFU organisatsioonide võrgustik on praeguseks levinud üle terve maailma ning ligi 60 riiki tegutseb aktiivselt selle nimel, et toetada noorte enesearengut ning seeläbi muuta maailma avatumaks ja tolerantsemaks paigaks.

Eesti YFU on maailmas väga silmapaistev ning tänu oma tublidele vabatahtlikele ja vahetusperedele tegutseme aktiivselt üle terve Eesti. Paberimajandus ning igapäevatöö toimub peamiselt Tallinnas ja Tartus, kus asuvad meie kontorid, kuid vabatahtlikud rändavad meil pidevalt mööda Eestit ringi ning viivad läbi erinevaid üritusi. Lisaks tublidele vabatahtlikele ei saa jätta mainimata imelisi vahetusperesid, keda võib leida nii linnast kui maalt ja nii mandrilt kui saartelt.

Laager väljaminevatele õpilastele. Autor: YFU Eesti

Keda ootate endaga liituma?

YFU on selle koha pealt imeline koht, et siin antakse kõikidele soovijatele võimalus ennast arendada ning leida oma koht organisatsioonis. Kõige parema kogemuse saab muidugi siis, kui minna vahetusaastale või hakata vahetuspereks 😉

Kõikidel noortel, nii varasema YFU kogemusega kui ka nendel kes veel organisatsiooniga kokku ei ole puutunud, on võimalik teha YFU’s kogukonnapraktikat. Endistel vahetusõpilastel või -peredel on võimalik hakata vabatahtlikeks ning tegutseda erinevates töögruppides. Täitsa uued vabatahtliku töö huvilised saavad liituda YFU perega suheldes vabatahtlike koordinaatoriga, kellega koos leitakse erinevaid viise organisatsiooni tegevustes kaasalöömiseks. Huvi korral saab meile alati kirjutada ning üheskoos leiame lahendused.

Milliseid oskusi ja kogemusi on YFU-ga liitunud noorel võimalik omandada?

Organisatsiooniga liitunud noored jagunevad kaheks. On need, kes on osa programmist ehk siis lähevad vahetusaastale või kelle pere on vahetuspere ning siis on meie liikmed ehk vabatahtlikud. Vahetusaastal toimuv eneseareng ei ole muidugi millegagi võrreldav ning seal kogetu on noorele kasulik nii selleks, et õppida tundma maailma, kui ka iseennast. Piltlikult võib öelda, et vahetusaasta on justkui uuestisünd, kus õpitakse rääkima teist keelt, õpitakse vastava kultuuriruumi väärtuseid ja tavasid ning muidugi avastatakse iseennast koos enda väärtuste ja hoiakutega. Noorte enda hinnangul arendab vahetusaasta peamiselt neid järgmiseid kompetentse: tolerantsus, teotahe, sihikindlus, avatus, eneseusk, iseseisvus, julgus ja enesekindlus.

Vabatahtlikuks olemine ükskõik millises organisatsioonis annab noortele tugeva alustala, mille abil karjääriredelis üles ronida. YFU annab justkui terve redeli, mille pealt üles ronida, sest erinevaid töögruppe ja võimalusi on tohutult palju. Grupijuhid arendavad endas juhtimis- ja delegeerimisoskuseid, ürituste korraldajad õpivad korraldusoskuseid, koolitajad õpivad suhtlemis- ja esinemisoskuseid. Kõikide vabatahtlike pealt ühiselt, oleme näinud tohutut arengut julguses, loomingulises mõtlemises ning planeerimisoskuses. Nii endised vahetusõpilased kui vabatahtlikud on tänu YFU kogemusele leidnud töö, kelle seast 31% on saanud rahvusvahelise töö.

Miks peaksid noored just YFU-ga liituma? Mis teeb teid eriliseks?

 

YFU-siseselt räägime me alati, et YFU on justkui üks suur rahvusvaheline pere ning osana sellest perest võin ma julgelt väita, et see on üks äärmiselt toetav ja kokkuhoidev pere. Ei ole oluline, kas ollakse varasemalt kokku puutunud või mitte, aga kui kuskil selgub, et mõlemad on yfukad, siis on side kohene ning igasugune jää omavahel lõhutud. Ma ei tea mitte ühtegi teist organisatsiooni, kus rahvusvahelisel tasandil avatakse enda kodu uksi võõrustamaks kaasyfukaid või küpsetatakse veel enne päikesetõusu oma tiimile sooje pirukaid, et nende tuju enne ürituse algust üles tõsta. Ma ei suuda sõnadesse panna kui kokkuhoidvad yfukad on ning kui toetav on siinne keskkond.

 

Olen juba korduvalt maininud seda, kui palju võimalusi on ning ei jäta seda mainimata ka siin. Kui noor ei ole kindel, mida ta täpselt tulevikus teha tahab ning sooviks vabatahtlikuna erinevad võimalused läbi proovida ning turvalises keskkonnas vigu teha ja õppida, siis on YFU just täpselt õige koht. Või isegi kui plaanid on paigas, siis on ikkagi tore koos teiste yfukatest sõpradega korraldada üritusi või arendada endas erinevaid oskuseid.

Kirjeldage mõnda lahedat sündmust, projekti või viimase aja suuremat saavutust, millega YFU-s tegelenud olete. 

Viimase kahe aasta jooksul oleme mitme teise riigi ja organisatsiooniga tegutsenud aktiivselt õpirände akadeemilise tunnustamise nimel. Nüüdseks oleme jõudnud juba nii kaugele, et toimuvad esimesed katsetused ning on lootust, et lähiaastatel saab sellest reaalsus. Oleme antud eesmärgi ja juba saavutatu üle väga uhked, sest võttes vahetusaasta kogemust arvesse haridussüsteemis loome Eestis uue normaalsuse. Toetame riiklikul tasemel välisõppe kogemust.

Näeme, et õpirände akadeemilise tunnustamise vastuvõtul saavad koolid rohkem teadmisi vahetusaasta mõjust, rohkem noori läheb vahetusaastale ning selle kõige tulemusel on keskkooli läbinud noored suurema silmaringiga ja rohkem valmis eesolevaks iseseisvaks eluks.  

Laager väljaminevatele õpilastele. Autor: YFU Eesti

Kas YFU-l on ka iga-aastaseid traditsioonilisi üritusi?

Nii nagu igal perel, on ka YFU perel enda traditsioonid, kus kõik koos kokku tullakse. Igal aastal kohtutakse 1. septembril Tallinna ja Tartu kontorites ühisel koogisöömisel. Kokku tulevad nii vanemad kui nooremad vabatahtlikud ning muidugi Eesti esimest koolipäeva tähistavad vahetusõpilased! Ühise tähistamisega anname vahetusõpilastele õige esimese koolipäeva tunde ning luuakse esimesed sõprussuhted yfukate seas.

Kui kooliaasta on juba alanud ning kõik eelmise hooaja toimetused on tehtud, on aeg tunnustada meie tublisid vabatahtlikke. Sügisel toimub traditsiooniks saanud Aasta Vabatahtlike Tänamine, kus toimub pidulik õhtusöök ning nagu nimigi ütleb, aasta vabatahtlike tänamine. Hinnatakse neid, kes on olnud eriti aktiivsed, saanud hakkama millegi erakordsega või mingil muul moel eriliselt silma paistnud. Vabatahtlikud on meie kõige kallim vara ning on oluline, et me seda neile ütleks ning nad seda teaksid.

Iga viie aasta tagant kogunevad kokku kõik karvased ja sulelised, et tähistada YFU sünnipäeva. Juubeligala on üks kõige suuremaid ja oodatumaid YFU üritusi, sest kohtutakse vanade tuttavatega, saadakse kokku lennukaaslastega ning heietatakse lõbusate mälestuste üle. Tegemist on justkui YFU suguvõsakokkutulekuga!

Kõige uuem traditsioon sai alguse selle aasta kevadel. Veel ei saagi seda traditsiooniks ehk nimetada, kuid kuna see on meile kallis, siis ei saa seda ka mainimata jätta. Nimelt tähistame koos ülejäänud riigiga mitmekesisuse kuud ning eelkõige mitmekesisuse päeva, mis on igal aastal 11.mail! On oluline, et me ei unustaks, mille nimel igapäevaselt töötame, mis missiooni kanname ning levitaksime sõna mitmekesisuse teemadel. Selle päeva puhul kutsume üles kõiki inimloomi mõtlema mitmekesisusele nende ümber ning andma omapoolne panus selleks, et kõik meie ümber ennast turvaliselt ning hästi tunneksid!

Milliste kanalite kaudu on teie organisatsiooni tegevustega võimalik ennast kursis hoida?

Uutele huvilistele pakub head ja sisukat lugemist YFU ajakiri Uks Maailma, mis ilmub kaks korda aastas ning kus on kirjas veidikene iga YFU tegevusvaldkonna kohta. Paberkujul leiab neid paljudest Eesti koolidest, YFU kontoritest ning kõikvõimalikelt YFU üritustelt. Veebikujul saab ajakirja kõige uuemat ning ka vanemaid väljaandeid lugeda meie kodulehelt. Oleme aktiivselt läinud kaasa ka sotsiaalmeedialainega ehk siis infot YFU tegemiste kohta leiab nii Facebookist, Instagramist kui TikTokist. Lisaks jagame uut infot ka enda kodulehel.  Olles liitunud YFU perega, on võimalik organisatsiooni tegemiste kursis olla lugedes igakuist uudiskirja.

/ VAATA KA

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status